ساعت کاریساعت کاری: ۸ تا ۲۰
شماره تماسشماره تماس: ۰۲۱۶۶۷۴۵۴۹۵
محصولات
لوازمات سی ان سی
کلت فشنگی
هلدر تراشکاری
سنگ
فرز اره
ابزارآلات تراشکاری
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • »
کولیس
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • »
میکرومتر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • »
ابزارآلات اندازه گیری
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • »

گیج توپی

Rating:
( 0 Rating )

Insize Gage Go Nogoگیج توپی،گیج توپی کالیبره ،گیج اندازه گیری توپی،گیج توپی با کیفیت ،پخش کننده انواع گیج توپی،گیج توپی ،گیج توپی اسیمیتو،گیج توپی اکاد،گیج توپی اینسایز،گیج توپی چینی،گیج توپی،گیج توپی ،گیچ توپی اندازه گیری،گیج توپی،گیج توپی،گیج توپی اندازه گیری،انواع گیج اندازه گیری،پخش کننده گیج اندازه گیری،بورس گیج اندازه گیری،فروش گیج اندازه گیری،گیج توپی جهت اندازه گیری داخل گیج،فروش انواع گیج توپی،بورس گیج توپی،انواع گیج توپی،پخش گیج توپی،بورس گیج توپی،انواع گیج اندازه گیری،گیج توپی،گیج توپی اسیمیتو،گیج توپی اکاد،گیج توپی ،پخش انواع گیج،بورس گیج اندازه گیری،گیج اندازه گیری،پخش گیج توپی

Insize Gage Go Nogo

گیج توپی،گیج توپی اسیمیتو،گیج توپی اکاد5066b378ba4118aecbf1d655eee7cfadگیج توپی اسیمیتو،گیج توپی اکاد،گیج توپی اینسایز،گیج توپی پامیر،گیج توپی اندازه گیری،گیج اندازه گیری،گیج توپی اکاد،گیج توپی المان ،گیج دقیق اندازه گیری،گیج اندازه گیری،گیج اندازه گیری،گیج توپی،فروش انواع گیج توپی،پخش انواع گیج توپی،گیج اندازه گیری،گیج توپی اندازه گیری،گیج توپی اسیمیتو،گیج توپی اکاد،گیج توپی المان ،پخش انواع گیج توپی،فروش انواع گیج توپی،گیج اندازه گیری،گیج توپز ،گیج اندازه گیریI380X253 800607059545jbo precision thread gauges

