ساعت کاریساعت کاری: ۸ تا ۲۰
شماره تماسشماره تماس: ۰۲۱۶۶۷۴۵۴۹۵
محصولات
لوازمات سی ان سی
کلت فشنگی
هلدر تراشکاری
سنگ
فرز اره
ابزارآلات تراشکاری
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • »
کولیس
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • »
میکرومتر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • »
ابزارآلات اندازه گیری
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • »

تیغ اره

tiqare category

748070تیغ اره دیسکی اهن بر،تیغ اره دیسکی فولادبر،تیغ اره دیسکی،پخش انواع تیغ اره دیسکی،بورس تیغ اره دیسکی،پخش تیغ اره دیسکی،انواع تیغ اره دیسکی،فروش تیغ اره دیسکی 

352 1394062510544386641533

انواع تیغ اره دیسکی لوله بر

پخش تیغ اره ریل بر

 

تیغ اره ریل بر یکی از انواع تیغ اره‌ها می‌باشد. داشتن تیغ اره استاندارد در بهبود بخشیدن به سرعت و کیفیت کار بسیار موثر است.تیغ اره دیسکی ریل بر،تیغ اره دیسکی چینی،تیغ اره دیسکی ،فروش تیغ اره دیسکی ریل بر،انواع تیغ اره دیسکی ریل بر،تیغ اره دیسکی ریل بر،تیغ اره دیسکی،پخش انواع تیغ اره دیسکی،بورس تیغ اره دیسکی،انواع تیغ اره دیسکی،تیغ اره دیسکی ریل بر،فروش تیغ اره دیسکی ریل بر،پخش تیغ اره دیسکی ریل بر،تیغ اره دیسکی،تیغ اره دیسکی ریل بر،فروش انواع تیغ اره دیسکی،پخش تیغ اره دیسکی،بورس تیغ اره دیسکی،انواع تیغ اره دیسکی،پخش تیغ اره دیسکی،فروش تیغ اره دیسکی،تیغ اره دیسکی،فروش انواع تیغ اره دیسکی ریل بر،انواع تیغ اره دیسکی ریل بر،پخش تیغ اره دیسکی

برای کسب اطلاعات بیشتر و تهیه محصول با ما در ارتباط باشید.تیغ اره دیسکی ریل بر ابزاری است جهت برش انواع پروفیل بر و اهن و استیل مورد استفاده قرار میگیرد،تیغ اره پروفیل بر ،تیغ اره دیسکی ریل بر انواع تیغ های الماسه موجود میباشد ،تیغ اره دیسکی ،فروش انواع تیغ اره دیسکی در مارک های مختلف،تیغ اره دیسکی ریل بر،تیغ ارزه دیسکی پروفیل بر،تیغ اره دیسکی اهن بر،تیغ اره دیسکی ،تیغ اره دیسکی اهن بر،تیغ اره دیسکی،تیغ اره الماسه ،تیغ دیسکی پروفیل بر،تیغ الماسه دیسکی ریل بر،فروش انواع تیغ اره دیسکی،پخش کننده تیغ دیسکی،پخش انواع تیغ اره دیسکی الماس،تیغ چوب بر،تیغ اره دیسکی ریل بر،انواع تیغ اره دیسکی ریل بر،بورس تیغ اره دیسکی ریل بر،انواع تیغ اره دیسکی ریل بر

تیغ ره دیسکی ریل بر

انواع تیغ اره ریل بر

تیغ اره ریل بر

 

