ساعت کاریساعت کاری: ۸ تا ۲۰
شماره تماسشماره تماس: ۰۲۱۶۶۷۴۵۴۹۵
محصولات
لوازمات سی ان سی
کلت فشنگی
هلدر تراشکاری
سنگ
فرز اره
ابزارآلات تراشکاری
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • »
کولیس
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • »
میکرومتر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • »
ابزارآلات اندازه گیری
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • »

چهارنظام دستگاه تراش 130

Rating:
( 0 Rating )

1656827637 41473YP 4 JAWS CHUCKSچهار نظام دستگاه تراش ،پخش انواع چهارنظام دستگاه تراش،چهار نظام دستگاه تراش 130،بورس چهار نظام دستگاه ،چهار نظام دستگاه تراش،پخش چهار نظام 130،فروش چهار نظام 130

14176409 2016 11 14 12 25 35چهار نظام لنگر نشان سایز 130 میلیمتر
اتصال این چهار نظام به شفت مورد نظر از طریق فلنج و توسط سه پیچ آلن سایز M8 که به همراه محصول قرار گرفته انجام می‌پذیرد. از جمله کاربرد‌های فراوان این محصول می‌توان به ساخت محور روتاری دستگاه های CNC، دستگاه های مینی تراش و خراطی اشاره کرد.چهارنظام دستگاه تراش 130،پخش چهار نظام دستگاه تراش،بورس

2198362 0STwda r m

14176409 2016 11 14 12 25 35]چهارنظام دستگاه تراش 130،پخش کننده چهارنظام دستگاه تراش 130،چهارنظام دستگاه تراش 130،پخش چهارنظام دستگاه تراش 130،فروش چهارنظام دستگاه تراش 130،بورس چهارنظام دستگاه تراش 130،چهارنظام دستگاه تراش 130 لنگر،چهارنظام دستگاه تراش 130 چینی،چهارنظام دستگاه تراش

چهارنظام دستگاه تراش،چهارنظام دستگاه تراش130 منظم،چهارنظام دستگاه تراش130 نامنظم ،چهارنظام دستگاه تراش130 چینی،چهارنظام دستگاه تراش130 کره نشان ،چهارنظام دستگاه تراش130 سانو،چهارنظام دستگاه تراش130 لنگر،چهارنظام دستگاه تراش130 خراطی،چهارنظام دستگاه تراش130 بلغارستان،چهارنظام دستگاه تراش130 چک،چهارنظام دستگاه تراش130 رهم،چهارنظام دستگاه تراش130 لهستان ،چهارنظام دستگاه تراش130چهار نظام دستگاه تراش ،چهار نظام دستگاه تراش ،قیمت چهار نظام دستگاه تراش،پخش کننده چهار نظام دستگاه تراش،بورس چهار نظام دستگاه تراش،فروش چهار نظام دستگاه تراش،چهار نظام دستگاه تراش کره،چهارنظام دستگاه تراش 130،فروش انواع سه نظام و چهارنظام دستگاه تراش،پخش کننده چهارنظام و سه نظام دستگاه تراش،فروش سه نظام و چهارنظام دستگاه تراش،چهارنظام دستگاه تراش 130،قیمت چهارنظام دستگاه تراش 130،فروش چهارنظام دستگاه تراش 130 نشان ،چهار نظام دستگاه تراش لنگر،چهار نظام دستگاه تراش چینی،چهار نظام دستگاه تراش ورتکس چهارنظام 130،چهارنظام،بورس چهارنظام دستگاه فروش چهارنظام دستگاه تراش،پخش کننده چهارنظام دستگاه تراش،انواع چهارنظام 130،،چهارنظام 130 لنگر،چهارنظام 130 کره نشان  دستگاه تراش 130،انواع چهارنظام دستگاه تراش 130،پخش کننده چهارنظام 130،بورس چهارنظام دستگاه تراش 130،چهار نظام دستگاه تراش 130،پخش انواع چهار نظام دستگاه تراش 130،بورس چهار نظام دستگاه تراش 130 ،فروش چهار نظام دستگاه تراش 130،چهار نظام دستگاه تراش 130 لنگر،چهار نظام دستگاه تراش 130 کره نشان ،چهار نظام دستگاه تراش 130،بورس انواع چهار نظام دستگاه تراش،فروش چهار نظام دستگاه تراش 130،پخش چهار نظام 130چهارنظام دستگاه تراش نامنظم 40045458g9834 5f260d44552f56501447d1937acc190745458g9834 5f260d44552f56501447d1937acc1907پخش کننده چهار نظام دستگاه تراش،