گیج توپیM24گیج توپیI380X253 405547105024گیج توپی ابزاری است جهت اندازه گیری دقیق مورد استفاده قرار میگیرد،گیج توپی ،گیج اندازه گیری توپی ،گیج اندازه گیری توپی المان ،گیج اندازه گیری اسیمیتو،گیج اندازه گیری ابزاری است جهت کالیبر کردن قطعه کار مورد استفاده قرار میگیرد،انواع گیج اندازه گیری ،بورس گیج اندازه گیری ،گیج اندازه گیری،گیج  توپی،گیج توپیگیج برو نرو رزوه چیست و انواع آن کدام است؟
برای فردی که به مباحث مترولوژی و اندازه گیری تازه
وارد شده است، حجم انبوهی از انواع گیج هایی که برای رزوه و پیچ وجود دارد، می تواند گمراه کننده باشد.
اهمیت و نام گذاری آنها گیج کننده است، ولی در این مقاله بر آن خواهیم بود که تا حد ممکن این مباحث را
باز کنیم.
در کارگاه های تولیدی، بازرسی قطعات استوانه ای شفت ها یا سوراخها برای تایید یا مردود شدن از گیج
های برو نرو دهانه اژدری/رینگی برای کنترل شفت و گیج های توپی برای کنترل سوراخ استفاده می شود.
آنها غالبا ساده و قبل درک هستند.
در صورت وجود قطعات رزوه دار نری یا مادگی، گیج های رزوه در کارگاه های تولیدی برای مهره قطعات رزوه
داخلی و پیچی قطعات رزوه دار خارجی استفاده می شود. اما هنگامی که نام گذاری قطعات رزوه دار به طور
کلی مورد بررسی قرار می گیرد، گیج های رزوه زیادی در انواع مختلفی وجود دارد؛ فردی که با این مباحث
به طور کامل آشنا نباشد ممکن است با این اسامی، کاربردشان و استفاده آنها گمراه شود.
در این مقاله تلاشمی کنیم که انواع مختلف گیج رزوه و کاربرد آنها را به شما نشان دهیم. قبل از اینکه
مقاله را شروع کنیم، لازم به یادآوری است که در قطعه رزوه دار، عوامل موثری دخیل هستند قطر بزرگ
رزوه، قطر کوچک رزوه، قطر گام/متوسط، گام در رزوه های میلیمتری، یا رزوه در هر اینچ TPI در استاندارد
اینچی، زاویه آزاد و ... . به طور متوسط، گیج برو نرو رزوه قطعه رزوه دار را بر اساسقطر گام تایید/رد می
کند. تا زمانی که گیج برو برود بدون فشار مضاعف تایید شود و گیج نرو، نرود؛ قطعه مورد تایید می باشد.
اما در بعضی مواقع که اندازه قطر بزرگ رزوه برای رزوه خارجی یا قطر کوچک برای رزوه داخلی مهم می باشد،
جدا بر این، گیج برو نرو ساده که برای اندازه گیری سوراخها و شفتهای استوانه ای ساده استفاده می شود
نیز مورد استفاده قرار می گیرد تا قطعه ها مورد تایید قرار گیرند.
گیج برو نرو توپی رزوه:
گیج برو نرو توپی رزوه برای کنترلقطعات با رزوه داخلی استفاده می شود. برای قطعات کوچک، گیج دارای
دو سر خواهد بود که یک سر آن برو و سر دیگر آن نرو می باشد. برای قطعات بزرگ، معمولا دو انتها از هم
جدا می باشند. لازم به ذکر است که یک گیج برو نرو توپی رزوه برای کنترل صحت قطر گام استفاده میگیج توپی و رینگی چیست؟
گیج برو نرو رزوه چیست و انواع آن کدام است؟
برای فردی که به مباحث مترولوژی و اندازه گیری تازه
وارد شده است، حجم انبوهی از انواع گیج هایی که برای رزوه و پیچ وجود دارد، می تواند گمراه کننده باشد.
اهمیت و نام گذاری آنها گیج کننده است، ولی در این مقاله بر آن خواهیم بود که تا حد ممکن این مباحث را
باز کنیم.
در کارگاه های تولیدی، بازرسی قطعات استوانه ای شفت ها یا سوراخها برای تایید یا مردود شدن از گیج
های برو نرو دهانه اژدری/رینگی برای کنترل شفت و گیج های توپی برای کنترل سوراخ استفاده می شود.
آنها غالبا ساده و قبل درک هستند.
در صورت وجود قطعات رزوه دار نری یا مادگی، گیج های رزوه در کارگاه های تولیدی برای مهره قطعات رزوه
داخلی و پیچی قطعات رزوه دار خارجی استفاده می شود. اما هنگامی که نام گذاری قطعات رزوه دار به طور
کلی مورد بررسی قرار می گیرد، گیج های رزوه زیادی در انواع مختلفی وجود دارد؛ فردی که با این مباحث
به طور کامل آشنا نباشد ممکن است با این اسامی، کاربردشان و استفاده آنها گمراه شود.
در این مقاله تلاشمی کنیم که انواع مختلف گیج رزوه و کاربرد آنها را به شما نشان دهیم. قبل از اینکه
مقاله را شروع کنیم، لازم به یادآوری است که در قطعه رزوه دار، عوامل موثری دخیل هستند قطر بزرگ
رزوه، قطر کوچک رزوه، قطر گام/متوسط، گام در رزوه های میلیمتری، یا رزوه در هر اینچ TPI در استاندارد
اینچی، زاویه آزاد و ... . به طور متوسط، گیج برو نرو رزوه قطعه رزوه دار را بر اساسقطر گام تایید/رد می
کند. تا زمانی که گیج برو برود بدون فشار مضاعف تایید شود و گیج نرو، نرود؛ قطعه مورد تایید می باشد.
اما در بعضی مواقع که اندازه قطر بزرگ رزوه برای رزوه خارجی یا قطر کوچک برای رزوه داخلی مهم می باشد،
جدا بر این، گیج برو نرو ساده که برای اندازه گیری سوراخها و شفتهای استوانه ای ساده استفاده می شود
نیز مورد استفاده قرار می گیرد تا قطعه ها مورد تایید قرار گیرند.
گیج برو نرو توپی رزوه:
گیج برو نرو توپی رزوه برای کنترلقطعات با رزوه داخلی استفاده می شود. برای قطعات کوچک، گیج دارای
دو سر خواهد بود که یک سر آن برو و سر دیگر آن نرو می باشد. برای قطعات بزرگ، معمولا دو انتها از هم
شود.
مقالات
روشاندازه گیری با کولیس
گیج توپی و رینگی چیست؟
سه نظام دستگاه تراش
چیست؟
ماشین تراشاز چند قسمت
تشکیل شده؟
اساسماشین تراش
انواع ماشین تراشو
ساختمان آن؟
مته چیست؟
قلاویز کاری و حدیده کاری
اینسرت مثبت و منفی
ماشین کاری خشک یا مایع
خنک کننده؟
عمر ابزار؟
تراشکاری سوپر آلیاژهای
مقاوم به گرما
ورود کاربران عضویت رایگان
8/24/22, 1:34 PM چیست؟ رینگی و توپی گیج
https://www.nanotejarat.com/yektatools/articles/727/چیست؟-رینگی-و-توپی-گیج 2/3
برای تایید قطعه، گیج برو باید از تمام طولقطعه عبور کند، بدون اینکه نیاز به استفاده از زور زیاد باشد و
قسمت نرو در دو سمت قطعه باید وارد شود و در بهترین حالت نباید بیشاز دو گام وارد قطعه شود.
گیج برو نرو رینگی رزوه:
گیج برو نرو رینگی رزوه برای کنترلقطعات با رزوه خارجی استفاده می شود. قسمت برو و نرو گیج معمولا از
هم جدا می باشند. لازم به ذکر است که یک گیج برو نرو رینگی رزوه برای کنترل صحت عمق رزوه و قطر گام
استفاده می شود.
برای تایید قطعه، گیج برو باید از تمام طولقطعه عبور کند، بدون اینکه نیاز به استفاده از زور زیاد باشد و
قسمت نرو در بهترین حالت نباید بیشاز دو گام وارد قطعه شود.
گیج برو نرو رینگی رزوه قابل تنظیم:
این گیج ها نیز به شکل رینگی می باشند اما یک قسمت جدا، قابل تنظیم و پیچ قفل کن برای تنظیم دقیق
اندازه گیج وجود دارد. برای تنظیم این گیج ها، "توپی های تنظیم" نیاز است که بعدا در مورد آنها صحبت می
کنیم.
گیج های برو نرو رزوه دهانه اژدر:
اگرچه برای کنترلیک قطعه با رزوه خارجی، استفاده از گیج برو نرو رینگی می باشد، استفاده از گیج برو نرو
رزوه دهانه اژدر نیز ممکن می باشد. بعضی از گیج های دهانه اژدر ممکن است با المانهای غلطکی برو
طراحی شود که با استفاده از حرکت قطعات رزوه دار درون غلطکها، کنترل سریع را راحت می کند.
اگرچه این گیج ها به دقت گیج های برو نرو رزوه رینگی نمی باشد، اما در تولید انبوه هایی که پیچ باید با
سرعت کنترل شود، مناسب تر می باشد. گیج دهانه اژدری به مراتب سریع تر می باشد زیرا قطعات از
درون گیج سر می خورند نه اینکه لازم باشد درون گیج باز و بسته شوند. به علاوه سایشو خوردگی در این
کیج ها به مراتب کمتر می باشد.
در محل هایی که گیج های دهانه اژدر استفاده می شود، توصیه می شود که یک دست گیج برو نرو رینگی
نیز قرار داده شود تا کنترلرندوم قطعات نیز انجام شود و از صحت قطعات اطمینان کامل حاصل شود.
گیج های دهانه اژدر رزوه احتیاج به "رینگی تنظیم" دارند تا اندازه کنترلآنها تنظیم شو