تیغ اره دیسکی اهن برتیغ اره دیسکی

circular saw machine blades for wood in store

07071 780x405

imagesTighAreDiskiاره دیسکی3

تیغ اره دیسکی چوب بر،تیغ اره دیسکی الماسه ،تیغ اره دیسکی ام دی اف بر،تیغ اره دیسکی الماسه ،تیغ اره دیسکی چوب بر الماسه ،تیغ اره دیسکی گالوانیزه ،تیغ اره دیسکی اسفالت بر،تیغ اره دیسکی سنگ بر،تیغ اره دیسکی اجر بر،تیغ اره دیسکی بتون بر،تیغ اره دیسکی گرانیت بر،تیغ اره دیسکی الماسه ،تیغ اره دیسکی فولادبر،تیغ اره دیسکی اهن بر،تیغ اره دیسکی شمش بر،تیغ اره دیسکی کالباس بر،تیغ اره دیسکی ورق بر،تیغ اره دیسکی ،تیغ اره دیسکی المان ،تیغ اره دیسکی تایوان ،تیغ اره دیسکی سه گل ،تیغ اره دیسکی طوس،تیغ اره دیسکی فولادبر،تیغ اره دیسکی،تیغ اره دیسکی اهن بر،تیغ اره دیسکی الماسه ،تیغ اره دیسکی پروفیل بر،پخش دیسکی تیغ ،تیغ اهن بر،تیغ اره نواریفتیغ اره دیسکیفتیغ اره دیسکی الماسه ،تیغ اره دیسکی پروفیل بر،تیغ جنس خوب،تیغ اره دیسکی،فروش انواع تیغ اره دیسکی ،تیغ اره دیسکی اهن بر،پخش کننده تیغ اره دیسکی،بورس تیغ اره دیسکی،تیغ اره اهن بر،تیغ اره دیسکی اهن بر،تیغ اره نواری،پخش کننده تیغ اره نواری،تیغ اره نواریفبورس تیغ اره نواری،فروش انواع تیغ اره نواری،تیغ اره دیسکی اهن بر،فروش انواع تیغ اره دیسکی اهن بر در برندهالی مختلف،شما عزیزان میتوانید تیغ اره های دیسکی با کیفیت و قیمت مناسب را از ما تهیه کنید ،فروش انواع تیغ اره دیسکی اهن بر،پخش کننده تیغ اره دیسکی اهن بر،تیغ اره دیسکی اهن بر،تیغ اره دیسکی،بورس انواع تیغ اره دیسکی،فروش تیغ اره دیسکی،پخش کننده تیغ اره دیسکی،فروش انواع تیغ اره دیسکی اهن بر،تیغ اره دیسکی در ساایز های مختلف،پخش انواع تیغ اره دیسکی اهن در سایز مختلف،تیغ اره دیسکی در سایز مختلف،تیغ اره دیسکی ،فروش تیغ اره دیسکی،پخش تیغا ره دیسکی،تیغ اره دیسکی اهن ،انواع تیغ اره دیسکی اهن ،پخش تیغ اره دیسکی اهن در سایز مختلف،پخش تیغ اره دیسکی ،بورس تیغ اره دیسکی،تیغ اره دیسکی ،تیغ اره دیسکی اهن بر،پخش تیغ اره دیسکی اهن بر ،تیغ اره دیسکی ،فروش تیغ اره دیسکی،پخش تیغ اره دیسکی در سایز مختلف،تیغ اره دیسکی،تیغ اره دیسکی اهن بر،انواع تیغ اره دیسکی اهن بر،پخش تیغ اره دیسکی اهن بر،بورس تیغ اره دیسکی اهن بر،تیغ اره دیسکی اهن بر،پخش تیغ اره دیسکی اهن برپخش تیغ اره دیسکی،بورس تیغ اره دیسکی در سایز و اندازه مختلف،تیغ اره دیسکی،تیغ اره دیسکی اهن بر،تیغ اره دیسکی در سایز و اندازه مختلف میباشد ،تیغ اره دیسکی اهن بر،پخش تیغ اره دیسکی اهن بر،فروش تیغ اره دیسکی اهن بر،بورس تیغ اره دیسکی اهن بر،فروش تیغ اره دیسکی اهن بر  ،تیغ اره دیسکی،فروش انواع تیغ اره دیسکی اهن بر،پخش تیغ اره دیسکی اهن بر،فروش تیغ اره دیسکی اهن بر،بورس تیغ اره دیسکی اهن بر،تیغ اره دیسکی اهن بر،پخش انواع تیغ اره دیسکی اهن بر،بورس تیغ اره دیسکی اهن بر،فروش تیغ اره دیسکی اهن بر،تیغ اره دیسکی اهن بر در سایز مختلف،پخش تیغ اره دیسکی،فروش تیغ اره دیسکی،پخش تیغ اره دیسکی ،پخش تیغ اره دیسکی،فروش تیغاره دیسکی،تیغاره دیسکی اهن بر،بورس تیغ اره دیسکی اهن ،انواع تیغا ره دیسکی اهن ،تیغ اره دیسکی اهن بر1611030884896077 origدیسکی اهن برتیغ دیسکی اهن برتیغ اره دیسکی،تیغ اره دیسکی اهن بر،پخش کننده تیغ اره دیسکی اهن بر،فروش تیغ اره دیسکی اهن بر،قیمت تیغ اره دیسکی ،بورس تیغ اره دیسکی،پخش تیغ اره دیسکی ،فروش تیغ اره دیسکی،تیغ اره اهن بر،قیمت تیغ اره دیسکی اهن بر،پخش کننده تیغ اره دیسکی اهن بر،تیغ اره دیسکی،فروش تیغ اره دیسکی،تیغ اره اهن بر،پخش تیغ دیسکی،قیمت تیغ دیسکی،تیغ اهن بر،پخش کننده انواع تیغ اره دیسکی،بورس تیغ اره دیسکی اهن بر،فروش انواع تیغ اره دیسکی اهن بر،پخش تیغ اره دیسکی اهن بر،انواع تیغ اره دیسکی ،فروش تیغ اره دیسکی اهن بر،بورس تیغ اره دیسکی اهن بر،انواع تایغ اره دیسکی اهن بر،فروش تیغ اره دیسکی اهن بر،فروش تیغ اره دیسکی اهن ،پخش تیغ اره دیسکی اهن ،انواع تیغ اره دیسکی اهن ،بورس تیغ اره دیسکی اهن ،انواع تیغ اره دیسکی اهن ،تیغ اره دیسکی اهن ،انواع تیغ اره دیسکی اهن ،بورس تیغ اره دیسکی اهن 

