ساعت کاریساعت کاری: ۸ تا ۲۰
شماره تماسشماره تماس: ۰۲۱۶۶۷۴۵۴۹۵
محصولات
لوازمات سی ان سی
کلت فشنگی
هلدر تراشکاری
سنگ
فرز اره
ابزارآلات تراشکاری
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • »
کولیس
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • »
میکرومتر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • »
ابزارآلات اندازه گیری
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • »

مته گورینگ المان

Rating:
( 1 Rating )

582369متهمته گورینگ (Guhring Drillbit) یکی از شرکت‌های قدیمی و بسیار معتبر در زمینه‌ی تولید انواع ابزارآلات است و بیش از 100 سال از که در این حوزه به فعالیت می‌پردازد. این محصول ساخت کشور آلمان است و حرف اول را در کیفیت می‌زند. مته گورینگ،پخش انواع مته گورینگ،فروش انواع مته گورینگ المان ،مته گورینگ ته کونیک ،مته گورینگ ته گرد گورینگ،پخش کننده مته گورینگ،بورس مته گورینگ،انواع مته گورینگ،مته گورینگ ته کونیک،مته گورینگ ته گرد،مته گورینگ المان،مته المانی،پخش کننده انواع مته گورینگ،فروش مته گورینگ،بورس مته گورینگ،مته گورینگ در سایز مختلف،پخش انواع مته گورینگ،فروش مته گورینگ،مته گورینگ

b7021XCSCSCdownloadTAH GERD 1 1000x1000 1

 