گیج برو نرو چیست؟
گیج برو نرو (یا به طور خلاصه برو / نرو) به ابزار کنترلی اشاره می کند که برای کنترل قطعه کار در محدوده تلرانس خود مورد استفاده قرار می گیرد. نام آن از دو کاربردی که برای آن استفاده می شود گرفته شده است. برو: به قطعه کار اجازه می دهد که عبور کند. نرو: اجازه عبور قطعه کار را نمی دهد.گیج توپی ابزاری است دقیق اندازه گیری جهت اندازه گیری رزوه ها و قطعات صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد ،گیج های توپی در تلرانس های مختلف موجود میباشد ،گیج های توپی در سایزهای مختلف و در مارک مختلف موجود میباشد ،گیج توپی اینسایز،گیج توپی پاور،گیج توپی اکاد،گیج توپی پاور،گیج توپی و....پخش کننده انواع گیج های توپی 

گیج برو نرو یک سیستم یکپارچه برای پروسه کیفیت می باشد که در صنایع تولیدی مورد استفاده قرار می گیرد تا قابلیت صحت کنترل یک قطعه را در پروسه های مختلف و حتی تولید کننده های مختلف را نشان دهد. بر خلاف اندازه گیری های سنتی یک اندازه یا سایز را نشان نمی دهد، بلکه وضعیت قطعه را نشان می دهد که یا مورد تایید است (قطعه در محدوده تلرانس مورد نظر می باشد) یا غیر قابل قبول است (که قطعه باید مردود شود).

انواع گیج های برو نرو به شرح زیر می باشند:گیج دهانه اژدری
گیج های دهانه اژدر هنگامی مورد استفاده قرار می گیرد که تعداد بسیار زیادی از قطعه باید مورد بازرسی قرار گیرد. این گیج ها معمولا 4 فک دارد. اولین آنها (یا اولین جفت) به اندازه تلرانس بالای قطعه تنظیم می شود و فک دوم (یا جفت دومی) به اندازه تلرانس پایین قطعه تنظیم می شود. یک قطعه ای که در محدوده تلرانسی باشد، از مجموعه اولیه فک ها می گذرد و از مجموعه دوم نمی تواند عبور کند. در این روش یک قطعه، با یک حرکت کنترل آن تمام می شود، برخلاف گیج برو نرو توپی که در صورت تایید سمت اول، باید سمت دوم آن هم تست شود تا قطعه تایید شود. اولین گیج برو نرو رزوه دهانه اژدر برای کنترل رزوه های رولی در سال 1943 و در خلال جنگ جهانی دوم اختراع شد.

گیج توپی
گیج های توپی که به آنها Plug Gauge می گویند که Plug به معنی دو شاخه می باشد. این گیج ها معمولا از اسمبل قطعات استاندارد ساخته می شوند، که در آن قسمت توپی قابلیت تعویض یا سایر اندازه ها را دارد.در شکل پایین، در تصویر بالایی یک گیج برو نرو توپی رزوه برای کنترل قطعه نشان داده شده است. قسمت "برو" باید کاملا درون قطعه وارد شود و قسمت "نرو" نباید وارد شود. شکل پایین آن یک گیج توپی ساده را نشان می دهد که به طور استاندارد رنگ سبز نشان دهنده سمت برو و رنگ قرمز نشان دهنده رنگ نرو می باشد. در صورتی که اندازه قطعه ای که قرار است کنترل شود برابر 12.6 ±0.30 mm باشد، اندازه قسمت برو برابر با 12.3 mm (البته به علت احتساب حد سایش این مقدار اندکی بزرگتر می باشد) و اندازه قسمت نرو برابر 12.9 mm می باشد. هر اندازه ای خارج از این اندازه، غیر مجاز می باشد.

 