images 2WhatsApp Image 2021 04 29 at 09.51.13

748070

تیغ اره دیسکی چوب بر،تیغ اره دیسکی الماسه ،تیغ اره دیسکی ام دی اف بر،تیغ اره دیسکی الماسه ،تیغ اره دیسکی چوب بر الماسه ،تیغ اره دیسکی گالوانیزه ،تیغ اره دیسکی اسفالت بر،تیغ اره دیسکی سنگ بر،تیغ اره دیسکی اجر بر،تیغ اره دیسکی بتون بر،تیغ اره دیسکی گرانیت بر،تیغ اره دیسکی الماسه ،تیغ اره دیسکی فولادبر،تیغ اره دیسکی اهن بر،تیغ اره دیسکی شمش بر،تیغ اره دیسکی کالباس بر،تیغ اره دیسکی ورق بر،تیغ اره دیسکی ،تیغ اره دیسکی المان ،تیغ اره دیسکی تایوان ،تیغ اره دیسکی سه گل ،تیغ اره دیسکی طوس،تیغ اره دیسکی فولادبر،تیغ اره دیسکی،تیغ دیسکی چوب بر،تیغ اره دیسکی چوب بر،انواع تیغ اره دیسکی چوب بر،پخش کننده تیغ اره دیسکی چوب بر،فروش انواع تیغ اره دیسکی چوب،بورس تیغ اره دیسکی الماسه ،تیغ اره نواری،فروش انواع تیغ اره دیسکی چوب،پخش انواع تیغ اره دیسکی ،فروش انواع تیغ اره دیسکی چوب بر،تیغ اره دیسکی چوب بر،تیغ اره دیسکی چوب برروی دریل نصب میشود ،انواع تیغ های برش چوب،تیغ الماسه چوب،تیغ چوب،برش بر روی دریل ،تیغ  چوب بر ،تیغ اره دیسکی چوب بر،تیغ اره دیسکی ام دی اف بر،تیغ اره دیسکی ،فروش تیغ اره دیسکی ،پخش کننده تیغ اره دیسکی ،تیغ اره دیسکی چوب،انواع تیغ اره دیسکی چوب،پخش تیغ اره دیسکی چوب،پخش تیغ اره دیسکی چوب،تیغ اره دیسکی چوب،فروش تیغ اره دیسکی چوب،پخش تیغ اره دیسکی چوب،انواع تیغ اره دیسکی چوبفروش تیغ اره دیسکی ابزارهای برشی نقش تاثیرگذاری در تولید محصولات با کیفیت دارند. تیغ اره و اره نواری جزء مهم ترین ابزار آلات برشی می‌باشند که در ابعاد و اندازه های مختلف و متناسب با نوع دستگاه تولید می‌شوند. تیغ اره و اره نواری در صنعت چوب بر روی دستگاه هایی همچون دورکن، اره فلکه، پانل بر و .... نصب می‌گردند. در ادامه با ما همراه باشید تا مدل های مختلف اره نواری و تیغ اره را به شما معرفی کنیم.تیغ اره دیسکی،تیغ اره دیسکی چوب بر الماسه ،تیغ اره دیسکی ،تیغ اره دیسکی چوب بر ،فروش تیغ اره دیسکی چوب بر،فروش انواع تیغ اره دیسکی چوب بر،پخش تیغ اره دیسکی چوب بر،انواع تیغ اره دیسکی چوب بر،بورس تیغ اره دیسکی،تیغ اره دیسکی ام دی اف،انواع تیغ اره دیسکی ام دی اف،فروش تیغ اره دیسکی ام دی اف،انواع تیغ اره دیسکی ام دی اف،فروش تیغ اره دیسکی ام دی اف،انواع تیغ اره دیسکی ام دی اف،فروش تیغ اره دیسکی ام دی اف،تیغ اره دیسکی چوب بر در سایز مختلف،تیغ اره دیسکی در سایز و اندازه مختلف،تیغ اره دیسکی چینی،تیغ اره دیسکی سه گل،تیغ اره دیسکی کونیک ،تیغ اره دیسکی چوب بر ترکیف ،فروش تیغ اره دیسکی ،انواع تیغ اره دیسکی ،پخش کننده تیغ اره دیسکی چوب،فروش تیغ اره دیسکی چوب بر،تیغ اره دیسکی ،تیغ اره دیسکی چوب بر ،انواع تیغ اره دیسکی ،تیغ چوب بر ،تیغ اره دیسکی چوب در سایز مختلف،پخش تیغ اره دیسکی چوب،انواع تیغ اره دیسکی چوب،تیغ اره دیسکی چوب ،فروش انواع تیغ اره دیسکی چوب برفپخش تیغ اره دیسکی چوب بر،انواع تیغ اره دیسکی چوب بر،بورس تیغ اره دیسکی چوب بر،انواع تیغ اره دیسکی چوب بر،تیغ اره دیسکی چوب بر،انواع تیغ اره دیسکی چوب بر،فروش تیغ اره دیسکی چوب بر،پخش تیغ اره دیسکی چوب بر،انواع تیغ اره دیسکی چوب بر،فروش تیغ اره دیسکی چوب بر،تیغ اره دیسکی الماسه ،تیغ اره دیسکی چوب در سایز مختلف،فرز اره ای چوب،فرز اره ای چوب،تیغ اره دیسکی،پخش تیغ اره دیسکی،انواع تیغ اره دیسکی،بورس تیغ اره دیسکی،فروش تیغ اره دیسکی چوب،تیغ اره دیسکی چوب،فروش تیغ اره دیسکی چوب،پخش تیغ اره دیسکی،تیغ اره دیسکی چوب ببر،پخش انواع تیغ اره دیسکی چوب،انواع تیغ اره دیسکی چوب،بورس تیغ اره دیسکی چوب،فروش تیغ اره دیسکی،بورس تیغ اره دیسکی چوبتیغ اره دیسکی چوبتیغ اره دیسکی ام دی اف تیغ اره دیسکی چوب بر958476tigh

98137large

 lp85m

07071 780x405 1

تیغ اره دیسکی آب صابونی فولاد بر enrico 2752532 z200

دیسکی فولادبر

 

تیغ اره های دیسکی فولاد بر با سرعت و قدرت های متفاوت طراحی شده اند. تعداد دندانه و همچنین قطر این تیغ اره ها با یکدیگر بنا به کاربردشان متفاوت است. ویژگی این تیغ اره ها بر نوع برش از نظر کیفیت بسیار اثرگذار است.تیغ اره دیسکی فولادبر،تیغ اره دیسکی الماسه ،پخش کننده تیغ اره دیسکی الماسه ،تیغ اره دیسکی فولادبر،پخش کننده تیغ اره دیسکی فولادبر،تیغ اره دیسکی،انواع تیغ اره دیسکی فولادبر،پخش کننده تیغ اره دیسکی فولادبر،فروش تیغ اره دیسکی فولادبر 