مته گورینگ المان ،مته گورینگ المان ،مته ته گرد گورینگ المان ،مته ته کونیک گورینگ المان ،مته کبالت ،مته اهن ،مته مورس خور گورینگ،مته گورینگ،مته ،متھ گورینگ GUHRING شرکت گورینگ تولید کننده ی تجھیزات اصلی و توزیع کننده صنعتی و تجاری است کھ با بیش از یک قرن تجربھ در تولیدات ابزارھای ماشینکاری ازمته گورینگ،مته کبالت گورینگ،مته ته گرد گورینگ،،مته گورینگ،مته گورینگ المان ،مته ته کونیک گورینگ،مته گورینگ،پخش کننده مته گورینگ،بورس مته گورینگ،فروش مته گورینگ،قیمت مته گورینگ،مته گورینگ،مته گورینگ المان ،مته گورینگ ،مته گورینگ،مته گورینگ المان،مته گورینگ الامان،پخش کننده مته گورینگ المان ،ما تمامی مته های گورینگ را در سایزهای مختلف با بهترین برند و کیفیت گورینگ المان به بازار اراعه میدهیم،مته گورینگ المان ،پخش کننده مته گورینگ المان،فروش مته گورینگ المان،مته گورینگ المان،مته گورینگ در سایز مختلف،مته گورینگ،مته گورینگ المان،مته گورینگ در سایز مختلف،پخش مته گورینگ،انواع مته گورینگ،بورس مته گورینگ،انواع مته گورینگ در سایز مختلف،بورس مته گورینگ،مته گورینگ،بورس مته گورینگ،انواع مته گورینگ،پخش مته گورینگ،انواع مته گورینگ،بورس مته گورینگ،مته گورینگ المالن ،مته کبالت گورینگ،فروش مته کونیک گورینگ،انواع مته گورینگ،پخش مته گورینگ،مته گورینگ المان ،مته گورینگ،پخش انواع مته گورینگ،بورس مته گورینگ،مته گورینگ ته گرد ،مته گورینگ ته کونیک،مته گورینگ،پخش انواع مته گورینگ
جملھ متھ ھای مخصوص پیشرو در نواوری ھای تکنیکی در این صنعت می باشد 26 کارخانھ تولید کننده و 36 مرکز ارایھ خدمات ھمراه با 1000 کارشناس تکنیکی در این شرکت
محصولات و خدمات را برای صنایع مختلف ارایھ می دھند این شرکت 4 مرکز دیگر در امریکا دارد کھ ابزار الات تراشکاری استفاده شده را تعمیر می نماید مراکز تعمیر و باسازی در
بروک فیلد HUDSON NEW ھانتیگتون TAPER -FIELD BLOOM’ CA و CA ھستند GUHRING خط تولید کاملی از ابزار و سیستمھای نگھ دارنده ارایھ می دھد،مته گورینگ المان ،پخش مته گورینگ المان ،مته گورینگ در سایز و اندازه های مختلف میباشد ،مته گورینگ کبالت ،الیازی که در مته گورینگ میباشد در دیگر مته های گورینگ موجود نمیباشد ،مته های گورینگ المان در سایز و اندازه مختلف موجود میباشد ،مته گورینگ ،مته گورینگ در سایز و اندازه مختلف میباشد ،مته گورینگ المان ،مته ته گرد گورینگ،مته کونیک گورینگ،مته گورینگ در سایز و اندازه مختلف میباشد ،مته گورینگ المان ساخت کشور المان میباشد و از نوع کیفیت و جنس در بازار عالی میباشد ،پخش انواع مته گورینگ
نگھ دارنده ابزار الات کھ توسط این شرکت در خط تولید GM300 ارایھ شده است شامل TAPER BT DIN-TAPER-ISO-SK-HSK و اداپتورھای مستقیم می باشد این
شرکت با بیش از 35000 ایتم استاندارد از دیگر تولید کننده تولیدات صنعتی استاندارد پیشی گرفتھ است مھندسین این شرکت ابزار الات تخصصی در فولاد پر سرعت کبالت و
حتی PCD تولید می نمایند تولید سالانھ محصولات CARBIDE در حد 2000 تن این شرکت را بھ بزرگترین تولید کننده ی جھان در این زمینھ تبدیل کرده است ھمچنین این شرکت
تولیدات و خدمات گسترده برای صنایع کار با فلز ارایھ می دھد کھ شامل متھ ھای CARBIDE متھ ھای کبالتی فولاد پر سرعت قلاویز ھای MILL THREAD CARBIDE
ھای CARBIDE … , می باشدمته گورینگ،ابزار الت تراشکاری گورینگ،فرزگورینگ،مته گورینگ ته گرد،مته گورینگ ته کونیک گورینگ،مته گورینگ،فروش مته گورینگ،انواع مته گورینگ،پخش مته گورینگ،مته گورینگ
متھ ١ گورینگ آلمان – متھ ١/١ گورینگ آلمان – متھ ٢/١ گورینگ آلمان – متھ ٣ / ١گورینگ آلمان – متھ
