ساعت کاریساعت کاری: ۸ تا ۲۰
شماره تماسشماره تماس: ۰۲۱۶۶۷۴۵۴۹۵
محصولات
لوازمات سی ان سی
کلت فشنگی
هلدر تراشکاری
سنگ
فرز اره
ابزارآلات تراشکاری
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • »
کولیس
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • »
میکرومتر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • »
ابزارآلات اندازه گیری
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • »

برقو لقمه ای

Rating:
( 0 Rating )

 

 

برقو لقمه ای،برقو لقمه ای الماسه ،برقو لقمه ای کبالت ،پخش کننده برقو لقمه ای،انواع برقو لقمه ایففروش برقو لقمه ایفبورس برقو لقمه ای،برقو لقمه ایفبرقو لقمه ای کبالت ،برقو لقمه ای ،برقو لقمه ای،انواع برقو لقمه ای،پخش کننده برقو لقمه ای،بورس برقو لقمه ای،انواع برقو لقمه ای،برقو لقمه ای،انواع برقو لقمه ای،پخش برقو لقمه ای،بورس برقو لقمه ای،فروش برقو لقمه ای،انواع برقو لقمه ای،برقو لقمه ای ،برقو تعویض شو ،برقو ،برقو الماسه ،برقو لقمه ای،برقو لقمه ای،برقو لقمه ای،برقو لقمه ای،برقو لقمه ای،انواع برقو لقمه ای،برقو لقمه ای،انواع برقو لقمه ای،پخش برقو الماس،برقو لقمه ای،فروش انواع برقو لقمه ای،پخش برقو لقمه ای،بورس برقو لقمه ای،برقو لقمه ای،برقو لقمه ای،برقو لقمه ای،برقو لقمه ای،برقو لقمه ای ،برقو لقمه ای 

برقو لقمه ایبرقو لقمه ای،برقو لقمه در سایز مختلف،انواع برقو لقمه ای،پخش کننده برقو لقمه ای،برقو لقمه ای المان ،برقو لقمه ای چینی،برقو لقمه ای،پخش برقو لقمه ای،برقو لقمه ای ابزاری است جهت پرداختکاری مورد استفاده قرار میگیرد ،برقو لقمه ای در سایز و اندازه مختلف میباشد ق

برقو لقمه ای،برقو لقمه ای المانی،برقو لقمه ای ماشینی،برقو لقمه ای لهستان ،برقو،برقو دستی،برقو ماشینی،برقو لقمه ای ،پخش انواع برقو،برقو لقمه ای ،رابط برقو لقمه ای،برقو های لقمه ای از سایز ۱۵ تا ۱۲۰ با بهترین کیفیت و با تلرانس های مختلف میباشد،برقو لقمه ای ،پخشانواع برقو لقمه ای،بورس برقو لقمه ای،برقو لقمه ای،پخش برقو لقمه ای،برقو لقمه ای،برقو لقمه ای،برقو لقمه ای در سایز مختلف،پخش انواع برقو لقمه ای،بورس برقو لقمه ای،انواع برقو لقمه ای،پخش برقو لقمه ای،برقو لقمه ای در سایز مختلف،پخش برقو لقمه ای،بورس برقو لقمه ای،برقو لقمه ای،انواع برقو لقمه ای،پخش برقو لقمه ای،برقو لقمه ای در سایز مختلف،بورس برقو لقمه ای،پخش برقو لقمه ای،انواع برقو لقمه ای،فروش برقو لقمه ای،برقو ،برقو لقمه ای،انواع برقو لقمه ای الماس،انواع برقو لقمه ای،پخش برقو لقمه ای،بورس برقو لقمه ای،انواع برقو لقمه ای،پخش انواع برقو لقمه ای

 لقمه برقو برقو لقمه ای،برقو لقمه ای الماسه ،برقو الماسه ،فروش انواع برقو،قیمت برقو لقمه ای،برقو لقمه ای کبالت ،پخش کننده برقو لقمه ای،برقو لقمه ای،انواع برقو لقمه ای،برقو لقمه ای المان ،برقو لقمه ای چینی،برقو لقمه ای کبالت ،برقو لقمه ای لهستان ،برقو لقمه ای،برقو لقمه ای تایوان ،برقو ماشینی ،برقو دستی

