ساعت کاریساعت کاری: ۸ تا ۲۰
شماره تماسشماره تماس: ۰۲۱۶۶۷۴۵۴۹۵
محصولات
لوازمات سی ان سی
کلت فشنگی
هلدر تراشکاری
سنگ
فرز اره
ابزارآلات تراشکاری
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • »
کولیس
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • »
میکرومتر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • »
ابزارآلات اندازه گیری
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • »

فرز اره

5847فرزاره ای ،،فرز اره ای الماسه ،فرزاره ای،فرزاره ای کبالت ،فرزاره ای روکش دار،پخش کننده فرزاره ای معمولی،پخش اره ای یکی از ابزارهایی است که برای برش در تولیدات چوبی و MDF استفاده می شود. با استفاده از فرز اره ای شما می توانید برش های دقیقی را انجام دهید. فرزاره ای الماسه یا فرزاره ای اهن ابزاری است که برش کاری را سریع انجام میدهد ودرسایزهای مختلف میباشد ،فرزاره ای دنده ریز فرز اره ای الماسه ،پخش انواع فرز اره ای        فرزاره ای6c633b2285e446ebbf12d4a827c6b561.w 1170h 2071r k

V7D19K75oVNyF9o9

 

،فروش انواع فرزاره ای،فرزاره ای چیست ،فرزاره فرزاره ای ،فرزاره ای الماسه ،فرزاره ای کارباید،فرز اره ای کبالت،فرزاره ای دنده ریز،فرزاره ای تمام الماس،فرزاره ای تنگستن،فرزاره ای،پخش کننده انواع فرزاره ای،بورس فرزاره ای،فرزاره ای ،فروش فرزاره ای،انواع فرزاره ای،پخش کننده فرزاره ای،فرزاره ای الماسه ،فرزاره ای اهن،فرزاره ای استیل،ابزار برش کاری،فرزاره ای

فرز اره ای ابزاریاغست جهت برشکاری مورد استفاده قرالار میگیرد ،فرز اره ای در مدل و دنده های مختلف موجود میباشد ،فرز اره ای الماسه ،فرز اره ای کبالت ،فرزاره ای چینی،فرز اره ای HSS،فرز اره ای الماسه المان ،فرز اره ای،پخش کننده فرزاره ای،فروش فرز اره ای،انواع فرز اره ای،بورس فرز اره ای،فرز اره ای،فرزاره ای دنده درشت ،فرزاره ای الماسه ،فرزاره ای اهن،فرزاره ای کبالت،فرزاره ای ابزاری است که جهت برش کاری و شیارزنی مورد استفاده قرار میگیرد،فرزاره ای در سایز و مدل های مختلف موجود میباشد ،فرزاره ای در مارک و مکدل و دنده ای مختلف موجود میباشد ،انواع فرز ،فرز اره ای دنده ریز ،فرز اره ای کبالت ،فرز اره ای در سایز و اندازه مختلفففرز اره ای چینی،فرز اره ای المان ،فرز اره ای روکش دار،فرز اره ای،پخش انواع فرز اره ای،بورس فرز اره ای،فروش انواع فرز اره ای،فرز اره ای ،فرز اره ای الماسه ،فرز اره ای کبالت ،فرز اره ای روکش دار،فرز اره ای،انواع فرز اره ای،پخش فرز اره ای،بورس فرز اره ای،انواع فرز اره ای،فرز اره ای در سایز و دندانه های مختلف،فرز اره ای،فروش فرز اره ای،فرز اره ای کبالت ،فرز اره ای،پخش انواع فرز اره ای،،فروش فرز اره ای