دنده UNF:دنده ظریف برای محل هایی که لرزش وارتعاش وجود داردوباتنش کششی بالایی برخورداراست.
استانداردساخت:ANSI B1.20.1, TAPER 1:16
زمان تحویل:اکثریت سایز درتلرانس استانداردموجودمی باشد.
ساخت گیج توپی رزوه داردندانه UNF:
گیج توپی رزوه داردندانه UNF
طبق نقشه ودرخواست استاندارد مشتری پذیرفته می شود.
کالیبرشده توسط :شرکت سازنده وشرکتهای آزمایشگاهی معتبرکه تاییدصلاحییت شرکت استاندارد ملی ایران می باشند.
برای سفارش کالانوع گیج ,سایز,گام ونوع تلرانس رابرای ما بخوانید: گیج رزوه برو نرو آسیمتوASIMETO گیج برو نرو رینگی و توپی
فروش گیج توپی برو نرو,پخشگیج توپی برو نرو,فروش انواع گیج های برو نرو رینگی و توپی
#گیج توپی پاور
#گیج برو نرو توپی پاور
گیج برو نرو رینگی و توپی پاور
#گیج رینگی پاور
#گیج توپی پاور
یکی از روشهای کنترل روزه های پیچ و مهره نیز استفاده از گیج های برو-نرو رزوه می باشد.
برای کنترل یک مهره از یک گیج برو و یک گیج نرو که بشکل یک استوانه رزوه دار می باشد و
برای کنترل یک پیچ از یک گیج برو و یک گیج نرو که به شکل یک رینگ رزوه دار می باشد
استفاده می گردد. در این حالت چنانچه گیج برو درون قطعه پیچیده شود و گیج نرو درون
قطعه پیچیده نشود قطعه کار مورد تایید#گیج برو نرو پاور #گیج برو نروPOWER# گیج برو نرو
رینگی پاور گیج برو نرو رینگیPOWER گیج رینگی پاور گیج رینگی برو نرو پاور گیج پاور POWER
GAUGE RING پخش گیج برو نرو پاور پخش گیج برو نروPOWER فروش گیج برو نرو پاور فروش
گیج برو نروPOWER# گیج دهان اژدری گیج دهان اژدری پاور گیج دهان اژدریPOWER# گیج برو
نرو توپی پاور گیج برو نرو توپیPOWER گیج توپی پاور گیج توپی برو نرو پاور گیج توپی و رینگی
پاور GAUGE PLUG POWER پخش گیج برو نرو پاورPOWER# بورس گیج برو نرو رینگی پاور بورس
گیج برو نرو رینگیPOWER بورس گیج رینگی پاور بورس گیج رینگی برو نرو پاور بورس گیج پاور
GAUGE RING POWER بورس گیج برو نرو پاور بورس گیج برو نروPOWER بورس گیج برو نرو پاور
بورس گیج برو نروPOWER بورس گیج دهان اژدری بورس گیج دهان اژدری پاور بورس گیج
دهان اژدریPOWER گیج صاف پاور پخش گیج صاف پاور پخش گیج صاف رینگی پاور پخش گیج
صاف توپی پاور فروش گیج صاف پاور فروش گیج صاف توپی پاور فروش گیج صاف رینگی پاور
گیج صاف توپی پاور گیج صاف رینگی پاور بورس گیج صاف پاور بورس گیج صاف توپی پاور
بورس گیج صاف رینگی پاور نمایندگی گیج صاف پاور نمایندگی گیج صاف توپی پاور نمایندگی
گیج صاف رینگی پاور گیج صافPOWER پخش گیج صافPOWER پخش گیج صاف رینگیPOWER
پخشگیج صاف توپیPOWER فروش گیج صافPOWER فروش گیج صاف توپیPOWER فروش گیج
صاف رینگیPOWER گیج صاف توپیPOWER گیج صاف رینگیPOWER بورس گیج صافPOWER
بورس گیج صاف توپیPOWER بورس گیج صاف رینگیPOWER نمایندگی گیج صافPOWER
نمایندگی گیج صاف توپیPOWER نمایندگی گیج صاف رینگیPOWER پخش گیج برو نرو پاور
پخشگیج رینگی برو نرو پاور پخشگیج توپی برو نرو پاور فروش گیج برو نرو پاور فروش گیج
توپی برو نرو پاور فروش گیج رینگی برو نرو پاور گیج توپی برو نرو پاور گیج رینگی برو نرو پاور
بورس گیج برو نرو پاور بورس گیج نوپی برو نرو پاور بورس گیج رینگی برو نرو پاور نمایندگی
گیج برو نرو پاور نمایندگی گیج توپی برو نرو پاور نمایندگی گیج رینگی برو نرو پاور گیج برو
نروPOWER پخش گیج برو نرو POWER پخش گیج رینگی برو نروPOWER پخش گیج توپی برو
نروPOWER فروش گیج برو نرو POWER فروش گیج توپی برو نروPOWER فروش گیج رینگی برونروPOWER گیج توپی برو نروPOWER بورس گیج برو نروPOWER بورس گیج نوپی برو نروPOWER
بورس گیج رینگی برو نروPOWER نمایندگی گیج برو نروPOWER نمایندگی گیج توپی بروMF, MM, گیج توپی, گیج های توپی رینگی, لوازم اندازه گیری و کنترل کیفی
برچسب: خرید گیج توپی, خرید گیج توپی برو نرو, خرید گیج توپی برو نرو M28*1.5 6H, گیج توپی, گیج توپی برو نرو, گیج توپی برو نرو M28*1.5 6H, گیج توپی رینگی, گیج های توپی رینگی, لوازم اندازه گیری, لوازم اندازه گیری و کنترل کیفی
نروPOWER نمایندگی گیج رینگی برو نروPOWER گیج برو نرو پاور پخش گیج برو نرو پاور پخش
گیج برو نرو رینگی پاور پخش گیج برو نرو توپی پاور فروش برو نرو پاور فروش گیج برو نرو

گیج توپی برو نرو M28*1.5 6H: گیج یا فرمان برو نرو توپی رزوه (پیچ) نوعی ابزار اندازه گیری دستی است که برای کنترل ابعاد رزوۀ داخلی ایجاد شده در انواع قطعات استفاده می شود. این گیج های نسبت به سایز مورد نظر بصورت دو سر (یک سمت برو و یک سمت نرو) عرضه می گردند و در مواردی بصورت یک طرفه (دارای یک سمت برو یا نرو) . لذا خواهشمند است هنگام خرید دقت فرمایید. قسمت برویا GO ابزار بطور کامل باید در رزوه ای که دارای سایز و کلاس یکسان با آن می باشد بسته شود و قسمت نروی آن یا NOTGO نباید در سوراخ مورد نظر بسته شود در غیر اینصورت ابعاد رزوۀ قطعه تولیدی ایراد دارد.

توصیه شده است تمام ابزارهای اندازه گیری قبل از استفاده توسط آزمایشگاه های مجاز کالیبره گردند. لذا پیشنهاد می شود پس از خرید بلافاصله کالیبراسیون انجام پذیرد.درصورتیکه هر آزمایشگاه ذیصلاح ایرانی از تاریخ صدور فاکتور حداکثر به مدت ۱۲ روز رای به مغایرت این ابزار با استاندارد ISO_1502 صادر نماید ابزار خریداری شده جایگزین می گردد یا در صورت عدم موجودی در انبار مبلغ دریافت شده مسترد می شود. تاریخ گواهی کالیبراسیون صادر شده و فاکتور ارائه دهندۀ خدمات نباید از ۱۲ روز بیشتر با تاریخ فاکتور خرید فاصله داشته باشد.

گیج توپی رزوه دار :
گیج توپی برو نرو M28*1.5 6H: براي كنترل پارامترهاي مهم يك مهره كه همان قطر داخلي و قطر متوسط و قطر خارجي و گام ميباشد با استفاده از دو دست فرمان برو نرو كه فرمان برو نرو توپي رزوه و فرمان برو نرو توپي ساده(Plug gauge )ميباشد ميتوان جهت كنترل پارامترهاي مهم محصول استفاده نمود. فرمان برو و نرو توپي رزوه(screw plug gauge)براي كنترل قطرخارجي و متوسط مورد استفاده قرار ميگيرد. فرمان برو توپي رزوه مينمم قطر متوسط مهره را كنترل مينمايد در صورتيكه فرمان برو بسته نشود نشان ميدهد كه قطر متوسط از مينيمم اندازه كوچكتر شده است شده است.