۴/١ گورینگ آلمان – متھ ۵/١ گورینگ آلمان – متھ ۶/١ گورینگ آلمان – متھ ٧/١ گورینگ آلمان – متھ
٨/١ گورینگ آلمان – متھ ٩/١ گورینگ آلمان – متھ ٢ گورینگ آلمان – متھ ١/٢ گورینگ آلمان- متھ
٢/٢ گورینگ آلمان – متھ ٣/٢ گورینگ آلمان – متھ ۴/٢ گورینگ آلمان – متھ ۵/٢ گورینگ آلمان – متھ
۶/٢ گورینگ آلمان – متھ ٧/٢ گورینگ آلمان – متھ ٨/٢ گورینگ آلمان – متھ ٩/٢ گورینگ آلمان
متھ ٣ گورینگ آلمان – متھ ١/٣ گورینگ آلمان- متھ ٢/٣ گورینگ آلمان – متھ ٣/٣ گورینگ آلمان – مته،۴/٣ گورینگ آلمان – متھ ۵/٣ گورینگ آلمان – متھ ۶/٣ گورینگ آلمان – متھ ٧/٣ گورینگ آلمان – متھ
٨/٣ گورینگ آلمان – متھ ٩/٣ گورینگ آلمان – متھ ۴ گورینگ آلمان – متھ ١/۴ گورینگ آلمان – متھ
٢/۴ گورینگ آلمان – متھ ٣/۴ گورینگ آلمان – متھ ۴/۴ گورینگ آلمان – متھ ۵/۴ گورینگ آلمان – متھ
۶/۴ گورینگ آلمان- متھ ٧/۴ گورینگ آلمان – متھ ٨/۴ گورینگ آلمان – متھ ٩/۴ گورینگ آلمان
متھ ۵ گورینگ آلمان – متھ ١/۵ گورینگ آلمان – متھ ٣/۵ گورینگ آلمان – متھ ۴/۵ گورینگ آلمان – متھ
۵/۵ گورینگ آلمان– متھ ۶/۵ گورینگ آلمان – متھ ٧/۵ گورینگ آلمان – متھ ٨/۵ گورینگ آلمان – متھ
٨/۵ گورینگ آلمان – متھ ۶ گورینگ آلمان – متھ ١/۶ گورینگ آلمان – متھ ٢/۶ گورینگ آلمان – متھ ٣/۶
گورینگ آلمان – متھ ۴/۶ گورینگ آلمان – متھ ۵/۶ گورینگ آلمان – متھ ۶/۶ گورینگ آلمان – متھ ٧/۶
گورینگ آلمان – متھ ٨/۶ گورینگ آلمان – متھ ٩/۶ گورینگ آلمان – متھ ٧ گورینگ آلمان – متھ ١/٧
گورینگ آلمان – متھ ٢/٧ گورینگ آلمان – متھ ٣/٧ گورینگ آلمان – متھ ۴/٧ گورینگ آلمان – متھ ۵/٧
گورینگ آلمان – متھ ۶/٧ گورینگ آلمان – متھ ٧/٧ گورینگ آلمان – متھ ٨/٧ گورینگ آلمان – متھ ٩/٧
گورینگ آلمان – متھ ٨ گورینگ آلمان – متھ ١/٨ گورینگ آلمان – متھ ٢/٨ گورینگ آلمان – متھ ٣/٨
گورینگ آلمان – متھ ۴/٨ گورینگ آلمان – متھ ۵/٨ گورینگ آلمان – متھ ۶/٨ گورینگ آلمان – متھ ٧/٨
گورینگ آلمان – متھ ٨/٨ گورینگ آلمان – متھ ٩/٨ گورینگ آلمان – متھ ٩ گورینگ آلمان – متھ ١/٩
گورینگ آلمان – متھ ٢/٩ گورینگ آلمان – متھ ٣/٩ گورینگ آلمان – متھ ۴/٩ گورینگ آلمان – متھ ۵/٩
گورینگ آلمان – متھ ۶/٩ گورینگ آلمان – متھ ٧/٩ گورینگ آلمان – متھ ٨/٩ گورینگ آلمان – متھ ١٠
گورینگ آلمان – متھ ١/١٠ گورینگ آلمان – متھ ٢/١٠ گورینگ آلمان متھ ٣/١٠ گورینگ آلمان متھ ۴/١٠
گورینگ آلمان – متھ ۵/١٠ گورینگ آلمان – متھ ۶/١٠ گورینگ آلمان – متھ ٧/١٠ گورینگ آلمان – متھ
٨/١٠ گورینگ آلمان – متھ ٩/١٠ گورینگ آلمان – متھ ١١ گورینگ آلمان – متھ ١/١١ گورینگ آلمان
متھ ٢/١١ گورینگ آلمان – متھ ٣/١١ گورینگ آلمان – متھ ۴/١١ گورینگ آلمان – متھ ۵/١١گورینگ آلمان
متھ ۶/١١ گورینگ آلمان – متھ ٧/١١ گورینگ آلمان – متھ ٨/١١ گورینگ آلمان – متھ ١١ گورینگ آلمان
متھ ١٢ گورینگ آلمان – متھ ١/١٢ گورینگ آلمان – متھ ٢/١٢ گورینگ آلمان – متھ ٣/١٢ گورینگ آلمان
متھ ۴/١٢ گورینگ آلمان – متھ ۵/١٢ گورینگ آلمان – متھ ۶/١٢ گورینگ آلمان – متھ ٧/١٢ گورینگ
آلمان – متھ ٨/١٢ گورینگ آلمان – متھ ٩/١٢ گورینگ آلمان – متھ ١٣ گورینگ آلمان – متھ ١/١٣ گورینگ
آلمان – متھ ٢/١٣ گورینگ آلمان – متھ ٣/١٣ گورینگ آلمان – متھ ۴/١٣ گورینگ آلمان – متھ ۵/١٣
گورینگ آلمان – متھ ۶/١٣ گورینگ آلمان – متھ ٧/١٣ گورینگ آلمان – متھ ٨/١٣گورینگ آلمان متھ ٩/١٣
گورینگ آلمان – متھ ١۴ گورینگ آلمان – متھ ١/١۴ گورینگ آلمان – متھ ٢/١۴ گورینگ آلمان – متھ
٣/١۴ گورینگ آلمان – متھ ۴/١۴ گورینگ آلمان – متھ ۵/١۴ گورینگ آلمان – متھ ۶/١۴ گورینگ آلمان
متھ ٧/١۴ گورینگ آلمان – متھ ٨/١۴ گورینگ آلمان – متھ ٩/١۴ گورینگ آلمان – متھ ١۵ گورینگ آلمان
متھ ١/١۵ گورینگ آلمان – متھ ٢/١۵ گورینگ آلمان – متھ ٣/١۵ گورینگ آلمان – متھ ۴/١۵ گورینگ