در ادامه تصاویر انواع تیغ اره دیسکی فولادبر قرار داده شده است.تیغ اره دیسکی فولادبر،تیغ اره دیسکی الماسه،انواع تیغ اره دیسکی الماس،پخش کننده تیغ اره دیسکی ،بورس تیغ اره دیسکی،فروش تیغ اره فولادبر فروش انواع تیغ اره دیسکی فولادبر ،بورس تیغ اره دیسکی فولاد بر،انواع تیغ اره دیسکی،بورس تیغ اره دیسکی ،پخش تیغ اره دیسکی فولاد بر،انواع تیغ اره دیکس فولاد،تیغ اره دیسکی فولادبر،تیغ اره دیسکی فولادبر،انواع تیغ اره دیسکی فولاد،پخش کننده تیغ اره دیسکی فولادبر ،بورس تیغ اره دیسکی فولادبر ،فروش انواع تیغ دیسکی فولادبر باکیفیت و جنس عالی،تیغ  اره دیسکی فولادبر ،پخش تیغ اره دیسکی فولادبر،فروش تیغ اره دیسکی فولادبر ،تیغ اره دیسکی،انواع تیغ اره دیسکی فولادبر،تیغ اره دیسکی،تیغ اره دذیسکی فولادبر در سایز و اندازه های مختلف میبالادبر،پخش تیغ اره دیسکی فولادبر،انواع تیغ اره دیسکی فولاد،بورس تیغ اره دیسکی فولاد،پخش تیغ اره دیسکی فولاد،تیغ اره دیسکی فولادبر ،تیغ اره دیسکی فولادبر،انواع تیغ اره دیسکی فولادبر شد ،تیغ اره دیسکی فولاد بر جنس المان و تیغ اره دیسکی فولاد بر الماسه ،تیغ اره دیسکی الماسه ام دی اف ،تیغ اره دیسکی ام دی اف،پخش تیغ اره دیسکی ،تیغ اره دیسکی فو،پخش انواع تیغ اره دیسکی فولادبر،بورس تیغ اره دیسکی فولادبر،انواع تیغ اره دیسکی فولادبر،پخش تیغ اره دیسکی فولاد،فروش انواع تیغ اره دیسکی فولاد،انواع تیغ اره دیسکی فولاد،پخش تیغ اره دیسکی فولاد،تیغ اره دیسکی ،فروش تیغ اره دیسکی،تیغ اره دیسکی فولاد،انواع تیغ اره دیسکی فولادبر ،پخش تیغ اره دیسکی فولادبر ،انواع تیغ اره دیسکی فولادبر  فولاد،تیغ اره دیسکیtiqare category

 

 

تیغ فولادبر

 

 

تیغ اره دیسکی آتشی برش گرم

 

 

برای تهیه انواع تیغ اره دیسکی با ما در ارتباط باشید.تیغ اره دیسکی فولادبر،تیغ اره دیسکی الماسه فولادبر جهت برش انواع فولاد با الیازهای بسار سخت مورد استفاده قرار میگیرد،از تیغ اره های فولادبر در صنایع های مختلف مورد استفاده قرار میگیرد،تیغ اره فولادبر در برندهای مختلف موجود میباشد ،شما عزیزان میتوانید تیغ اره های فولاد بر رزا با کیفیت و قیمت مناسب از ما تهیه کنید ،تیغ اره فولاد بر،تیغ اره دیسکی فولاد،انواع تیغ اره دیسکی فولادبر،پخش تیغ اره دیسکی فولادبر،تیغ اره دیسکی فولاد،فروش تیغ اره دیسکی فولاد،فروش تیغ اره دیسکی فولاد،انواع تیغ اره دیسکی فولاد،تیغ اره دیسکی فولاد،بورس تیغ اره دیسکی فولاد،تیغ اره دیسکی فولاد

 

تیغ اره دیسکی فولادبر

 

