ساعت کاریساعت کاری: ۸ تا ۲۰
شماره تماسشماره تماس: ۰۲۱۶۶۷۴۵۴۹۵
محصولات
لوازمات سی ان سی
کلت فشنگی
هلدر تراشکاری
سنگ
فرز اره
ابزارآلات تراشکاری
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • »
کولیس
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • »
میکرومتر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • »
ابزارآلات اندازه گیری
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • »

قلاویز ماشینی UNF

Rating:
( 0 Rating )

ghalavis

قلاویز UNF
قلاویز ماشینی UNF
ابزار الات تراشکاری و لوازم تراشکاری*انواع مختلف قلاویزھای ماشینی
قلاویز ماشینی گورینگ*قلاویز ماشینی مستقیم گورینگ*قلاویز ماشینی مارپیچ گورینگ*قلاویز
ماشینی تی تکس*قلاویز ماشینی لولھ*قلاویز ماشینی فرا*قلاویز ماشینی G*قلاویز ماشینی مارپیچ
طلایی گورینگ*قلاویز ماشینی مارپیچ سفید گورینگ
قلاویز ابزاری برای ایجاد کردن رزوه(دندانھ) مارپیچ در درون قطعھ بھ کار می رود و کابرد دارد.روی سطح قلاویز دندانھ ھایی با
دقت تراشیده شده و شیارھایی
در امتداد طولی ان ایجاد شده . این شیارھا کھ در ناحیھ ی دندانھ دار قلاویز وجود دارند بھ عنوان لبھ ی برنده ی قلاویز عمل می
کنند .
جنس قلاویزھا از جنس فولاد کربن دار یا فولاد تند بر می باشد .
قلاویزھای ساختھ شده از جنس فولاد کربن دار برای قلاویز کاری دستی چدن و یا سایر موارد عمومی کھ جنس قطعھ چندان سخت
نباشد بھ کار می روند
و قلاویزھای ساختھ شده از جنس فولاد تند بر برای قلاویز کاری دستی یا ماشینی مواد سخت یا ساینده نظیر فولاد ھای خیلی سخت
و یا استیل و استنلس استیل *الومینیوم*برنج*باکلیت*اھن چکشخوار*مواد ریختھ گری شده تحت فشار*فیبر*لاستیک
سخت*فولادھای کم کربن و سایر مواد با ویژگی ھایی مشابھ نمونھ ھایی از این مواد ھستند.
دندانھ ھای قلاویزھا،تراشیده یا سنگ زده می شوند .
برای کارھای دقیق نوع دوم بھ کار می رود
قلاویزھا دارای گونھ ھای دو ،سھ و یا چھار شیاره ھستند این شیارھا ممکن است راست ،شیب دار، مستقیم و یا مارپیچ باشند .
تکنو استیل نماینده ی انواع قلاویزھای دستی و ماشینی با انواع مختلف برندھا چینی،المان شرقی،المانی و بھترین برندھای مطرح اروپایی
انواع قلاویز ھای مختلف با مناسبترین قیمت ھا موجود می باشد.
سفارش ساخت انواع قلاویز ھای مخصوص استاندارد و غیر استاندارد در انواع مختلف اندازه ھا و
رزوه ھای خاص،قلاویز UNF،پخش قلاویز UNF،پخش قلاویز UNF،انواع قلاویز UNF

واردات انواع قلاویزھای بخصوص و قلاویزھای صنعت نفت با گام ھای UN با بھترین برند ھا و در قلاویز ماشینی UNF،انواع قلاویز ماشینی UNF،بورس قلاویز ماشینی UNF،پخش کننده قلاویز ماشینی UNF،قلاویز ماشینی،قیمت قلاویز ماشینی UNF،فروش قلاویز ماشینی UNF،قلاویز ماشینی UNF المان ،بورس قلاویز ماشینی،قلاویز ماشینی unf،پخش قلاویز unf،انواع قلاویز ماشینی unf،قلاویز ماشینی unf،قلاویز ماشینی UNF،پخش قلاویز ماشینی UNF،انواع قلاویز ماشینی UNF،بورس قلاویز ماشینی UNF،قلاویز ماشینی UNF
قلاویز
۵/١۶-٢۴ سایز UNF-UNEF ماشینی قلاویز
٣/٨-٢۴ سایز UNF-UNEF ماشینی قلاویز
٧/١۶-٢٠ سایز UNF-UNEF ماشینی قلاویز
١/٢-٢٠ سایز UNF-UNEF ماشینی قلاویز
٩/١۶-١٨ سایز UNF-UNEF ماشینی قلاویز
۵/٨-١٨ سایز UNF-UNEF ماشینی قلاویز
٣/۴-١۶ سایز UNF-UNEF ماشینی قلاویز
٧/٨-١۴ سایز UNF-UNEF ماشینی قلاویز،قلاویز ماشینی unf،پخش قلاویز ماشینی unf،انواع قلاویز ماشینی unf،انواع قلاویز ماشینی unf،فروش قلاویز ماشینی unf،انواع قلاویز ماشینی unf،قلاویز ماشینی unf
١-١/٢ سایز UNF-UNEF ماشینی قلاویز
١-١/۴سایز UNF-UNEF ماشینی قلاویز
١* ١/٨-١٢ سایز UNF-UNEF ماشینی قلاویز
١* ١/۴-١٢ سایز UNF-UNEF ماشینی قلاویزقلاویز ماشینی UNFf0e016e8 64ea 42ce bb9b 0ae9e347e962قلاویز ماشینی،قلاویز ماشینی اینچی،قلاویز ماشینی میلیمتر،قلاویز ماشینی باکالیت ،قلاویز ماشینی دنده ریز،قلاویز ماشینی اینچ،قلاویز ماشینی الماسه ،قلاویز ماشینی المان ،قلاویز ماشینی کبریتی،قلاویز ماشینی لوله ،قلاویز ماشینی مارپیچ،قلاویز ماشینی مستقیم،قلاویز 

قلاویز ماشینی UNF

آدرس ما :

تهران - میدان حسن آباد - جنب بازارچه حسن آباد - پلاک 2

تلفن تماس :  ۹۵ ۵۴ ۷۴ ۶۶ ۰۲۱

تلفن همراه : ۵۴ ۲۴ ۴۱۲ ۰۹۱۲

موقعیت ما

weblog

کلیه حقوق محفوظ است.ابزارآلات حیدرزاده1397©

طراحی سایت و اجرا توسط افرا