برقو لقمه ای

 برقو های لقمه ای از سایز ۱۵ تا ۱۲۰ با بهترین کیفیت و با تلرانس های مختلف میباشدبرقو دستی*برقو ماشینی*برقو تھ گرد*برقو دنبالھ استوانھ*برقو تھ استوانھ*برقو ماشینی مارپیچ*برقو دستی مارپیچ*برقو دستی تیغ
مستقیم*برقو ماشینی تیغ مستقیم*برقو ماشینی تھ کونیک*برقو ماشینی تھ گرد*برقو ماشینی دنبالھ استوانھ*برقو کارباید*برقو الماس*برقو تمامبرقو ھای لقمه به مانند برقو ھای ماشینی میباشد که بعضی تفاوت ھا از لحاظ شکل
ظاھری با با برقو ھای ماشینی دارند
برقو ھای لقمه ای به صورت دنباله و سری تعویض شو میباشد،که معمولا یک دنباله برقو برقو لقمه ای،برقو لقمه ای الماسه ،برقو الماسه ،فروش انواع برقو،قیمت برقو لقمه ای،برقو لقمه ای کبالت ،پخش کننده برقو لقمه ای،برقو لقمه ای،انواع برقو لقمه ای،برقو لقمه ای المان ،برقو لقمه ای چینی،برقو لقمه ای کبالت ،برقو لقمه ای لهستان ،برقو لقمه ای،برقو لقمه ای تایوان ،برقو ماشینی ،برقو دستی برقو لقمه ای،برقو لقمه ای الماسه ،برقو الماسه ،فروش انواع برقو،قیمت برقو لقمه ای،برقو لقمه ای کبالت ،پخش کننده برقو لقمه ای،برقو لقمه ای،انواع برقو لقمه ای،برقو لقمه ای المان ،برقو لقمه ای چینی،برقو لقمه ای کبالت ،برقو لقمه ای لهستان ،برقو لقمه ای،برقو لقمه ای تایوان ،برقو ماشینی ،برقو دستی برقو لقمه ای،برقو لقمه ای الماسه ،برقو الماسه ،فروش انواع برقو،قیمت برقو لقمه ای،برقو لقمه ای کبالت ،پخش کننده برقو لقمه ای،برقو لقمه ای،انواع برقو لقمه ای،برقو لقمه ای المان ،برقو لقمه ای چینی،برقو لقمه ای کبالت ،برقو لقمه ای لهستان ،برقو لقمه ای،برقو لقمه ای تایوان ،برقو ماشینی ،برقو دستی برقو لقمه ای،برقو لقمه ای الماسه ،برقو الماسه ،فروش انواع برقو،قیمت برقو لقمه ای،برقو لقمه ای کبالت ،پخش کننده برقو لقمه ای،برقو لقمه ای،انواع برقو لقمه ای،برقو لقمه ای المان ،برقو لقمه ای چینی،برقو لقمه ای کبالت ،برقو لقمه ای لهستان ،برقو لقمه ای،برقو لقمه ای تایوان ،برقو ماشینی ،برقو دستی
لقمه ای سایزھای مختلفی از برقو ھای لقمه ای را میتواند بگیرد که از لحاظ قیمتی نیز
مرغوب به صرفه تر از برقو ھای ماشینی نیز میباشد
یکی دیگر از مزیت ھای دنباله برقو ھای لقمه ای نیز این است که میتواند از دنباله
بلندتر برای ھمان برقو لقمه ای استفاده کرد
H7-H6-H8-H9-H10-E9-E7-E8-E6-F10- چون مختلفی ھای تلرانس با ای لقمه ھای برقو
واحد تراش ابزار در تلرانسھا دیگر و F9-F8-F5-G9-G4G-G7-G6-D10-D7-D8-D9-D7
موجود میباشد
برقو ھای لقمه با برندھای مختلف از جمله گورین،برقو لقمه ای فرا،برقو لقمه چک برقو
لقمه ای ترکیه سه گل برقو لقمه چک موجود میباشدبرقو لقمه ای
کارباید*برقو تمام الماس*برقو الماس*برقو ماشینی*برقو دستی*برقو ماشینی گورینگ*برقو دستی گورینگ*برقو الماس گورینگ*برقو دستی
تیتکس*برقو دستی فرا*برقو ماشینی فرامشخصات کالا
قطر
MM
کارگیر
MM
طول کل
MM
شفت(دنباله)
MM
قیمت
(تومان)
برقو لقمه ای ۲۵ ۳۲ ۴۵ ۱۳
برقو لقمه ای
۲۶ ۳۲ ۴۵ ۱۳
برقو لقمه ای
۲۷ ۳۲ ۴۵ ۱۳
برقو لقمه ای ۲۸ ۳۲ ۴۵ ۱۳
برقو لقمه ای
۲۹ ۳۲ ۴۵ ۱۳
برقو لقمه ای
۳۰ ۳۲ ۴۵ ۱۳