تیغ اره دیسکی ام دی اف mdf

748070

98137large07071 780x405958476sawblades 5F00 lead image1

download 2images 1تیغ اره دیسکی ام دی اف بر،تیغ اره دیسکی ،تیغ اره دیسکی چوب بر،تیغ اره دیسکی اهن بر،تیغ اره دیسکی پروفیل بر،تیغ اره دیسکی الماسه ،تیغ اره دیسکی چوب،تیغ دیسکی ،پخش انواع تیغ اره  دیسکی چوب،فروش انواع تیغ اره دیسکی چوب بر،قیمت تیغ اره دیسکی چوب،تیغ الماسه چوب بر،تیغ اره دیسکی الماسه چوب،تیغ اره نواری،تیغ اره کامپوزیت ،فروش انواع تیغ اره دیسکی،تیغ اره یغ اره دیسکی سر الماس برش MDF اونسی -ONCI Ø300فروش تیغ اره دیسکی الماسه ،انواع تیغ اره دیسکی الماسه ،تیغ اره دیسکی الماسه ،تیغ اره دیسکی الماسه ،تیغ اره دیسکی الماسه ام دی اف،پخش تیغ اره دیسکی ام دی اف،انواع تیغ اره دیسکی ام دی اف،فروش تیغ اره دیسکی ام دی اف،انواع تیغ اره دیسکی ام دی اف،فروش تیغ اره دیسکی ام دی اف،انواع تیغ اره دیسکی ام دی اف،فروش تیغ اره دیسکی ام دی اف
تیغ اره دیسکی الماسه برش MDF اونسی فرانسه با قطر 300 میلیمتر و تعداد دندانه 96 با جنس تنگستن کارباید، مناسب برای برش انواع MDF، چوب، نئوپان و پانل های چوبی با قابلیت نصب بر روی انواع دستگاه اره دیسکی پرتابل (قابل حمل) و ثابت،فروش انواع تیغ اره دیسکی ام دی اف ،تیغ اره دیسکی چوب جهت برش چوب و ام دی اف مورد استفاده قرار میگیرد،تیغ اره دیسکی الماسه چوب،فروش انواع تیغ اره دیسکی چوب و ام دی اف،پخش کننده تیغ اره دیسکی الماسه چوب و ام دی اف،تیغ اره دیسیکی الماسه ،پخش کننده تیغ اره دیسکی الماسه ،قیمت تیغ اره دیسکی الماسه ،فروش تیغ اره دیسکی ام دی اف ،تیغ اره دیسکی پنل بر،تیغ اره دیسکی پنل بر،تیغ اره دیسکی کامپوزیت بر،تیغ اره دیسکی الماسه ،تیغ اره دیسکی استیل،تیغ اره دیسکی الماسه،پخش تیغا اره دذیسکی،بورس تیغا ره دیسکی،انواع تیغاره دیسکی الماسه ،فروش تیغ اره دیسکی الماسه ام دی اف،فروش انواع تیغ اره دیسکی ام دی اف،انواع تیغ اره دیسکی ام دای ف،فروش تیغ اره دیسکی ام دی اف،تیغ اره دیسکی ام دی اف،تیغ اره دیسکی المینوم بر،تیغ اره دیسکی جنس خوب،فروش انواع تیغ اره دیسکی در سایز مختلف،پخش تیغ اره دیسکی ،فروش تیغ اره دیسکی ،پخش تیغ اره دیسکی،فروش تیغ اره دیسکی،انواع تیغ اره دیسکی فولاد،بورس تیغ اره دیسکی در سایز مختلف،تیغ اره دیسکی المینیوم بر در سایز مختلف،جنس خوب تیغ اره دیسکی المینیوم،فروش تیغ اره دیسکی المینیوم بر،فروش تیغ اره دیسکی المینیوم بر ،تیغ اره دیسکی ام دی اف،تیغ اره دیسکی ام دی اف المان ،تیغ اره ماکیتا،پخش تیغ اره دیسکی،فروش تیغ اره دیسکی،پخش تیغ اره دیسکی ،فروش تیغ اره دیسکی،تیغ اره دیسکی ام دی اف،انواع تیغ اره دیسکی ام دی اف،فروش تیغ اره دیسکی ام دی اف،انواع تیغ اره دیسکی،پخش تیغ اره دیسکی،بورس تیغ اره دیسکی ام دی اف،انواع تیغ اره دیسکی ام دی اف،انواع تیغ اره دیسکی ام دی اف،تیغ اره دیسکی ام دی اف،انواع تیغ اره دیسکی امدی اف،فروش تیغ اره دیسکی ام دی اف،فروش تیغ اره دیسکی ام دی اف،انواع تیغ  اره دیسکی ام دی اف،پخش تیغ اره دیسکی ام دی اف،پخش تیغ اره دیسکی ام دی اف،ففروش تیغ اره دیسکی ام دی اف،انواع  تیغ اره دیسکی ام دی افتیغ اره دیسکی ام دی اف اره دیسکی3

تیغ اره دیسکی چوب بر،تیغ اره دیسکی الماسه ،تیغ اره دیسکی ام دی اف بر،تیغ اره دیسکی الماسه ،تیغ اره دیسکی چوب بر الماسه ،تیغ اره دیسکی گالوانیزه ،تیغ اره دیسکی اسفالت بر،تیغ اره دیسکی سنگ بر،تیغ اره دیسکی اجر بر،تیغ اره دیسکی بتون بر،تیغ اره دیسکی گرانیت بر،تیغ اره دیسکی الماسه ،تیغ اره دیسکی فولادبر،تیغ اره دیسکی اهن بر،تیغ اره دیسکی شمش بر،تیغ اره دیسکی کالباس بر،تیغ اره دیسکی ورق بر،تیغ اره دیسکی ،تیغ اره دیسکی المان ،تیغ اره دیسکی تایوان ،تیغ اره دیسکی سه گل ،تیغ اره دیسکی طوس،تیغ اره دیسکی فولادبر،تیغ اره دیسکی،تیغ اره دیسکی ام دی اف،تیغ اره دیسکی چوب،تیغ اره دیسکی الماسه ،تیغ اره دیسکیفپخش کننده تیغ دیسکی ،تیغ دیسکی الماسه ،بورس تیغ اره دیسکی،تیغ ام دی اف بر،تیغ الماسه ام دی اف،بورس تیغ الماسه ام دی اف،تیغ الماسه دیسکی،پخش کننده تیغ الماسه دیسکی14729774 2018 4 18 17 13 25انواع تیغ اره دیسکی: شناخت ویژگی ها و سایزهای استاندارد،تیغ اره دیسکی ام دی اف،انواع تیغ اره دیسکی ام دی اف،پخش تیغ اره دیسکی ام دی لف،انواع تیغ اره دیسکی ام دی اف،فروش تیغ اره دیسکی ام دی اف،پهش تیغ اره دیسکی ام دی اف،انواع تیغ اره دیسکی ام دی اف
تیغ اره مخصوص چوب
تیغ اره مخصوص MDF
تیغ اره مخصوص آلومینیوم
تیغ اره مخصوص پلکسی گلاس
تیغ اره مخصوص نئوپان
تیغ اره مخصوص کورین
تیغ اره جنرال
تیغ اره مخصوص پانل بر
تیغ اره خط زن
تیغ اره دیسکی یا تیغ اره الماسه یکی از پرکاربردترین ابزارهای برش در صنایع مختلف است. تولیدکنندگان معتبری در دنیا به طراحی و ساخت آن اقدام می کنند که همگی از استانداردهای مشترکی پیرو می نمایند و تنها تفاوت های مهندسی ساخت از جمله نوع روکش بدنه دیسک، روش جوش سگمنت به بدنه، نوع نویزگیری وجه تمایز آنهاست. هر تیغ اره مختص به یک یا دسته ای مشخص از متریال برای برشکاری طراحی و تولید می شود. مناسب است که در هنگام خرید به قطر شفت متناسب با دستگاه مصرفی، تعداد دندانه برای جنس قطعه کار و زاویه دندانه های جهت نوع برشی که انجام خواهد شد، توجه کافی داشته باشید.