22598فرز اره ای،فرز اره ای الماسه ،فرز اره ای معمولی،فرز اره ای کبالت ،فرز اره ای روکش دار،فرز اره ای جنس خوب،فرز اره ای چکففرز اره ای دنده ریز،فرز اره ففرز اره ای المان ،فرز اره ای کبالت دار،پخش کننده فرز اره ایفانواع فرز اره ایفبورس فرز اره ای،قیمت فرزاره ای،فرز اره ای کبالت،فرز اره ای الالماسه ،فرز اره ای در سایز مختلف،پخش فرز اره ای،انواع فرز اره ای،فروش فرز اره ای دندانه ریز،فرز اره ای دندانه درشت ،فرز اره ای روکش دار،فرز اره ای چینی،فرز اره ای المان ،فرز اره ای ،پخش فرز اره ای،فروش فرز اره ای،فرز اره ای کبالت ،فرز اره ای دنده ریز ،فرز اره ای مخصوص برنج،فرز اره ای اهن ،فرز اره ای استیل ففرز اره ای کبالت ،فرز اره ای روکفرز اره ای روکش دار،فرز اره ای کبالت ،فرز اره ای الماسه ،انواع فرز اره ای،پخش فرز اره ای،بوئرس فرز اره ای،فرز اره ای کبالت ،فرز اره ای روکش دار،فرز اره ای در سایز مختلف،انواع فرز اره ای،پخش فرز اره ای،فروش فرز اره الی دنده ریز،فرز اره ای کبالت ،فرز اره ای مخصوص برنج،فرذز اره ای مخصوص فولاد،انواع فرز اره ایV7D19K75oVNyF9o9ferezareiaferezareia

new 6pcs set mini hss rotary circular saw blades tool for dremel metal rotary cutter hand 2 فرز اره ای کبالت ،فرز اره ای روکش دار،فرز اره ای تمام الماس،فرز اره ای اهن،فرز اره ای دنده ریز،فرز اره ای چوب بر،فرز اره ای ،فرز اره ای،فرزاره ای الماسه ،فرزاره ای اهن،فرزاره ای کبالت،فرزاره ای چینی،فرز اره ای المان،فرزاره ای،پخش کننده فرزاره ای بورس فرزاره ای،فرزاره ای کبالت فرزاره ای کبالت دار،فرزاره ای،فرز ار ای کبالت ،فرز اره ای چینی،فرز اره ای روکش دار،انواع فرز اره ای ،پخش فرز اره ای،بورس فرز اره ای،فرز اره ای دنده ریز،فرز اره ای ،پخش فرز اره ای،فروش فرز اره ای ،بورس فرز اره ای،انواع فرز اره ای،فرز اره ای در سایز مختلف،فرز اره ایasano 7img 0100 41214

photo 2018 08 14 17 29 53

 

فرز ارهخ ای،فرزاره ای الماسه ،فرز اره ای معمولی،فرز اره کبالت ،فرز اره ای استیل بر،فرز اره ای اهن بر،فرز اره ای کبالت ،فرز اره ای معمولی،فرز اره ای اهن ،فرز اره ای استیل ،فرز اره ای ،فرز اره المان ،فرز اره ای سوعد،فرز اره ای چک،فرز اره ای ،فرز اره ای ابزاری است که جهت برش کاری مورد استفاده قرار میگیرد ،فرز اره ای اهن ،فرز اره ای تمام الماس ففرز اره ای استیل ،فرز اره ای کبالت روکش دار،فرز اره ،فرز اره ابی،فرز اره ای ،فرز اره ای استیل ،فرز اره ای اهن ،فرز اره الیازه ،فرز اره ای چک،فرز اره ای چینی،فرزاره ای،فرزاره ای معمولی،فرزاره ای الماسه ،فرزاره ای کبالت ،فرزاره ای ابزاری است جهت برش کاری بر روی سنگ ،چوب ،اهن مورد استفاده قرار میگیرد،فرزاره ای در سایز و مدل های مختلف موجود میباشد،فرز اره ای کبالت ،فرز اره ای روکش دار،فرز اره ای استیل ،فرز ارزه ای ،فرز اره ای معمولیففرز اره ای دنده ریز ،فرز اره ای اهن برففرز اره ای استیل ،فرز اره ای الماسه ،فرز اره ای اهن بر،فرز اره ای کبالت ،فرز اره ای ،فرز اره ای،فرز اره ای الماسه ،فرز اره ای ،فرز اره ای روکش دار،فرز اره ای ،فرز اره ای کبالت دار،فرز اره ای  ،فرز اره ای کبالت ،فرز اره ای HSS،فرز اره ای تمام الماس،فرز اره ای ابزاری است جهت برشکاری فلزات مورد استفاده قرار میگیرد،فرزاره ای کبالت دار،فرز اره ای روکش دار،فرز اره ای چینی،فرز اره ای اهن ،فرز اره ایفرز اره ای،پخش انواع فرز اره ای،بورس انواع فرز اره ای ،فروش فرز اره ای ،فرز اره ای الماسه ،فرز اره ای معمولی