توپی پاور فروش گیج برو نرو رینگی پاور گیج برو نرو توپی پاور گیج برو نرو رینگی پاور بورس
گیج برو نرو پاور بورسگیج برو نرو نوپی پاور بورسگیج برو نرو رینگی پاور نمایندگی گیج برو
نرو پاور نمایندگی گیج برو نرو توپی پاور نمایندگی گیج برو نرو رینگی پاور گیج برو نروPOWER
پخش گیج برو نروPOWER پخش گیج برو نرو رینگیPOWER پخش گیج برو نرو توپیPOWER
فروش برو نروPOWER فروش گیج برو نرو توپیPOWER فروش گیج برو نرو رینگیPOWER گیج
برو نرو توپیPOWER گیج برو نرو رینگیPOWER بورس گیج برو نروPOWER بورس گیج برو نرو
نوپیPOWER بورس گیج برو نرو رینگیPOWER نمایندگی گیج برو نروPOWER نمایندگی گیج برو
نرو توپیPOWER نمایندگی گیج برو نرو رینگیPOWER بورس گیج توپی پاور بورس گیج توپی برو
نرو پاور بورس گیج برو نرو توپی پاور فروش گیج توپی پاور فروش گیج توپی برو نرو پاوگیج برو نرو رزوه1

iso thread gauges 1jbo tread 1plaugeگیج توپیگیج توپیگیج توپی ،گیج توپب برو،گیج توپی نرو،گیچ توپی اسیمیتو،گیج توپی اکاد،گیج توپی اینسایز،گیج توپی تایوان ،گیج توپی المان ،گیج توپی زاپن ،گیج توپی اندازه گیری،گیج دقیق اندازه گیری،گیج ،گیج توپی،گیج توپی دقیق ،قیمت گیج توپی،گیچ توپی هلند ،گیج توپی ،فروش انواع گیج اندازه گیری ،پخش کننده گیج توپی،بورس گیج توپی ،گیج،گیج توپی UNF،گیج توپی ازدر،گیجگیج توپی ،گیج توپب برو،گیج توپی نرو،گیچ توپی اسیمیتو،گیج توپی اکاد،گیج توپی اینسایز،گیج توپی تایوان ،گیج توپی المان ،گیج توپی زاپن ،گیج توپی اندازه گیری،گیج دقیق اندازه گیری،گیج ،گیج توپی،گیج توپی دقیق ،قیمت گیج توپی،گیچ توپی هلند ،گیج توپی ،فروش انواع گیج اندازه گیری ،پخش کننده گیج توپی،بورس گیج توپی ،گیج،گیج توپی UNF،گیج توپی ازدر،گیجگیج توپی ،گیج توپب برو،گیج توپی نرو،گیچ توپی اسیمیتو،گیج توپی اکاد،گیج توپی اینسایز،گیج توپی تایوان ،گیج توپی المان ،گیج توپی زاپن ،گیج توپی اندازه گیری،گیج دقیق اندازه گیری،گیج ،گیج توپی،گیج توپی دقیق ،قیمت گیج توپی،گیچ توپی هلند ،گیج توپی ،فروش انواع گیج اندازه گیری ،پخش کننده گیج توپی،بورس گیج توپی ،گیج،گیج توپی UNF،گیج توپی ازدر،گیج ،گیج توپی ،گیج توپب برو،گیج توپی نرو،گیچ توپی اسیمیتو،گیج توپی اکاد،گیج توپی اینسایز،گیج توپی تایوان ،گیج توپی المان ،گیج توپی زاپن ،گیج توپی اندازه گیری،گیج دقیق اندازه گیری،گیج ،گیج توپی،گیج توپی دقیق ،قیمت گیج توپی،گیچ توپی هلند ،گیج توپی ،فروش انواع گیج اندازه گیری ،پخش کننده گیج توپی،بورس گیج توپی ،گیج،گیج توپی UNF،گیج توپی ازدر،گیجگیج توپی ،گیج توپب برو،گیج توپی نرو،گیچ توپی اسیمیتو،گیج توپی اکاد،گیج توپی اینسایز،گیج توپی تایوان ،گیج توپی المان ،گیج توپی زاپن ،گیج توپی اندازه گیری،گیج دقیق اندازه گیری،گیج ،گیج توپی،گیج توپی دقیق ،قیمت گیج توپی،گیچ توپی هلند ،گیج توپی ،فروش انواع گیج اندازه گیری ،پخش کننده گیج توپی،بورس گیج توپی ،گیج،گیج توپی UNF،گیج توپی ازدر،گیج