تیغ اره مخصوص چوب
این تیغه مخصوص برش انواع مختلفی از چوب های نرم، سخت، تر و خشک است. بسته به نوع کار در جهت راپود (برش افقی) و غیرراپود (برش عمودی) در سایزهای متنوع برشی با کیفیت، بدون لب پریدگی و سوزاندن و سیاه شدن چوب ایجاد می کند. زوایه قرارگیری سگمنت ها 15+ درجه و به صورت چپ و راست (WS) است. از این تیغه اره برای استفاده در دستگاه های دور کن، فارسی بر و دیگر ماشین آلات نجاری می توان بهره گرفت.
قطر
mm شفت
mm تعداد دندانه ضخامت الماسه
mm ضخامت بدنه
mm
18 30 42 3/2 2/2
20 30 48 3/2 2/2
25 30 48-60 3/2 2/2
30 30 60-72 3/2 2/2
35 30 72-84 3/5 2/5
40 30 96 4/0 2/8

 

تیغ اره دیسکی ام دی اف بر

تیغ اره مخصوص MDF
این تیغه اره مخصوص برش ام دی اف، لترون و لمینیت طراحی و ساخته می شود. می تواند ضخامت های مختلف صفحات MDF را از 2 تا 32 میلیمتر بزند. غالبا بدون لب پریدگی در بالا و پائین برش با طول عمر طولانی هستند. برای تمیزی بیشتر در هنگام برش با ماشین می توان از خط زن استفاده کرد. زاویه قرارگیری سگمنت ها 18+ درجه و به صورت یک کونیک و یک پخ (TRF) است. از این تیغه اره برای استفاده در دستگاه دورکن و فارسی بر می توان بهره گرفت.
قطر
mm شفت
mm تعداد دندانه ضخامت الماسه
mm ضخامت بدنه
mm
20 30 64 3/2 2/2
25 30 80 3/2 2/2
30 30 96 3/2 2/2
35 30 108 3/5 2/5

 تیغ اره مخصوص آلومینیوم
این تیغه اره برای برش ورق های غیر آهنی از جمله آلومینیوم و PVC مناسب است. بر روی تمامی دستگاه های مختلف آلومینیوم بری قابل استفاده بوده و در جهت های مختلف می توان کار کند. ورق های آلومینیوم از 2 تا 6 میلیمتر با می زند و کیفیت بالای برش آنها موجب خروجی بدون پلیسه خواهد بود. زاویه قرارگیری سگمنت 15+ درجه و به صورت یک کونیک و یک پخ (TRF) است.
قطر
mm شفت
mm تعداد دندانه ضخامت الماسه
mm ضخامت بدنه
mm
25 30-32 100 2/8 2/2
30 30 100-120 3/0 2/5
35 30 100-120 3/0 2/5

تیغ اره مخصوص پلکسی گلاس
ورق پلی متیل متاکریلیت یا اکریلیک از نوعی ترموپلاستیک با رنگ بندی های متنوع تولید می شود که با نام تجاری پلکسی گلاس (Plexiglass) معرفی شده اند. این تیغه اره جهت برش پلکسی، انواع پلاستیک ضخیم، قاب عکس و امثالهم قابل استفاده است. زاویه قرارگیری سگمنت 13+ درجه و به صورت یک کونیک و یک پخ (TRF) است.
قطر
mm شفت
mm تعداد دندانه ضخامت الماسه
mm ضخامت بدنه
mm
25 30 80 3/8 2/2
30 30 96 3/8 2/2

 

تیغ اره دیسکی نئوپان
تیغ اره مخصوص نئوپان
این تیغه اره مخصوص برش نئوپان و لترون تولید می شود. می تواند ضخامت 2 تا 32 میلیمتر را برش بزند. غالبا بدون لب پریدگی در برش با طول عمر طولانی هستند. زاویه قرارگیری سگمنت ها 15+ درجه و به صورت یک کونیک و یک پخ (TRF) است. از این تیغه اره جهت ماشین دورکن و فارسی بر می توان استفاده کرد.
قطر
mm شفت
mm تعداد دندانه ضخامت الماسه
mm ضخامت بدنه
mm
15 20 42 2/8 2/0
16 20 42 2/8 2/0
18 30 48 2/8 2/0
19 30 54 2/8 2/0
20 30 54 2/8 2/0

تیغ اره دیسکی کورین corian
تیغ اره مخصوص کورین
سنگ های مصنوعی که از مواد پایه آکریلیک تولید شده اند به اشتباه با نام تجاری کورین شناخته می شوند. این نوع تیغ اره مخصوص برش مواد یاد شده است که با بهترین کیفیت کار را به انجام می رساند. زاویه قرارگیری سگمنت ها 18+ درجه و به صورت دو کونیک است. از آن در انواع ماشین آلات و دستگاه های برش سنگ می توان استفاده کرد.
قطر
mm شفت
mm تعداد دندانه ضخامت الماسه
mm ضخامت بدنه
mm
25 30 80 3/2 2/5
30 30 96 3/2 2/5
35 30 108 3/5 2/8

 

تیغ اره دیسکی جنرال
تیغ اره جنرال
این مدل جهت برش های عمومی تر ام دی اف، آلومینیوم و پلاستیک طراحی شده است. زاویه قرارگیری سگمنت ها 18+ درجه و به صورت چپ و راست (WS) است.
قطر
mm شفت
mm تعداد دندانه ضخامت الماسه
mm ضخامت بدنه
mm
20 30 64 3/2 2/2
25 30 80 3/2 2/2
30 30 96 3/2 2/2

تیغ اره مخصوص پانل بر
جهت قطعه بندی کردن صفحات چند لایه مانند ام دی اف و نئوپان از ماشین کات یا پانل بر استفاده می شود. بالطبع این نوع ماشین آلات نیازمند ابزارهای اختصاصی خود نیز هستند. زاویه قرارگیری سگمنت ها 15+ درجه و به صورت یک کونیک و یک پخ (TRF) است.
قطر
mm شفت
mm تعداد دندانه ضخامت الماسه
mm ضخامت بدنه
mm
30 30 60 4/4 3/2
32 65 60 4/4 3/2
35 60 72 4/4 3/2
40 75 72 4/4 3/2

