ساعت کاریساعت کاری: ۸ تا ۲۰
شماره تماسشماره تماس: ۰۲۱۶۶۷۴۵۴۹۵
محصولات
لوازمات سی ان سی
کلت فشنگی
هلدر تراشکاری
سنگ
فرز اره
ابزارآلات تراشکاری
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • »
کولیس
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • »
میکرومتر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • »
ابزارآلات اندازه گیری
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • »

گردبر سرامیک

Rating:
( 2 Ratings )

'vn114536071انواع گردبر شیشه ثابت ( گردبر سرامیک )
این نوع گرد بر های شیشه قابلیت سوراخکاری شیشه با هر ضخامتی را دارند و کاری که به جا می ماند بسیار تمیز و دقیق است و در پایان کار هیچ زائده و زبری روی شیشه و جا نمی ماند. گردبر شیشه یا گردبر سرامیک یا گردبر پرسلان در سایز و اندازه های مختلف جهت سوراخکاری بر روی سنگ های پرسلان و سرامیک مورد استفاده قرار میگیرد ،گردبر پرسلان یا مته شیشه بر روی ان پودری هست و جهت سوراخکاری مورد استفقاده قرار میگیرد

8597

1621145808540396 orig113483324111907513images

photo 2020 10 10 16 28 53 600x600گردگردبر سگردبر سرامیک،گردبر پرسلان،گردبر سرامیک درجه 1،گردبر پرسلان درجه 1،فروش انواع گردبر ،پخش کننده گردبر سرامیک،گردبر سرامیک با کیفیت ،گردبر پرسلان با کیفیت ،گردبر سرامیک ،فروش انواع گردبر سرامیک،فروش انواع گردبر پرسلان ،انواع گردبر سرامیک،گردبر سرامیک،پخش کننده گردبر سرامیک،بورس گردبر سرامیک،گردبر سرامیک ،پخش گردبر سرامیک،گردبر سرامیکرامیک،گردبر تن ،گردبر سرامیک درجه 1،گردبر بتن درجه 1،مته سرامیک،پخش کننده گردبر سرامیک،انواع گردبر سرامیک،بورس گردبر سرامیک،انواع گردبر سرامیک،گردبر سرامیک،مته سرامیک،ابزار سوراخ کاری سرامیک،گردبربر سرامیک،گردبر پرسلان ،گردبر مخصوص سرامیک،مته سرامیک،فروش انواع گردبر سرامیک،گردبر سرامیک در اندازههای مختلف،گردبر سرامیک،گردبر سرامیک،مته سرامیک،پخش کننده گردبر سرامیک،بورگردبر سرامیک،گردبر سرامیکگردبر سرامیک،بورس گردبر سرامیک،انواع گردبر سرامیک،پخش کننده گردبر سرامیک،فروش گردبر سرامیک،گردبر سرامیکگردبر سرامیک(پرسلان) با مته،گردبر سرامیک،پخش کننده گردبر سرامیک،انواع گردبر سرامیک،گردبر سرامیک در سایز مختلف،انواع گردبر سرامیک ،بورس گردبر سرامیک،گردبر سرامیک،گردبر سرامیک در سایز مختلف،انواع گردبر سرامیک،بورس گردبر سرامیک،پخش گردبر سرامیک،فروش گردبر سرامیک،گردبر پرسلان بر،گردبر مخصوص سنگ سخت ،فروش گردبر مخصوص سنگ،انواع گردبر سنگ،فروش گردبر سنگ،انواع گردبر سنگ،بورس گردبر سنگ،گردبر سنگ در سایز مختلف،فروش گردبر سنگ،انواع گردبر سنگ،گردبر سرامیک،انواع گردبر سرامیک،فروش گردبر سرامیک،پخش گردبر سرامیک،گردبر سرامیک در سایز مختلف ،گردبر سرامیک،گردبر سرامیک در سایز مختلف،پخش انواع گردبر سرامیک،گردبر سرامیک،گردبر در سایز مختلف،پخش انواع گردبر 
مشخصات کالا
سایز
قیمت(تومان)