 گیج توپیفگیج توپب برو،گیج توپی نرو،گیچ توپی اسیمیتو،گیج توپی اکاد،گیج توپی اینسایز،گیج توپی تایوان ،گیج توپی المان ،گیج توپی زاپن ،گیج توپی اندازه گیری،گیج دقیق اندازه گیری،گیج ،گیج توپی،گیج توپی دقیق ،قیمت گیج توپی،گیچ توپی هلند ،گیج توپی ،فروش انواع گیج اندازه گیریفپخش کننده گیج توپی،بورس گیج توپی ،گیج،گیج توپی UNF،گیج توپی ازدر،گیج گیج توپیفگیج توپب برو،گیج توپی نرو،گیچ توپی اسیمیتو،گیج توپی اکاد،گیج توپی اینسایز،گیج توپی تایوان ،گیج توپی المان ،گیج توپی زاپن ،گیج توپی اندازه گیری،گیج دقیق اندازه گیری،گیج ،گیج توپی،گیج توپی دقیق ،قیمت گیج توپی،گیچ توپی هلند ،گیج توپی ،فروش انواع گیج اندازه گیریفپخش کننده گیج توپی،بورس گیج توپی ،گیج،گیج توپی UNF،گیج توپی ازدر،گیج گیج توپیفگیج توپب برو،گیج توپی نرو،گیچ توپی اسیمیتو،گیج توپی اکاد،گیج توپی اینسایز،گیج توپی تایوان ،گیج توپی المان ،گیج توپی زاپن ،گیج توپی اندازه گیری،گیج دقیق اندازه گیری،گیج ،گیج توپی،گیج توپی دقیق ،قیمت گیج توپی،گیچ توپی هلند ،گیج توپی ،فروش انواع گیج اندازه گیریفپخش کننده گیج توپی،بورس گیج توپی ،گیج،گیج توپی UNF،گیج توپی ازدر،گیج گیج توپیفگیج توپب برو،گیج توپی نرو،گیچ توپی اسیمیتو،گیج توپی اکاد،گیج توپی اینسایز،گیج توپی تایوان ،گیج توپی المان ،گیج توپی زاپن ،گیج توپی اندازه گیری،گیج دقیق اندازه گیری،گیج ،گیج توپی،گیج توپی دقیق ،قیمت گیج توپی،گیچ توپی هلند ،گیج توپی ،فروش انواع گیج اندازه گیریفپخش کننده گیج توپی،بورس گیج توپی ،گیج،گیج توپی UNF،گیج توپی ازدر،گیج گیج توپیفگیج توپب برو،گیج توپی نرو،گیچ توپی اسیمیتو،گیج توپی اکاد،گیج توپی اینسایز،گیج توپی تایوان ،گیج توپی المان ،گیج توپی زاپن ،گیج توپی اندازه گیری،گیج دقیق اندازه گیری،گیج ،گیج توپی،گیج توپی دقیق ،قیمت گیج توپی،گیچ توپی هلند ،گیج توپی ،فروش انواع گیج اندازه گیریفپخش کننده گیج توپی،بورس گیج توپی ،گیج،گیج توپی UNF،گیج توپی ازدر،گیج گیج توپیفگیج توپب برو،گیج توپی نرو،گیچ توپی اسیمیتو،گیج توپی اکاد،گیج توپی اینسایز،گیج توپی تایوان ،گیج توپی المان ،گیج توپی زاپن ،گیج توپی اندازه گیری،گیج دقیق اندازه گیری،گیج ،گیج توپی،گیج توپی دقیق ،قیمت گیج توپی،گیچ توپی هلند ،گیج توپی ،فروش انواع گیج اندازه گیریفپخش کننده گیج توپی،بورس گیج توپی ،گیج،گیج توپی UNF،گیج توپی ازدر،گیج گیج توپیفگیج توپب برو،گیج توپی نرو،گیچ توپی اسیمیتو،گیج توپی اکاد،گیج توپی اینسایز،گیج توپی تایوان ،گیج توپی المان ،گیج توپی زاپن ،گیج توپی اندازه گیری،گیج دقیق اندازه گیری،گیج ،گیج توپی،گیج توپی دقیق ،قیمت گیج توپی،گیچ توپی هلند ،گیج توپی ،فروش انواع گیج اندازه گیریفپخش کننده گیج توپی،بورس گیج توپی ،گیج،گیج توپی UNF،گیج توپی ازدر،گیج گیج توپیفگیج توپب برو،گیج توپی نرو،گیچ توپی اسیمیتو،گیج توپی اکاد،گیج توپی اینسایز،گیج توپی تایوان ،گیج توپی المان ،گیج توپی زاپن ،گیج توپی اندازه گیری،گیج دقیق اندازه گیری،گیج ،گیج توپی،گیج توپی دقیق ،قیمت گیج توپی،گیچ توپی هلند ،گیج توپی ،فروش انواع گیج اندازه گیریفپخش کننده گیج توپی،بورس گیج توپی ،گیج،گیج توپی UNF،گیج توپی ازدر،گیج گیج توپیفگیج توپب برو،گیج توپی نرو،گیچ توپی اسیمیتو،گیج توپی اکاد،گیج توپی اینسایز،گیج توپی تایوان ،گیج توپی المان ،گیج توپی زاپن ،گیج توپی اندازه گیری،گیج دقیق اندازه گیری،گیج ،گیج توپی،گیج توپی دقیق ،قیمت گیج توپی،گیچ توپی هلند ،گیج توپی ،فروش انواع گیج اندازه گیریفپخش کننده گیج توپی،بورس گیج توپی ،گیج،گیج توپی UNF،گیج توپی ازدر،گیج گیج توپیفگیج توپب برو،گیج توپی نرو،گیچ توپی اسیمیتو،گیج توپی اکاد،گیج توپی اینسایز،گیج توپی تایوان ،گیج توپی المان ،گیج توپی زاپن ،گیج توپی اندازه گیری،گیج دقیق اندازه گیری،گیج ،گیج توپی،گیج توپی دقیق ،قیمت گیج توپی،گیچ توپی هلند ،گیج توپی ،فروش انواع گیج اندازه گیریفپخش کننده گیج توپی،بورس گیج توپی ،گیج،گیج توپی UNF،گیج توپی ازدر،گیج گیج توپیفگیج توپب برو،گیج توپی نرو،گیچ توپی اسیمیتو،گیج توپی اکاد،گیج توپی اینسایز،گیج توپی تایوان ،گیج توپی المان ،گیج توپی زاپن ،گیج توپی اندازه گیری،گیج دقیق اندازه گیری،گیج ،گیج توپی،گیج توپی دقیق ،قیمت گیج توپی،گیچ توپی هلند ،گیج توپی ،فروش انواع گیج اندازه گیریفپخش کننده گیج توپی،بورس گیج توپی ،گیج،گیج توپی UNF،گیج توپی ازدر،گیج گیج توپیفگیج توپب برو،گیج توپی نرو،گیچ توپی اسیمیتو،گیج توپی اکاد،گیج توپی اینسایز،گیج توپی تایوان ،گیج توپی المان ،گیج توپی زاپن ،گیج توپی اندازه گیری،گیج دقیق اندازه