 

تیغ اره دیسکی خط زن scoring
تیغ اره خط زن
خط زن ها بر روی ماشین آلات برش نصب شده و با خط برشی که از زیر ایجاد می کنند موجب خروجی تمیز در برشکاری می گردند. سایز تیغه خط زن ها از 8 تا 25 سانتیمتر است. زاویه قرارگیری سگمنت ها 15+ درجه و به صورت چپ و راست (WS) است. قابل استفاده بر روی ماشین آلات دورکن و پانل براست.
قطر
mm شفت
mm تعداد دندانه ضخامت الماسه
mm ضخامت بدنه
mm
12 24 20-22 3/1 2/2
12/5 24 20-22 3/1 2/2


35 30 108 3/5 2/5


در ادامه به معرفی ویژگی های کلی انواع تیغ اره دیسکی با ذکر اندازه های استاندارد و نحوه قرارگیری سگمنت آنها خواهیم پرداخت. با ادوکس همراه باشید تا در انتخاب قدرتمندتر شوید !

379تیغ اره ابزاتری است جهت بریدن قطعه کار مورد استفاده قرار میگیرد،تیغ اره در اندازه های مکختلف موجود میباشد ،تیغ اره کمان ،تیغ کمان اره ،تیغ استیل بر،تیغ پروفیل بر،تیغ ام دی اف،تیغ اره تاتشی،تیغ اره دیسکی،تیغ اره پروفیل بر،تیغ اره اهن بر،تیغ اره چوب بر،تیغ اره کامپوزیت بر،تیغ اره نواری،تیغ اره نواری استیل Ttigh areh navari

unnamed 21unnamed 31130779501تیغ اره ،فرز اره ،تیغ اره موایی،تیغ اره کمان ،تیغ اره استیل بر،تیغ اره نواری،تیغ اره لنگ،تیغ اره سرالماس،تیغ اره دنده ایففرز اره ای،تیغ اره مورس،تیغ اره برزیلی،تیغ اره لنگ چک،تیغ اره نواری،پخش انواع تیغ ار ه ،فروش تیغ اره ،قیمت تیغ اره ،جنس خوب تیغ اره ،تیغ اره نواری،پخش انواع تیغ اره ،بورس تیغ اره ،پخش کننده تیغ اره نواری،فروش تیغ اره نواری

تیغ اره

تیغ اره دیسکی استیل بر

 

958476

unnamed 1

download 1اره دیسکی3تیغ اره دیسکی آتشی برش گرم

تیغ اره دیسکی چوب بر،تیغ اره دیسکی الماسه ،تیغ اره دیسکی ام دی اف بر،تیغ اره دیسکی الماسه ،تیغ اره دیسکی چوب بر الماسه ،تیغ اره دیسکی گالوانیزه ،تیغ اره دیسکی اسفالت بر،تیغ اره دیسکی سنگ بر،تیغ اره دیسکی اجر بر،تیغ اره دیسکی بتون بر،تیغ اره دیسکی گرانیت بر،تیغ اره دیسکی الماسه ،تیغ اره دیسکی فولادبر،تیغ اره دیسکی اهن بر،تیغ اره دیسکی شمش بر،تیغ اره دیسکی کالباس بر،تیغ اره دیسکی ورق بر،تیغ اره دیسکی ،تیغ اره دیسکی المان ،تیغ اره دیسکی تایوان ،تیغ اره دیسکی سه گل ،تیغ اره دیسکی طوس،تیغ اره دیسکی فولادبر،تیغ اره دیسکی،تیغ اره دیسکی اهن بر،تیغ اره دیسکی الماسه ،تیغ اره دیسکی پروفیل بر،پخش دیسکی تیغ ،تیغ اره دیسکی استیل بر،ابزار استیل بر،فروش انواع تیغ اره دیسکیفتیغ دیسکی جنس خوب،برش استیل بر،فروش انواع تیغ دیسکی،تیغ اره دیسکی استیل بر،تیغ استیل بر،پخش کننده تیغ اره دیسکی،تیغ اره دیسکی استیل بر،فروش تیغ اره دیسکی استیل بر،تیغ اره دیسکی استیل بر،تیغ اره اتشیفتیغ اره ام دی اف ،تیغ اره اهن بر،تیغ اره دیسکی الماسه ،پخش کننده،تیغ اره دیسکی الماسه ،انواع تیغ دیسکی الماسه ،پخش کننده تیغ اره دیسکی الماسه ،فروش انواع تیغ اره دیسکی الماسه ،بورس تیغ اره دیسکی الماسه،تیغ اره دیسکی الماسه،تیغ اره دیسکی الماسه استیل بر،تیغ استیل بر،فروش تیغ اره دیسکی استیل   تیغ اره نواری،فروش تیغ اره نواری،تیغ اره دیسکی استیل بر،پخش تیغ اره دیسکی استیل بر،بورس تیغ اره دیسکی استیل بر،انواع تیغ اره دیسکی استیل بر،تیغ اره دیسکی،پخش تیغ اره دیسکی استیل بر،فروش تیغ اره دیسکی استیل بر،تیغ اره دیسکیتیغ اره دیسکی استیل بردیسکی استیل بردیسکی استیل بر اب صابون خوردیسکی استیل بر،تیغ اره دیسکی استیل بر،تیغ اره دیسکی استیل بر المان ،تیغ اره دیسکی استیل بر ،تیغ اره اب صابون ،پخش کننده تیغ اره اب صابون ،فروش تیغ اره اب صابون ،قیمت تیغ اره اب صابون ،تیغ اره دیسکی الماس،قیمت تیغ اره دیسکی استیل بر،تیغ اره دیسکی اب صابون ،فروش انواع تیغ اره دیسکی استیل بر،تیغ اره دیسکی استیل بر،تیغ اره استیل بر