آلمان – متھ ۵/١۵ گورینگ آلمان – متھ ۶/١۵ گورینگ آلمان – متھ ٧/١۵ گورینگ آلمان – متھ ٨/١۵
گورینگ آلمان – متھ ٩/١۵ گورینگ آلمان – متھ ١۶ گورینگ آلمان – متھ ١/١۶ گورینگ آلمان – متھ
٢/١۶ گورینگ آلمان – متھ ٣/١۶ گورینگ آلمان – متھ ۴/١۶ گورینگ آلمان – متھ ۵/١۶ گورینگ آلمان
متھ ۶/١۶ گورینگ آلمان – متھ ٧/١۶ گورینگ آلمان – متھ ٨/١۶ گورینگ آلمان – متھ ٩/١۶ گورینگ
آلمان – متھ ١٧ گورینگ آلمان – متھ ١/١٧ گورینگ آلمان – متھ ١/١٧ گورینگ آلمان – متھ ٢/١٧گورینگ
آلمان – متھ ٣/١٧ گورینگ آلمان – متھ ۴/١٧ گورینگ آلمان – متھ ۵/١٧ گورینگ آلمان – متھ ۶/١٧گورینگ آلمان – متھ ٧/١٧ گورینگ آلمان – متھ ٨/١٧ گورینگ آلمان – متھ ٩/١٧ گورینگ آلمان – متھ ١٨
گورینگ آلمان – متھ ١/١٨ گورینگ آلمان – متھ ٢/١٨ گورینگ آلمان – متھ ٣/١٨ گورینگ آلمان – متھ
۴/١٨ گورینگ آلمان – متھ ۵/١٨ گورینگ آلمان – متھ ۶/١٨ گورینگ آلمان – متھ ٧/١٨ گورینگ آلمان
متھ ٨/١٨ گورینگ آلمان – متھ ٩/١٨ گورینگ آلمان – متھ ١٩ گورینگ آلمان – متھ ١/١٩ گورینگ آلمان
متھ ٢/١٩ گورینگ آلمان – متھ ٣/١٩ گورینگ آلمان – متھ ۴/١٩ گورینگ آلمان – متھ ۵/١٩ گورینگ
آلمان – متھ ۶/١٩ گورینگ آلمان – متھ ٧/١٩ گورینگ آلمان – متھ ٨/١٩ گورینگ آلمان – متھ ٩/١٩
گورینگ آلمان – متھ ٢٠ گورینگ آلمان – متھ ١/٢٠ گورینگ آلمان – متھ ٢/٢٠ گورینگ آلمان – متھ ٣/٢٠
گورینگ آلمان – متھ ۴/٢٠ گورینگ آلمان – متھ ۵/٢٠ گورینگ آلمان – متھ ۶/٢٠ گورینگ آلمان – متھ
٧/٢٠ گورینگ آلمان – متھ ٨/٢٠ گورینگ آلمان – متھ ٩/٢٠ گورینگ آلمان – متھ ٢١ گورینگ آلمان – متھ
١/٢١ گورینگ آلمان – متھ ٢/٢١ گورینگ آلمان – متھ ٣/٢١ گورینگ آلمان – متھ
۴/٢١گورینگ آلمان
متھ ۵/٢١ گورینگ آلمان – متھ ۶/٢١ گورینگ آلمان – متھ ٧/٢١ گورینگ آلمان – متھ ٨/٢١ گورینگ
آلمان – متھ ٩/٢١ گورینگ آلمان – متھ ٢٢ گورینگ آلمان – متھ ١/٢٢ گورینگ آلمان – متھ ٢/٢٢ گورینگ
آلمان – متھ ٣/٢٢ گورینگ آلمان – متھ ۴/٢٢ گورینگ آلمان – متھ 5/22 گورینگ آلمان – متھ ۶/٢٢
گورینگ آلمان – متھ ٧/٢٢ گورینگ آلمان – متھ ٨/٢٢ گورینگ آلمان – متھ ٩/٢٢ گورینگ آلمان – متھ ٢٣
گورینگ آلمان – متھ ١/٢٣ گورینگ آلمان – متھ ٢/٢٣ گورینگ آلمان – متھ ٣/٢٣ گورینگ آلمان – متھ
۴/٢٣ گورینگ آلمان – متھ ۵/٢٣ گورینگ آلمان – متھ ۶/٢٣ گورینگ آلمان – متھ ٧/٢٣ گورینگ آلمان
متھ ٨/٢٣ گورینگ آلمان – متھ ٩/٢٣ گورینگ آلمان – متھ ٢۴ گورینگ آلمان – متھ ١/٢۴ گورینگ آلمان
متھ ٢/٢۴ گورینگ آلمان متھ ٣/٢۴ گورینگ آلمان – متھ
۴/٢۴ گورینگ آلمان – متھ ۵/٢۴ گورینگ آلمان – متھ ۶/٢۴ گورینگ آلمان – متھ ٧/٢۴ گورینگ آلمان
متھ ٨/٢۴ گورینگ آلمان – متھ ٩/٢۴ گورینگ آلمان – متھ ٢۵ گورینگ آلمان – متھ ١/٢۵ گورینگ آلمان
متھ ٢/٢۵ گورینگ آلمان – متھ ٣/٢۵ گورینگ آلمان – متھ ۴/٢۵ گورینگ آلمان – متھ ۵/٢۵ گورینگ
آلمان – متھ ۶/٢۵گورینگ آلمان – متھ ٧/٢۵ گورینگ آلمان – متھ ٨/٢۵ گورینگ آلمان – متھ ٩/٢۵
گورینگ آلمان – متھ ٢۶ گورینگ آلمان – متھ ١/٢۶ گورینگ آلمان – متھ ٢/٢۶ گورینگ آلمان – متھ ٣/٢۶
گورینگ آلمان – متھ ۴/٢۶ گورینگ آلمان – متھ ۵/٢۶ گورینگ آلمان – متھ ۶/٢۶ گورینگ آلمان – متھ
٧/٢۶ گورینگ آلمان – متھ ٨/٢۶ گورینگ آلمان – متھ ٩/٢۶ گورینگ آلمان – متھ ٢٧ گورینگ آلمان – متھ
١/٢٧ گورینگ آلمان – متھ ٢/٢٧ گورینگ آلمان – متھ ٣/٢٧ گورینگ آلمان – متھ ۴/٢٧ گورینگ آلمان
متھ ۵/٢٧ گورینگ آلمان – متھ ۶/٢٧ گورینگ آلمان – متھ ٧/٢٧ گورینگ آلمان – متھ ٨/٢٧ گورینگ
آلمان – متھ ٩/٢٧ گورینگ آلمان – متھ ٢٨ گورینگ آلمان – متھ ١/٢٨ گورینگ آلمان – متھ ٢/٢٨ گورینگ
آلمان – متھ