گیری،گیج ،گیج توپی،گیج توپی دقیق ،قیمت گیج توپی،گیچ توپی هلند ،گیج توپی ،فروش انواع گیج اندازه گیریفپخش کننده گیج توپی،بورس گیج توپی ،گیج،گیج توپی UNF،گیج توپی ازدر،گیج گیج توپیفگیج توپب برو،گیج توپی نرو،گیچ توپی اسیمیتو،گیج توپی اکاد،گیج توپی اینسایز،گیج توپی تایوان ،گیج توپی المان ،گیج توپی زاپن ،گیج توپی اندازه گیری،گیج دقیق اندازه گیری،گیج ،گیج توپی،گیج توپی دقیق ،قیمت گیج توپی،گیچ توپی هلند ،گیج توپی ،فروش انواع گیج اندازه گیریفپخش کننده گیج توپی،بورس گیج توپی ،گیج،گیج توپی UNF،گیج توپی ازدر،گیج گیج توپیفگیج توپب برو،گیج توپی نرو،گیچ توپی اسیمیتو،گیج توپی اکاد،گیج توپی اینسایز،گیج توپی تایوان ،گیج توپی المان ،گیج توپی زاپن ،گیج توپی اندازه گیری،گیج دقیق اندازه گیری،گیج ،گیج توپی،گیج توپی دقیق ،قیمت گیج توپی،گیچ توپی هلند ،گیج توپی ،فروش انواع گیج اندازه گیریفپخش کننده گیج توپی،بورس گیج توپی ،گیج،گیج توپی UNF،گیج توپی ازدر،گیج گیج توپیفگیج توپب برو،گیج توپی نرو،گیچ توپی اسیمیتو،گیج توپی اکاد،گیج توپی اینسایز،گیج توپی تایوان ،گیج توپی المان ،گیج توپی زاپن ،گیج توپی اندازه گیری،گیج دقیق اندازه گیری،گیج ،گیج توپی،گیج توپی دقیق ،قیمت گیج توپی،گیچ توپی هلند ،گیج توپی ،فروش انواع گیج اندازه گیریفپخش کننده گیج توپی،بورس گیج توپی ،گیج،گیج توپی UNF،گیج توپی ازدر،گیج گیج توپیفگیج توپب برو،گیج توپی نرو،گیچ توپی اسیمیتو،گیج توپی اکاد،گیج توپی اینسایز،گیج توپی تایوان ،گیج توپی المان ،گیج توپی زاپن ،گیج توپی اندازه گیری،گیج دقیق اندازه گیری،گیج ،گیج توپی،گیج توپی دقیق ،قیمت گیج توپی،گیچ توپی هلند ،گیج توپی ،فروش انواع گیج اندازه گیریفپخش کننده گیج توپی،بورس گیج توپی ،گیج،گیج توپی UNF،گیج توپی ازدر،گیج گیج توپیفگیج توپب برو،گیج توپی نرو،گیچ توپی اسیمیتو،گیج توپی اکاد،گیج توپی اینسایز،گیج توپی تایوان ،گیج توپی المان ،گیج توپی زاپن ،گیج توپی اندازه گیری،گیج دقیق اندازه گیری،گیج ،گیج توپی،گیج توپی دقیق ،قیمت گیج توپی،گیچ توپی هلند ،گیج توپی ،فروش انواع گیج اندازه گیریفپخش کننده گیج توپی،بورس گیج توپی ،گیج،گیج توپی UNF،گیج توپی ازدر،گیج گیج توپیفگیج توپب برو،گیج توپی نرو،گیچ توپی اسیمیتو،گیج توپی اکاد،گیج توپی اینسایز،گیج توپی تایوان ،گیج توپی المان ،گیج توپی زاپن ،گیج توپی اندازه گیری،گیج دقیق اندازه گیری،گیج ،گیج توپی،گیج توپی دقیق ،قیمت گیج توپی،گیچ توپی هلند ،گیج توپی ،فروش انواع گیج اندازه گیریفپخش کننده گیج توپی،بورس گیج توپی ،گیج،گیج توپی UNF،گیج توپی ازدر،گیج گیج توپیفگیج توپب برو،گیج توپی نرو،گیچ توپی اسیمیتو،گیج توپی اکاد،گیج توپی اینسایز،گیج توپی تایوان ،گیج توپی المان ،گیج توپی زاپن ،گیج توپی اندازه گیری،گیج دقیق اندازه گیری،گیج ،گیج توپی،گیج توپی دقیق ،قیمت گیج توپی،گیچ توپی هلند ،گیج توپی ،فروش انواع گیج اندازه گیریفپخش کننده گیج توپی،بورس گیج توپی ،گیج،گیج توپی UNF،گیج توپی ازدر،گیج گیج توپیفگیج توپب برو،گیج توپی نرو،گیچ توپی اسیمیتو،گیج توپی اکاد،گیج توپی اینسایز،گیج توپی تایوان ،گیج توپی المان ،گیج توپی زاپن ،گیج توپی اندازه گیری،گیج دقیق اندازه گیری،گیج ،گیج توپی،گیج توپی دقیق ،قیمت گیج توپی،گیچ توپی هلند ،گیج توپی ،فروش انواع گیج اندازه گیریفپخش کننده گیج توپی،بورس گیج توپی ،گیج،گیج توپی UNF،گیج توپی ازدر،گیج گیج توپیفگیج توپب برو،گیج توپی نرو،گیچ توپی اسیمیتو،گیج توپی اکاد،گیج توپی اینسایز،گیج توپی تایوان ،گیج توپی المان ،گیج توپی زاپن ،گیج توپی اندازه گیری،گیج دقیق اندازه گیری،گیج ،گیج توپی،گیج توپی دقیق ،قیمت گیج توپی،گیچ توپی هلند ،گیج توپی ،فروش انواع گیج اندازه گیریفپخش کننده گیج توپی،بورس گیج توپی ،گیج،گیج توپی UNF،گیج توپی ازدر،گیج گیج توپیفگیج توپب برو،گیج توپی نرو،گیچ توپی اسیمیتو،گیج توپی اکاد،گیج توپی اینسایز،گیج توپی تایوان ،گیج توپی المان ،گیج توپی زاپن ،گیج توپی اندازه گیری،گیج دقیق اندازه گیری،گیج ،گیج توپی،گیج توپی دقیق ،قیمت گیج توپی،گیچ توپی هلند ،گیج توپی ،فروش انواع گیج اندازه گیریفپخش کننده گیج توپی،بورس گیج توپی ،گیج،گیج توپی UNF،گیج توپی ازدر،گیج گیج توپیفگیج توپب برو،گیج توپی نرو،گیچ توپی اسیمیتو،گیج توپی اکاد،گیج توپی اینسایز،گیج توپی تایوان ،گیج توپی المان ،گیج توپی زاپن ،گیج توپی اندازه گیری،گیج دقیق اندازه گیری،گیج ،گیج توپی،گیج توپی دقیق ،قیمت گیج توپی،گیچ توپی هلند ،گیج توپی ،فروش انواع گیج اندازه گیریفپخش کننده گیج توپی،بورس گیج توپی ،گیج،گیج توپی UNF،گیج توپی ازدر،گیج