 بورس سه نظام دستگاه تراش کره نشان,بورس سه نظام دستگاه کره نشان,فروش سه نظام
دستگاه تراش کره نشان,سه نظام دستگاه تراش٢۵۰ کره نشان,سه نظام دستگاه تراش ٢۵۰ کره
نشان,سه نظام دستگاه تراش ٨۰ کره نشان,سه نظام دستگاه تراش ١۰۰ کره نشان,سه نظام
دستگاه تراش ١٣۰ کره نشان,سه نظام دستگاه تراش ١۶۰ کره نشان,سه نظام دستگاه تراش٢۰۰
کره نشان,سه نظام دستگاه تراش ٢۵۰ کره نشان,سه نظام دستگاه تراش ٣١۵ کره نشان,سه
نظام دستگاه تراش ٣٢۵ کره نشان,سه نظام دستگاه تراش ٣٨۰ کره نشان,سه نظام دستگاه
تراش ۴۰۰ کره نشان,سه نظام دستگاه تراش ۵۰۰ کره نشان,سه نظام دستگاه تراش ۶٣۰ کره
نشان,چھار نظام منظم دستگاه تراش ٨۰ کره نشان,چھار نظام منظم دستگاه تراش ١۰۰ کره
نشان,چھار نظام منظم دستگاه تراش ١٣۰ کره نشان,چھار نظام منظم دستگاه تراش ١۶۰ کره
نشان,چھار نظام منظم دستگاه تراش ٢۰۰ کره نشان,چھار نظام منظم دستگاه تراش ٢۵۰ کره
نشان,چھار نظام منظم دستگاه تراش ٣١۵ کره نشان,چھار نظام منظم دستگاه تراش ٣٢۵ کره
نشان,چھار نظام منظم دستگاه تراش ٣٨۰ کره نشان,چھار نظام منظم دستگاه تراش ۴۰۰ کره
نشان,چھار نظام منظم دستگاه تراش ۵۰۰ کره نشان,چھار نظام منظم دستگاه تراش ۶٣۰ کره
نشان,چھار نظام نامنظم دستگاه تراش ٨۰ کره نشان,چھار نظام نامنظم دستگاه تراش ١۰۰ کره
نشان,چھار نظام نامنظم دستگاه تراش ١٣۰ کره نشان,چھار نظام نامنظم دستگاه تراش ١۶۰ کره
نشان,چھار نظام نامنظم دستگاه تراش ٢۰۰ کره نشان,چھار نظام نامنظم دستگاه تراش ٢۵۰ کره
نشان,چھار نظام نامنظم دستگاه تراش ٣١۵ کره نشان,چھار نظام نامنظم دستگاه تراش ٣٢۵ کره
نشان,چھار نظام نامنظم دستگاه تراش ٣٨۰ کره نشان,چھار نظام نامنظم دستگاه تراش ۴۰۰ کره
نشان,چھار نظام نامنظم دستگاه تراش ۵۰۰ کره نشان,چھار نظام نامنظم دستگاه تراش ۶٣۰ کره
نشان,چھار نظام نامنظم دستگاه تراش ١ متر کره نشان,چھار نظام نامنظم دستگاه تراش ١٢۰۰
متر کره نشان,چھار نظام نامنظم دستگاه تراش ١۴۰۰ متر کره نشان,چھار نظام نامنظم دستگاه
تراش ١۶۰۰ متر کره نشان,بورس سه نظام و چھار نظام دستگاه تراش کره نشان,فروشسه نظام
کره نشان,پخش سه نظام کره نشان,فروش سه نظام کره نشان,پخش سه نظام
یونیورسال,فروش سه نظام یونیورسال,
سه نظام دستگاه تراش کره نشان ٨۰,سه نظام دستگاه تراش کره نشان ١۰۰,سه نظام دستگاه
تراش کره نشان ١٣۰,سه نظام دستگاه تراش کره نشان ١۶۰,سه نظام دستگاه تراش کره نشان
٢۰۰,سه نظام دستگاه تراش کره نشان ٢۵۰,سه نظام دستگاه تراش کره نشان ٣١۵,سه نظام
دستگاه تراش کره نشان ٣٢۵,سه نظام دستگاه تراش کره نشان ٣٨۰,سه نظام دستگاه تراش کره
نشان ۴۰۰,سه نظام دستگاه تراش کره نشان ۵۰۰,سه نظام دستگاه تراش کره نشان ۶٣۰,چھار
نظام منظم ٨۰ کره نشان,چھار نظام منظم ١۰۰ کره نشان,چھار نظام منظم ١٣۰ کره نشان,چھار نظام
منظم ١۶۰ کره نشان,چھار نظام منظم تراش ٢۰۰ کره نشان,چھار نظام منظم تراش ٢۵۰ کره
نشان,چھار نظام منظم تراش ٣١۵ کره نشان,چھار نظام منظم تراش٣٢۵ کره نشان,چھار نظام منظم
تراش ٣٨ کره نشان,چھار نظام منظم تراش ۴۰۰ کره نشان,چھار نظام منظم تراش ۵۰۰ کره

چهارنظام دستگاه تراش 130

آدرس ما :

تهران - میدان حسن آباد - جنب بازارچه حسن آباد - پلاک 2

تلفن تماس :  ۹۵ ۵۴ ۷۴ ۶۶ ۰۲۱

تلفن همراه : ۵۴ ۲۴ ۴۱۲ ۰۹۱۲

موقعیت ما

weblog

کلیه حقوق محفوظ است.ابزارآلات حیدرزاده1397©

طراحی سایت و اجرا توسط افرا