گردبر سرامیک(پرسلان) با مته ۳۰گردبر سرامیک،گردبر سرامیک در سایز مختلف،گردبر شیشه ،گردبر سرامیک،گردبر پرسلان بر،انواع گردبر پرسلان بر،پخش کننده گردبر پرسلان بر،فروش گردبر پرسلان بر،قیمت گردبر پرسلان بر،انواع گردبر سرامیک،پخش کننده گردبر سرامیک،گردبر سرامیک،گردبر سرامیک،فروش گردبر سرامیکگردبر سرامیک در سایز مختلف،گردبر شیشه ،گردبر سرامیک،گردبر پرسلان بر،انواع گردبر پرسلان بر،پخش کننده گردبر پرسلان بر،فروش گردبر پرسلان بر،قیمت گردبر پرسلان بر،انواع گردبر سرامیک،پخش کننده گردبر سرامیک،گردبر سرامیک،گردبر سرامیک،فروش گردبر سرامیکگردبر سرامیک در سایز مختلف،گردبر شیشه ،گردبر سرامیک،گردبر پرسلان بر،انواع گردبر پرسلان بر،پخش کننده گردبر پرسلان بر،فروش گردبر پرسلان بر،قیمت گردبر پرسلان بر،انواع گردبر سرامیک،پخش کننده گردبر سرامیک،گردبر سرامیک،گردبر سرامیک،فروش گردبر سرامیکگردبر سرامیک در سایز مختلف،گردبر شیشه ،گردبر سرامیک،گردبر پرسلان بر،انواع گردبر پرسلان بر،پخش کننده گردبر پرسلان بر،فروش گردبر پرسلان بر،قیمت گردبر پرسلان بر،انواع گردبر سرامیک،پخش کننده گردبر سرامیک،گردبر سرامیک،گردبر سرامیک،فروش گردبر سرامیکگردبر سرامیک در سایز مختلف،گردبر شیشه ،گردبر سرامیک،گردبر پرسلان بر،انواع گردبر پرسلان بر،پخش کننده گردبر پرسلان بر،فروش گردبر پرسلان بر،قیمت گردبر پرسلان بر،انواع گردبر سرامیک،پخش کننده گردبر سرامیک،گردبر سرامیک،گردبر سرامیک،فروش گردبر سرامیکگردبر سرامیک در سایز مختلف،گردبر شیشه ،گردبر سرامیک،گردبر پرسلان بر،انواع گردبر پرسلان بر،پخش کننده گردبر پرسلان بر،فروش گردبر پرسلان بر،قیمت گردبر پرسلان بر،انواع گردبر سرامیک،پخش کننده گردبر سرامیک،گردبر سرامیک،گردبر سرامیک،فروش گردبر سرامیکگردبر سرامیک در سایز مختلف،گردبر شیشه ،گردبر سرامیک،گردبر پرسلان بر،انواع گردبر پرسلان بر،پخش کننده گردبر پرسلان بر،فروش گردبر پرسلان بر،قیمت گردبر پرسلان بر،انواع گردبر سرامیک،پخش کننده گردبر سرامیک،گردبر سرامیک،گردبر سرامیک،فروش گردبر سرامیک،گردبر سرامیک،پخش گردبر سرامیک،انواع گردبر سرامیک،فروش گردبر سرامیک،پخش گردبر سرامیک،انواع گردبر سرامیک،بورس گردبر سرامیک،پخش گردبر سرامیک،انواع گردبر سرامیک،فروش گردبر سرامیک،پخش گردبر سرامیک
گردبر سرامیک(پرسلان) با مته
۳۲
گردبر سرامیک(پرسلان) با مته
۳۵
گردبر سرامیک(پرسلان) با مته
۴۰
گردبر سرامیک(پرسلان) با مته
۵۰
گردبر سرامیک(پرسلان) با مته
۵۵
گردبر سرامیک(پرسلان) با مته
۶۰
گردبر سرامیک(پرسلان) با مته
۷۰
گردبر سرامیک(پرسلان) با مته
۷۵
گردبر سرامیک(پرسلان) با مته
مشخصات کالا
سایز
قیمت(تومان)
گردبر سرامیک(پرسلان) با مته
۸۰
گردبر سرامیک(پرسلان) با مته
۹۰
گردبر سرامیک(پرسلان) با مته
۱۰۰
گردبر سرامیک(پرسلان) با مته
۱۲۰cat gerdbor 1

352 637042268701143054abzarsanat24.com gerdborshishe1621145808540396 origabzarsanat24.com gerdborshishephoto 2020 10 10 16 30 29ff1613fe5d304c33a81a3ecf673c5db6

da57e359 1f7c 4f04 9a03 3ff0d68646caگردبر سرامیکstrong style color b82220 diamond core drill strong bits 300x240images 10
۱۲۰

گردبر سرامیک

آدرس ما :

تهران - میدان حسن آباد - جنب بازارچه حسن آباد - پلاک 2

تلفن تماس :  ۹۵ ۵۴ ۷۴ ۶۶ ۰۲۱

تلفن همراه : ۵۴ ۲۴ ۴۱۲ ۰۹۱۲

موقعیت ما

weblog

کلیه حقوق محفوظ است.ابزارآلات حیدرزاده1397©

طراحی سایت و اجرا توسط افرا