گیج توپی برو نرو M28*1.5 6H: گیج یا فرمان برو نرو توپی رزوه (پیچ) نوعی ابزار اندازه گیری دستی است که برای کنترل ابعاد رزوۀ داخلی ایجاد شده در انواع قطعات استفاده می شود. این گیج های نسبت به سایز مورد نظر بصورت دو سر (یک سمت برو و یک سمت نرو) عرضه می گردند و در مواردی بصورت یک طرفه (دارای یک سمت برو یا نرو) . لذا خواهشمند است هنگام خرید دقت فرمایید. قسمت برویا GO ابزار بطور کامل باید در رزوه ای که دارای سایز و کلاس یکسان با آن می باشد بسته شود و قسمت نروی آن یا NOTGO نباید در سوراخ مورد نظر بسته شود در غیر اینصورت ابعاد رزوۀ قطعه تولیدی ایراد دارد.

توصیه شده است تمام ابزارهای اندازه گیری قبل از استفاده توسط آزمایشگاه های مجاز کالیبره گردند. لذا پیشنهاد می شود پس از خرید بلافاصله کالیبراسیون انجام پذیرد.درصورتیکه هر آزمایشگاه ذیصلاح ایرانی از تاریخ صدور فاکتور حداکثر به مدت ۱۲ روز رای به مغایرت این ابزار با استاندارد ISO_1502 صادر نماید ابزار خریداری شده جایگزین می گردد یا در صورت عدم موجودی در انبار مبلغ دریافت شده مسترد می شود. تاریخ گواهی کالیبراسیون صادر شده و فاکتور ارائه دهندۀ خدمات نباید از ۱۲ روز بیشتر با تاریخ فاکتور خرید فاصله داشته باشد.

گیج توپی رزوه دار :
گیج توپی برو نرو M28*1.5 6H: براي كنترل پارامترهاي مهم يك مهره كه همان قطر داخلي و قطر متوسط و قطر خارجي و گام ميباشد با استفاده از دو دست فرمان برو نرو كه فرمان برو نرو توپي رزوه و فرمان برو نرو توپي ساده(Plug gauge )ميباشد ميتوان جهت كنترل پارامترهاي مهم محصول استفاده نمود. فرمان برو و نرو توپي رزوه(screw plug gauge)براي كنترل قطرخارجي و متوسط مورد استفاده قرار ميگيرد. فرمان برو توپي رزوه مينمم قطر متوسط مهره را كنترل مينمايد در صورتيكه فرمان برو بسته نشود نشان ميدهد كه قطر متوسط از مينيمم اندازه كوچكتر شده است شده است.گیج رزوه برو نرو آسیمتوASIMETO گیج برو نرو رینگی و توپی
فروش گیج توپی برو نرو,پخش گیج توپی برو نرو,فروش انواع گیج ھای برو نرو رینگی و توپی
#گیج توپی پاور
#گیج برو نرو توپی پاور
گیج برو نرو رینگی و توپی پاور
#گیج رینگی پاور
#گیج توپی پاور
یکی از روشھای کنترل روزه ھای پیچ و مھره نیز استفاده از گیج ھای برو-نرو رزوه می باشد.
برای کنترل یک مھره از یک گیج برو و یک گیج نرو که بشکل یک استوانه رزوه دار می باشد و
برای کنترل یک پیچ از یک گیج برو و یک گیج نرو که به شکل یک رینگ رزوه دار می باشد
استفاده می گردد. در این حالت چنانچه گیج برو درون قطعه پیچیده شود و گیج نرو درون
قطعه پیچیده نشود قطعه کار مورد تایید#گیج برو نرو پاور #گیج برو نروPOWER# گیج برو نرو
رینگی پاور گیج برو نرو رینگیPOWER گیج رینگی پاور گیج رینگی برو نرو پاور گیج پاور POWER
GAUGE RING پخش گیج برو نرو پاور پخش گیج برو نروPOWER فروش گیج برو نرو پاور فروش
گیج برو نروPOWER# گیج دھان اژدری گیج دھان اژدری پاور گیج دھان اژدریPOWER# گیج برو
نرو توپی پاور گیج برو نرو توپیPOWER گیج توپی پاور گیج توپی برو نرو پاور گیج توپی و رینگی
پاور GAUGE PLUG POWER پخش گیج برو نرو پاورPOWER# بورس گیج برو نرو رینگی پاور بورس
گیج برو نرو رینگیPOWER بورس گیج رینگی پاور بورس گیج رینگی برو نرو پاور بورس گیج پاور
GAUGE RING POWER بورس گیج برو نرو پاور بورس گیج برو نروPOWER بورس گیج برو نرو پاور
بورس گیج برو نروPOWER بورس گیج دھان اژدری بورس گیج دھان اژدری پاور بورس گیج
دھان اژدریPOWER گیج صاف پاور پخش گیج صاف پاور پخش گیج صاف رینگی پاور پخش گیج
صاف توپی پاور فروش گیج صاف پاور فروش گیج صاف توپی پاور فروش گیج صاف رینگی پاور
گیج صاف توپی پاور گیج صاف رینگی پاور بورس گیج صاف پاور بورس گیج صاف توپی پاور
بورس گیج صاف رینگی پاور نمایندگی گیج صاف پاور نمایندگی گیج صاف توپی پاور نمایندگی
گیج صاف رینگی پاور گیج صافPOWER پخش گیج صافPOWER پخش گیج صاف رینگیPOWER
پخش گیج صاف توپیPOWER فروش گیج صافPOWER فروش گیج صاف توپیPOWER فروش گیج
صاف رینگیPOWER گیج صاف توپیPOWER گیج صاف رینگیPOWER بورس گیج صافPOWER
بورس گیج صاف توپیPOWER بورس گیج صاف رینگیPOWER نمایندگی گیج صافPOWER
نمایندگی گیج صاف توپیPOWER نمایندگی گیج صاف رینگیPOWER پخش گیج برو نرو پاور
پخش گیج رینگی برو نرو پاور پخش گیج توپی برو نرو پاور فروش گیج برو نرو پاور فروش گیج
توپی برو نرو پاور فروش گیج رینگی برو نرو پاور گیج توپی برو نرو پاور گیج رینگی برو نرو پاور
بورس گیج برو نرو پاور بورس گیج نوپی برو نرو پاور بورس گیج رینگی برو نرو پاور نمایندگی
گیج برو نرو پاور نمایندگی گیج توپی برو نرو پاور نمایندگی گیج رینگی برو نرو پاور گیج برو
نروPOWER پخش گیج برو نرو POWER پخش گیج رینگی برو نروPOWER پخش گیج توپی برو
نروPOWER فروش گیج برو نرو POWER فروش گیج توپی برو نروPOWER فروش گیج رینگی برو

گیج توپی

آدرس ما :

تهران - میدان حسن آباد - جنب بازارچه حسن آباد - پلاک 2

تلفن تماس :  ۹۵ ۵۴ ۷۴ ۶۶ ۰۲۱

تلفن همراه : ۵۴ ۲۴ ۴۱۲ ۰۹۱۲

موقعیت ما

weblog

کلیه حقوق محفوظ است.ابزارآلات حیدرزاده1397©

طراحی سایت و اجرا توسط افرا