٣/٢٨ گورینگ آلمان – متھ ۴/٢٨ گورینگ آلمان – متھ ۵/٢٨ گورینگ آلمان – متھ ۶/٢٨ گورینگ آلمان
متھ ٧/٢٨ گورینگ آلمان – متھ ٨/٢٨ گورینگ آلمان – متھ ٩/٢٨ گورینگ آلمان – متھ ٢٩ گورینگ آلمان
متھ ١/٢٩ گورینگ آلمان – متھ ٢/٢٩ گورینگ آلمان – متھ ٣/٢٩ گورینگ آلمان – متھ ۴/٢٩ گورینگ
آلمان – متھ ۵/٢٩ گورینگ آلمان – متھ ۶/٢٩ گورینگ آلمان – متھ ٧/٢٩ گورینگ آلمان – متھ ٨/٢٩
گورینگ آلمان – متھ ٩/٢٩ گورینگ آلمان – متھ ٣٠ گورینگ آلمان – متھ ١/٣٠ گورینگ آلمان – متھ ٢/٣٠
گورینگ آلمان – متھ ٣/٣٠ گورینگ آلمان – متھ ۴/٣٠ گورینگ آلمان – متھ ۵/٣٠ گورینگ آلمان – متھ
۶/٣٠ گورینگ آلمان – متھ ٧/٣٠ گورینگ آلمان – متھ ٨/٣٠ گورینگ آلمان – متھ ٩/٣٠ گورینگ آلمان
متھ ٣١ گورینگ آلمان – متھ ١/٣١ گورینگ آلمان – متھ ٢/٣١ گورینگ آلمان – متھ ٣/٣١ گورینگ آلمان
متھ ۴/٣١ گورینگ آلمان – متھ ۵/٣١ گورینگ آلمان – متھ ۶/٣١ گورینگ آلمان – متھ ٧/٣١ گورینگ
آلمان – متھ ٨/٣١ گورینگ آلمان – متھ ٩/٣١ گورینگ آلمان – متھ ٣٢ گورینگ آلمان – متھ ١/٣٢ گورینگ
آلمان متھ ٢/٣٢ گورینگ آلمان – متھ ٣/٣٢ گورینگ آلمان – متھ ۴/٣٢ گورینگ آلمان – متھ ۵/٣گورینگ آلمان – متھ ۶/٣٢ گورینگ آلمان – متھ ٧/٣٢ گورینگ آلمان – متھ ٨/٣٢ گورینگ آلمان – متھ
٩/٣٢ گورینگ آلمان – متھ ٣٣ گورینگ آلمان – متھ ٣۴ گورینگ آلمان – متھ ٣۵ گورینگ آلمان – متھ ٣۶
گورینگ آلمان – متھ ٣٧ گورینگ آلمان – متھ ٣٨ گورینگ آلمان – متھ ٣٩ گورینگ آلمان – متھ ۴٠
گورینگ آلمان – متھ ۴١ گورینگ آلمان – متھ ۴٢ گورینگ آلمان – متھ ۴٣ گورینگ آلمان – متھ ۴۴
گورینگ آلمان – متھ ۴۵ گورینگ آلمان – متھ ۴۶ گورینگ آلمان – متھ ۴٧ گورینگ آلمان – متھ ۴٨
گورینگ آلمان – متھ ۴٩ گورینگ آلمان – متھ ۵٠ گورینگ آلمان – متھ ۵١ گورینگ آلمان – متھ ۵٢
گورینگ آلمان – متھ ۵٣ گورینگ آلمان – متھ ۵۴ گورینگ آلمان – متھ ۵۵ گورینگ آلمان – متھ ۵۶
گورینگ آلمان – متھ ۵٧ گورینگ آلمان – متھ ۵٨ گورینگ آلمان – متھ ۵٩ گورینگ آلمان – متھ ۶٠
گورینگ آلمان – متھ ۶١ گورینگ آلمان – متھ ۶٢ گورینگ آلمان – متھ ۶٣ گورینگ آلمان – متھ
۶۴ گورینگ آلمان – متھ ۶۵ گورینگ آلمان – متھ ۶۶ گورینگ آلمان – متھ ۶٧ گورینگ آلمان – متھ ۶٨
گورینگ آلمان – متھ ۶٩ گورینگ آلمان – متھ ٧٠ گورینگ آلمان – متھ ٧١ گورینگ آلمان – متھ ٧٢
گورینگ آلمان – متھ ٧٣ گورینگ آلمان – متھ ٧۴ گورینگ آلمان – متھ ٧۵ گورینگ آلمان – متھ
٧۶ گورینگ آلمان – متھ ٧٧ گورینگ آلمان – متھ ٧٨ گورینگ آلمان – متھ ٧٩ گورینگ آلمان – متھ ٨٠
گورینگ آلمان – متھ ٨١ گورینگ آلمان – متھ ٨٢ گورینگ آلمان – متھ ٨٣ گورینگ آلمان – متھ ٨۴
گورینگ آلمان – متھ ٨۵ گورینگ آلمان – متھ ٨۶ گورینگ آلمان – متھ ٨٧ گورینگ آلمان – متھ ٨٨
گورینگ آلمان – متھ ٨٩ گورینگ آلمان – متھ ٩٠ گورینگ آلمان – متھ ٩١ گورینگ آلمان – متھ ٩٢
گورینگ آلمان – متھ ٩٣ گورینگ آلمان – متھ ٩۴ گورینگ آلمان – متھ ٩۵ گورینگ آلمان – متھ ٩۶
گورینگ آلمان – متھ ٩٧ گورینگ آلمان – متھ ٩٨ گورینگ آلمان – متھ ٩٩ گورینگ آلمان – متھ ١٠٠
گورینگ آلمان
قلاویز گورینگ GUHRING
تکنو استیل نماینده ابزار الات تراشکاری از قبیل :
– متھ
– متھ کبالت دار
– متھ مرغک
– متھ فرز
– متھ مخصوص آھن و فولاد HSS
– متھ فرز توخالي گردبر HSS
– متھ فرز توخالي گردبر HSS معمولي
– کبالت و الماسھ
– فروش متھ کبالت دار HSSCO
– متھ ھاي فرز توخالي الماسھ TCT گردبر
– متھ راست ساقھ سھ شیاره
– متھ راست ساقھ چھار شیاره
– متھ کم پیچ
– متھ مارپیچ راست ساقھ با طول ماشین قلاویز
– متھ مرغک (متھ خزینھ)
– متھ راھنما
– متھ پرپیچ با شیب برش
– متھ ھاي مارپیچ روغن خور
– متھ مارپیچ راست ساقھ ھمھ کاره