فرز اره،فرزاره ای،فرز اره ای الماسه ،فرز اره ای اهن ،فرزاره ای چوب بر،فرز اره ای ام دی اف،فرز اره ایفپخش کننده فرز اره ایففروش فرز اره ای کبالت ،قیمت فرز اره ای،انواع فرز اره ایففرز اره ای الماسه ،فرز اره ای کبالت دار،فرز اره ای،فرز اره ای الماسه ،فرزاره ای اهن ،فرزاره ای کبالت ،پخش انواع فرز اره ای،بورس فرزاره ای،پخش انواع فرز اره ای،فرزاره ای کبالت دار،فرزاره ای الماسه ،انواع فرز اره ای

فرز اره ای،فرزاره ای الماسه ،فرز اره ای اهن ،فرزاره ای کبالت ،فرزاره ،فرزاره ای ،فرز اره ای استیل ،فرز اره ای،فرزاره ای کبالت ،فرزاره ای چک فرز اره ای لهستان ،فرزاره ای درس المان ،فرز اره ای المان ،فرز اره ای چینی،فرزاره ای ،فرزاره ای،فرزاره ای،فرزاره ای چینی،فرزاره ای الماسفرز اره ای،فرزاره ای الماسه ،فرز اره ای اهن ،فرزاره ای کبالت ،فرزاره ،فرزاره ای ،فرز اره ای استیل ،فرز اره ای،فرزاره ای کبالت ،فرزاره ای چک فرز اره ای لهستان ،فرزاره ای درس المان ،فرز اره ای المان ،فرز اره ای چینی،فرزاره ای ،فرزاره ای،فرزاره ای،فرزاره ای چینی،فرزاره ای الماسفرز اره ای،فرزاره ای الماسه ،فرز اره ای اهن ،فرزاره ای کبالت ،فرزاره ،فرزاره ای ،فرز اره ای استیل ،فرز اره ای،فرزاره ای کبالت ،فرزاره ای چک فرز اره ای لهستان ،فرزاره ای درس المان ،فرز اره ای المان ،فرز اره ای چینی،فرزاره ای ،فرزاره ای،فرزاره ای،فرزاره ای چینی،فرزاره ای الماسفرز اره ای،فرزاره ای الماسه ،فرز اره ای اهن ،فرزاره ای کبالت ،فرزاره ،فرزاره ای ،فرز اره ای استیل ،فرز اره ای،فرزاره ای کبالت ،فرزاره ای چک فرز اره ای لهستان ،فرزاره ای درس المان ،فرز اره ای المان ،فرز اره ای چینی،فرزاره ای ،فرزاره ای،فرزاره ای،فرزاره ای چینی،فرزاره ای الماس

برش :
یکی از مهم ترین مراحل در تولید محصولات چوبی و MDF و ... برش است، هنگام برش دادن سطوح مختلف از ابزارهای مختلفی استفاده می شود.

 

فرز اره ای :
فرز اره ای یکی از ابزارهایی است که برای برش در تولیدات چوبی و MDF استفاده می شود. با استفاده از فرز اره ای شما می توانید برش های دقیقی را انجام دهید. همچنین برای براده برداری از قطعه کار در فرزکاری از تیغه فرز استفاده می شود، تیغه فرز دارای لبه هایی مانند رنده تراشکاری است که روی یک سطح دایره ای قرار گرفته اند. فرز اره ای جهت برش آلیاژهای مختلفی مانند آهن ، فولاد ، استیل ، چدن ، آلومینیوم ، مس ، برنج و … استفاده می گردد .

سایز های مختلف فرز اره ای :

فرزهای اره ای دارای قطرهای مختلف برای مصارف مختلف هستند که از سایز 32 تا 200 وجود دارد.