یغ اره های دیسکی شامل تیغ های الماسه مخصوص برش ام دی اف, تیغ اره های مخصوص برش سرامیک, سنگ و گرانیت, تیغ اره های آب صابونی و تیغ اره های آتشی مخصوص برشهای انواع پروفیل.تیغ اره دیسکی در سایز و اندازه های مختلف میباشد ،تیغ اره دیسکی استیل بر ،پخش تیغ اره دیسکی استیل بر،فروش تیغ اره دیسکی استیل بر،انواع تیغ اره دیسکی استیل بر،تیغ اره دیسکی استیل بر،تیغ اره دیسکی استیل در سایز و اندازه مختلف ،تیغ اره دیسکی استیل بر،تیغ اره دیسکی استیل بر،انواع تیغ اره دیسکی استیل بر،پخش تیغ اره دیسکی استیل بر،فروش تیغ اره دیسکی استیل بر،تیغ اره دیسکی استیل بر،تیغ اره دیسکی،انواع تیغ اره دیسکی استیل بر،پخش کننده تیغ اره دیسکی استیل بر

 

تیغ اره های دیسکی مخصوص برش mdf از سایز 150 میلی متر تا 400 میلی متر و تعداد دندانه 48 تا 120 مارک های جولیا ایتالیا و آپولو ترکیه،تیغ اره دیسکی استیل بر،تیغ اره دیسکی استیل فپخش تیغ اره دیسکی،فروش تیغ اره دیسکی استیل بر،انواع تیغ ارهع دیسکی ،بورس تیغ اره دیسکی استیل بر،تیغ استیل بر،تیغ دیسکی استیل بر،تیغ  اره دیسکی استیل بر،فروش انواع تیغ اره دیسکی استیل بر،تیغ اره دیسکی استیل بر در سایز و اندازه های مختلف میباشد ،تیغ اره دیسکی استیل بر در کیفیت های بالا و سایز و اندازه و دنده های مختلف میباشد ،تیغ اره دیسکی استیل بر در سایز و اندازه مختلف میباشد ،تیغ اره دیسکی ،پخش انواع تیغ  اره دیسکی ،تیغ اره دیسکی استیل بر،انواع تیغا ره دیسکی استیل بر،پخش تیغ اره دیسکی استیل بر،بورس تیغ اره دیسکی استیل بر،فروش تیغ اره دیسکی استیل بر،انواع تیغاره دیسکی استیل بر،پخش تیغ اره دیسکی استیل بر،انواع تیغ اره دیسکی استیل بر،بورس تیغ اره دیسکی استیل بر،تیغ اره دیسکی استیل بر

 

تیغ اره های مخصوص سرامیک ,سنگ و گرانیت از سایز 115 تا 350 میلیمتر مارک های استالکو(ترکیه) مستر تونی(چین) کونیک (ترکیه) کاستو (آلمان) سدیما(آلمان) امپرور(ترکیه) اهوا(کره) و تیرولت اتریش

 

تیغ اره آب صابونی همراه با مواد مخصوص برش , جهت برش فولاد , استیل , آلمینیوم از سایز قطر 400 تا 900 میلیمترمارکهای جولیا ایتالیا, روتلوف , شارک و ورتا آلمان فروش انواع تیغ اره دیسکی استیل بر

یغ اره های نواری :
تیغ اره های نواری امروزه کاربردی ترین نوع این محصولات به خاطر سرعت بالای برش وهمچنین ضخامت فوق العاده پایین از پرتی بسیار کمتری نسبت به تیغ اره های دیسکی برخوردار است .همچنین شرکت با واردات انواع این نوع تیغ ها مخصوص انواع صنایع برشی فرصت مناسبی برای تولید کنندگان وصنعتگران فراهم نموده است . که به نمونه هایی از این محصولات اشاره میشود.
تیغ اره نواری مخصوص برش عضله ,ماهی,گوشت یخی ومخصوص برش استخوان
تیغ اره نواری مخصوص برش نان,فوم,ابر,کاغذ,دستمال و دستمال کاغذی،تیغ اره دیسکی استیل بر،انواع تیغ اره دیسکی استیل بر،بورس تیغ اره دیسکی استیل بر،انواع تیغ اره دیسکی استیل بر،پخش تیغ اره دیسکی استیل بر
تیغ اره نواری مخصوص برش انواع پروفیل فولاد,آهن,استیل ,مس و.......
تیغ اره نواری مخصوص برش ام دی اف,چوب,نئوپان,پلاستیک ,یوپی وی سی ,لیمینت و.....
تیغ اره نواری مخصوص برش مواد سخت از جمله انواع شمش,چدن ,میلگرد و.....
جهت برش محصولات خاص و سفارشی می توانید با کارشناسان شرکت مکاتبه فرمایید،تیغ اره دیسکی استیل بر،تیغ اره دیسکی،فروش انواع تیغ استیل بر،پخش تیغ اره دیسکی،بورس تیغ اره دیسکی

 

كليه اجناس این فروشگاه اصل و با ضمانت تعویض ارائه مي گردد.

 

این شرکت دارای کاملترین و بزرگترین مجموعه تیغه های گرانیتی و سرامیکی در ایران می باشد

آدرس ما :

تهران - میدان حسن آباد - جنب بازارچه حسن آباد - پلاک 2

تلفن تماس :  ۹۵ ۵۴ ۷۴ ۶۶ ۰۲۱

تلفن همراه : ۵۴ ۲۴ ۴۱۲ ۰۹۱۲

موقعیت ما

weblog

کلیه حقوق محفوظ است.ابزارآلات حیدرزاده1397©

طراحی سایت و اجرا توسط افرا