نماینده ابزار های تراشکاریGUHRING آلمان در ایران با بیش از سه دهه فعالیت در عرصه صنعت کشور همواره در راستای ارتقای کیفیت محصولات خود بوده است

 

شرکت Guhring

شرکت Guhring، تولیدکننده تجهیزات اصلی و توزیع کننده صنعتی و تجاری است که با بیش از یک قرن تجربه در تولیدات ابزار ماشینکاری ازجمله مته های مخصوص پیشرو نوآوری های تکنیکی در این صنعت میباشد. 26 کارخانه تولیدکننده و 36 مرکز ارائه خدمات، همراه با 1000 کارشناس تکنیکی در این شرکت، محصولات و خدمات را برای صنایع مختلف ارائه میدهند.

 

مته گورینگ آلمان از جمله بهترین مته های موجود در جهان می باشد ساختار درونی و سنگ زنی بسیار خوب این مته آن را از دیگر مته ها متمایز کرده

مته گورینگ guhringdrill

 

 

 

 

این شرکت، 4 مرکز دیگر در امریکا دارد که ابزارالات برشکاری استفاده شده را تعمیر می نماید. مراکز تعمیر و بازسازی در بروک فیلد، New Hudson، هانتینگتون، CA، Bloom field، CT و CA هستند.

 

 

Guhring، خط تولید کاملی از ابزار و سیستمهای نگه دارنده ارائه میدهد. نگه دارنده ابزارالات که توسط این شرکت در خط GM300 ارائه شده است، شامل HSK، SK، Iso- Taper DIN، BT- Taper و آداپتورهای مستقیم میباشد.

 

این شرکت، با بیش از 35000 آیتم استاندارد، از دیگر تولید کننده های تولیدات استاندارد، پیشی گرفته است. مهندسین این شرکت، ابزارالات تخصصی در فولاد پر سرعت، کبالت و حتی PCD تولید می نمایند.

مته گورینگ guhringdrill مته گورینگ guhringdrill

 

 

تولید سالانه محصولات carbide، در حد 2000 تن، این شرکت را به بزرگترین تولیدکننده جهان در این زمینه تبدیل کرده است. همچنین این شرکت، تولیدات و خدمات گسترده برای صنایع کار با فلز ارائه میدهد که شامل مته های carbide، مته های کبالتی، فولاد پر سرعت، قلاویز های carbide، thread millهای carbide و ... میباشند.

مته گورینگ guhringdrill

در ایران کسانی که با مته فلز زیاد سر کار دارند برند گورینگ آلمان را به خوبی می شناسند
مته گورینگ آلمان از جمله محصولات کمپانی گورینگ است
البته قیمت این محصول به علت مرغوبیت بالا ، بالاتر از مدل های مشابه چینی است ولی به لحاظ کارایی بسیار کار راه انداز است و زمان را برای ما بخوبی مدیریت می کند

 

برای اطلاع از قیمت مته های گورینگ آلمان تماس بگیرید


– متھ مارپیچ مخروط زبانھ دار
– متھ ۴ شیار و ۵ شیار
(FEIDA -TG-EMOGE)متھ–
– متھ ھاي توخالي الماسھ TCT گردبر
– HSS معمولي و کبالت
– متھ فرز سر الماسھ TCT گردبر توخالي مخصوص فلزات سخت

ابزار های تراشکاریGUHRING آلمان در ایران با بیش از سه دهه فعالیت در عرصه صنعت کشور همواره در راستای ارتقای کیفیت محصولات خود بوده استاین شرکت، 4 مرکز دیگر در امریکا دارد که ابزارالات برشکاری استفاده شده را تعمیر می نماید. مراکز تعمیر و بازسازی در بروک فیلد، New Hudson، هانتینگتون، CA، Bloom field، CT و CA هستند.

 

Guhring، خط تولید کاملی از ابزار و سیستمهای نگه دارنده ارائه میدهد. نگه دارنده ابزارالات که توسط این شرکت در خط GM300 ارائه شده است، شامل HSK، SK، Iso- Taper DIN، BT- Taper و آداپتورهای مستقیم میباشد.