مشخصات کالا
قطر
MM
کارگیر
MM
طول کل
MM
شفت(دنباله)
MM
قیمت
(تومان)
برقو لقمه ای
۳۱ ۳۶ ۵۰ ۱۶
برقو لقمه ای
۳۲ ۳۶ ۵۰ ۱۶
برقو لقمه ای
۳۳ ۳۶ ۵۰ ۱۶
برقو لقمه ای
۳۴ ۳۶ ۵۰ ۱۶
برقو لقمه ای
۳۵ ۳۶ ۵۰ ۱۶
برقو لقمه ای
۳۶ ۴۰ ۵۶ ۱۹
برقو لقمه ای
۳۷ ۴۰ ۵۶ ۱۹
برقو لقمه ای
۳۸ ۴۰ ۵۶ ۱۹
برقو لقمه ای
۴۰ ۴۰ ۵۶ ۱۹

مشخصات کالا
قطر
MM
کارگیر
MM
طول کل
MM
شفت(دنباله)
MM
قیمت
(تومان)
برقو لقمه ای
۴۲ ۴۰ ۵۶ ۱۹
برقو لقمه ای
۴۴ ۴۵ ۶۳ ۲۲
برقو لقمه ای
۴۵ ۴۵ ۶۳ ۲۲
برقو لقمه ای
۴۶ ۴۵ ۶۳ ۲۲
برقو لقمه ای
۴۷ ۴۵ ۶۳ ۲۲
برقو لقمه ای
۴۸ ۴۵ ۶۳ ۲۲
برقو لقمه ای
۵۰ ۴۵ ۶۳ ۲۲
برقو لقمه ای
۵۲ ۵۰ ۷۱ ۲۷
برقو لقمه ای
۵۵ ۵۰ ۷۱ ۲۷

مشخصات کالا
قطر
MM
کارگیر
MM
طول کل
MM
شفت(دنباله)
MM
قیمت
(تومان)
برقو لقمه ای
۵۸ ۵۰ ۷۱ ۲۷
برقو لقمه ای
۶۰ ۵۰ ۷۱ ۲۷
برقو لقمه ای
۶۲ ۵۶ ۸۰ ۳۲
برقو لقمه ای
۶۵ ۵۶ ۸۰ ۳۲
برقو لقمه ای
۶۸ ۵۶ ۸۰ ۳۲
برقو لقمه ای
۷۰ ۵۶ ۸۰ ۳۲
برقو لقمه ای
۷۲ ۶۳ ۹۰ ۴۰
برقو لقمه ای
۷۵ ۶۳ ۹۰ ۴۰
برقو لقمه ای
۷۸ ۶۳ ۹۰ ۴۰

مشخصات کالا
قطر
MM
کارگیر
MM
طول کل
MM
شفت(دنباله)
MM
قیمت
(تومان)
برقو لقمه ای
۸۰ ۶۳ ۹۰ ۴۰
برقو لقمه ای
۸۲ ۶۳ ۹۰ ۴۰
برقو لقمه ای
۸۵ ۶۳ ۹۰ ۴۰
برقو لقمه ای
۸۸ ۷۱ ۱۰۰ ۵۰
برقو لقمه ای
۹۰ ۷۱ ۱۰۰ ۵۰
برقو لقمه ای
۹۲ ۷۱ ۱۰۰ ۵۰
برقو لقمه ای
۹۵ ۷۱ ۱۰۰ ۵۰
برقو لقمه ای
۹۸ ۷۱ ۱۰۰ ۵۰
برقو لقمه ای
۱۰۰ ۷۱ ۱۰۰ ۵۰

پاسخ دهید

برقو لقمه ای

آدرس ما :

تهران - میدان حسن آباد - جنب بازارچه حسن آباد - پلاک 2

تلفن تماس :  ۹۵ ۵۴ ۷۴ ۶۶ ۰۲۱

تلفن همراه : ۵۴ ۲۴ ۴۱۲ ۰۹۱۲

موقعیت ما

weblog

کلیه حقوق محفوظ است.ابزارآلات حیدرزاده1397©

طراحی سایت و اجرا توسط افرا