 

این شرکت، با بیش از 35000 آیتم استاندارد، از دیگر تولید کننده های تولیدات استاندارد، پیشی گرفته است. مهندسین این شرکت، ابزارالات تخصصی در فولاد پر سرعت، کبالت و حتی PCD تولید می نمایند.

تولید سالانه محصولات carbide، در حد 2000 تن، این شرکت را به بزرگترین تولیدکننده جهان در این زمینه تبدیل کرده است. همچنین این شرکت، تولیدات و خدمات گسترده برای صنایع کار با فلز ارائه میدهد که شامل مته های carbide، مته های کبالتی، فولاد پر سرعت، قلاویز های carbide، thread millهای carbide و ... میباشند.

در ایران کسانی که با مته فلز زیاد سر کار دارند برند گورینگ آلمان را به خوبی می شناسند

مته گورینگ آلمان Guhring از بهترین ابزار های روز دنیا می باشد. این برند قادر به تولید تجهیزات و ابزارآلات با کیفیت در سطح جهان می باشد. کارخانه گورینگ واقع در کشور آلمان می باشد. این شرکت فعالیت ساخت تجهیزات خود را از سال 1898 میلادی آغاز نموده است. که تاکنون توانسته به یکی از با کیفیت ترین و معروف ترین برند های صنعتی دنیا تبدیل شود. شرکت گورینگ تولید کننده انواع مته های سوراخکاری برای استفاده و کاربرد های مختلف می باشد. از قبیل مته ته کونیک گورینگ، مته چهار شیار گورینگ، مته ته گرد گورینگ، مته الماسه گورینگ و مته تمام الماس گورینگ.

انواع مته گورینگ آلمان Guhring
انواع مته گورینگ آلمان Guhring درچندین مدل پر مصرف مته ها تقسیم می شود. همچنین کارخانه گورینگ با برخورداری از مهندسان و صنعتگران با دانش دنیا، در سدد تولید تجهیزات و فناوری های جدید و بروز دنیا می باشد. به طوری که برخی از ابزار های در حال استفاده حال حاضر، تولیدات انحصاری گورینگ می باشد. مشتریان گرامی باید توجه داشته باشند که هنگام خرید از منابع معتبر ابزار مورد نظر را تهیه نمایند. از آن جایی که این برند بسیار محبوب و معروف در سطح جهان شناخته شده است. همچنین به خاطر کیفیت بالای محصول، دارای قیمت بیشتری می باشد. سود جویان زیادی در تلاش جهت فروش کالای تقلبی به جای اصلی می باشند. به گونه ای که افراد متخصص نیز قادر به شناسایی و تشخیص کالای فرعی از اصلی نمی باشند. پس حد الامکان به مصرف کنندگان توصیه می شود توجه بیشتری به اجناس نمایند.

مته ته کونیک گورینگ
مته الماسه گورینگ
مته ته گرد گورینگ
مته چهار شیار گورینگ
مته خزینه گورینگ
مته مرغک گورینگ
مته ته کونیک گورینگ
یکی از پر مصرف ترین مته های مورد استفاده جهت سواخکاری فلزات مته ته کونیک گورینگ می باشد. این مته دارای یک شیار برآمده در انتهای دنباله مته میباشد که باعث ثبات و چفت شدن میشود. از مته ته کونیک برای سوراخکاری با دریل رادیال بیشتر استفاده می شود. مته ته کونیک گورینگ در انواع و اقسام سایز ها و اندازه ها تولید می شود. برای بررسی و استعلام موجودی ابزار مورد نظر با ما تماس حاصل فرمایید.

Guhring-mate-tah-konik
مته ته کونیک گورینگ
مته الماسه گورینگ
مته الماسه گورینگ متشکل از آلیاژ تنگستن کارباید می باشد که دارای استحکام و سختی بالایی می باشد. مته تمام الماس به طور کامل هم دنباله و هم بدنه مته از تنگستن کارباید ساخته می شود. اما در برخی مدل ها فقط قسمت برش مته از الماس می باشد و جنس دنباله متفاوت هست. مته الماسه گورینگ در قطر های مختلف موجود می باشد.

Guhring-mate-almase
مته الماسه گورینگ
مته ته گرد گورینگ
مته ته گرد گورینگ ساخت کشور آلمان هست که از سایز 1 تا سایز 16 موجود می باشد. این مته دارای دنباله گرد می باشد و از جنس تنگستن کارباید ساخته می شود. از مته ته گرد در انواع دریل ها می توان استفاده نمود.

Guhring-mate-tah-gerd
مته ته گرد گورینگ
مته چهار شیار گورینگ
مته چهار شیار گورینگ دارای چهار شیار کاملا موازی می باشد. این مته با افزایش تعداد شیار هایش توانایی برش سطح بیشتر و استحکاک کمتری را دارد. از این جهت زمان برش کاهش می یابد و بازدهی بیشتر می گردد. البته مته چهار شیار میبایست بعد از سوراخکاری اولیه با مته های کوچک تر استفاده گردد. زیرا دارای نوک مسطح می باشد و کاربرد متفاوتی دارد.

Guhring-mate-chahar-shiar
مته چهار شیار گورینگ
مته خزینه گورینگ
مته خزینه گورینگ دارای دهانه مخروطی شکل می باشد. از مته خزینه برای برش لبه های تیز استوانه در حال تراش استفاده می شود. برخی از مته خزینه ها دارای دریل نیز می باشند. مته خزینه گورینگ هم به صورت تکی و هم به صورت ست کامل به عرضه و توزیع می گردد.

Guhring-mate-khazine
مته خزینه گورینگ
مته مرغک گورینگ
مته مرغک گورینگ ابزار سوراخکاری ابتدایی می باشد. این مته دارای نوک نازک می باشد که به مراتب بزرگ تر شده و قابلیت برش قطر بیشتری را دارد. مته مرغک معمولا به صورت دو طرفه ساخته می شود و فقط دارای یک شیار است.

Guhring-mate-morghak
قیمت مته گورینگ آلمان Guhring
با توجه به نوسانات داخلی بازار و نرخ ارز امکان قیمت گذاری آنلاین محیا نیست. از این جهت برای استعلام قیمت مته گورینگ و موجودی با ما تماس بگیرید.


مته گورینگ آلمان از جمله محصولات کمپانی گورینگ است
البته قیمت این محصول به علت مرغوبیت بالا ، بالاتر از مدل های مشابه چینی است ولی به لحاظ کارایی بسیار کار راه انداز است و زمان را برای ما بخوبی مدیریت می کند

 

برای اطلاع از قیمت مته های گورینگ آلمان تماس بگیرید

 

 

شرکت Guhring

شرکت Guhring، تولیدکننده تجهیزات اصلی و توزیع کننده صنعتی و تجاری است که با بیش از یک قرن تجربه در تولیدات ابزار ماشینکاری ازجمله مته های مخصوص پیشرو نوآوری های تکنیکی در این صنعت میباشد. 26 کارخانه تولیدکننده و 36 مرکز ارائه خدمات، همراه با 1000 کارشناس تکنیکی در این شرکت، محصولات و خدمات را برای صنایع مختلف ارائه میدهند.

 

مته گورینگ آلمان از جمله بهترین مته های موجود در جهان می باشد ساختار درونی و سنگ زنی بسیار خوب این مته آن را از دیگر مته ها متمایز کرده


– متھ آھن
– متھ چوب
– فروش متھ آھن
– متھ چیني
– متھ آلماني
– متھ کبالتدار
– الماسھ
– مرغک
– کبالت دار
– قلاویز
– حدیده
– فرزمته گورینگ المان guhring 399665 156x500مته گورینگ،مته کبالت گورینگ،مته ته گرد گورینگ،،مته گورینگ،مته گورینگ المان ،مته ته کونیک گورینگ،مته گورینگ،پخش کننده مته گورینگ،بورس مته گورینگ،فروش مته گورینگ،قیمت مته گورینگ،مته گورینگ،مته گورینگ المان ،مته گورینگ ،مته گورینگمته گورینگ،مته کبالت گورینگ،مته ته گرد گورینگ،،مته گورینگ،مته گورینگ المان ،مته ته کونیک گورینگ،مته گورینگ،پخش کننده مته گورینگ،بورس مته گورینگ،فروش مته گورینگ،قیمت مته گورینگ،مته گورینگ،مته گورینگ المان ،مته گورینگ ،مته گورینگمته گورینگ،مته کبالت گورینگ،مته ته گرد گورینگ،،مته گورینگ،مته گورینگ المان ،مته ته کونیک گورینگ،مته گورینگ،پخش کننده مته گورینگ،بورس مته گورینگ،فروش مته گورینگ،قیمت مته گورینگ،مته گورینگ،مته گورینگ المان ،مته گورینگ ،مته گورینگمته گورینگ،مته کبالت گورینگ،مته ته گرد گورینگ،،مته گورینگ،مته گورینگ المان ،مته ته کونیک گورینگ،مته گورینگ،پخش کننده مته گورینگ،بورس مته گورینگ،فروش مته گورینگ،قیمت مته گورینگ،مته گورینگ،مته گورینگ المان ،مته گورینگ ،مته گورینگمته گورینگ،مته کبالت گورینگ،مته ته گرد گورینگ،،مته گورینگ،مته گورینگ المان ،مته ته کونیک گورینگ،مته گورینگ،پخش کننده مته گورینگ،بورس مته گورینگ،فروش مته گورینگ،قیمت مته گورینگ،مته گورینگ،مته گورینگ المان ،مته گورینگ ،مته گورینگc9b67f917dXCSCSCdownload 18download 19غفتغتفغتعف 1بورس مته گورینگ المان از سایز ۱ تا سایز ۱۰۰ ته کونیک و ته گرد

مته گورینگ المان

آدرس ما :

تهران - میدان حسن آباد - جنب بازارچه حسن آباد - پلاک 2

تلفن تماس :  ۹۵ ۵۴ ۷۴ ۶۶ ۰۲۱

تلفن همراه : ۵۴ ۲۴ ۴۱۲ ۰۹۱۲

موقعیت ما

weblog

کلیه حقوق محفوظ است.ابزارآلات حیدرزاده1397©

طراحی سایت و اجرا توسط افرا