 

جنس های مختلف فرز اره ای :
فرز اره ای دارای جنس های بسیار زیادی هستند که هرکدام کارایی خاص خود را دارند،تعدادی از آن ها به این شرح هستند :

HSS
HSSE
HSS CO
HSS DOM5
الماس
کارباید
تنگست

مشخصات کالا

سایز

(سوراخ×ضخامت×قطر)

MM

قیمت

(تومان)

فرز اره ای ۸×۰,۵×۲۰ ناموجود
فرز اره ای ۸×۰,۶×۲۰ ناموجود
فرز اره ای ۸×۱×۲۰ ناموجود
فرز اره ای ۸×۱,۲×۲۵ ۲۸۵۰۰تومان
فرز اره ای ۸×۱,۶×۲۵ ۳۱۰۰۰تومان
فرز اره ای ۸×۲×۲۵ ۳۱۰۰۰تومان
فرز اره ای ۸×۲,۵×۲۵ ۳۵۰۰۰تومان
فرز اره ای ۸×۳×۲۵ ۳۸۰۰۰تومان
فرز اره ای ۸×۴×۲۵ ۴۴۵۰۰تومان

فرزاره ای ،فرزاره ای الماسه ،فرزاره ای اب صابون خور،فرز اره ای،فرز اره ای کبالت ،فرز اره ای روکش دار،فرزاره ای روس،فرز اره ای دنده ریز،فرز اره ای چوب،فرز اره ای استیل ،فرز اره ای اهن ،فرز اره ای استیل ،پخش انواع فرز اره ای،فرز اره ای ،فروش انواع فرز اره ای،پخش کننده فرز اره ای،قیمت فرز اره ای،فرزاره ایفرز اره ای 100 * فرز اره ای 50 کارباید * فرز اره ای 80
الماس * فرز اره ای HSS شیار زن * فرز ار�
)tvc hvi hd(
فرز اره ای 100 * فرز اره ای 50 کارباید * فرز اره ای 80 الماس *
فرز اره ای HSS شیار زن * فرز اره ای ۸۰ * فرز اره ای االتا *
فرز اره ای برانکو * فرز اره ای کوبالت دار * فرز اره ای 80
استیل * قیمت انواع فرز اره ای * مرکز فروش فرز اره ای
جنسخوب * فرز اره ای درس dres المان
کاربرد : برای شیار زدن و چاک زدن قطعه از فرز اره ای
استفاده میشود
سایز : فرز اره ای 100 * فرز اره ای 50 کارباید * فرز اره ای 80
الماس * فرز اره ای HSS شیار زن * فرز اره ای ۸۰ * فرز اره ای
االتا * فرز اره ای برانکو * فرز اره ای �
دستگاه : فرز اره ای 100 * فرز اره ای 50 کارباید * فرز اره ای
80 الماس * فرز اره ای HSS شیار زن * فرز اره ای ۸۰ * فرز اره
ای االتا * فرز اره ای برانکو * فرز اره ای �فرز اره ای 100 * فرز اره ای 50 کارباید * فرز اره ای 80
الماس * فرز اره ای HSS شیار زن * فرز ار�
)tvc hvi hd(
فرز اره ای 100 * فرز اره ای 50 کارباید * فرز اره ای 80 الماس *
فرز اره ای HSS شیار زن * فرز اره ای ۸۰ * فرز اره ای االتا *
فرز اره ای برانکو * فرز اره ای کوبالت دار * فرز اره ای 80
استیل * قیمت انواع فرز اره ای * مرکز فروش فرز اره ای
جنسخوب * فرز اره ای درس dres المان
کاربرد : برای شیار زدن و چاک زدن قطعه از فرز اره ای
استفاده میشود
سایز : فرز اره ای 100 * فرز اره ای 50 کارباید * فرز اره ای 80
الماس * فرز اره ای HSS شیار زن * فرز اره ای ۸۰ * فرز اره ای
االتا * فرز اره ای برانکو * فرز اره ای �
دستگاه : فرز اره ای 100 * فرز اره ای 50 کارباید * فرز اره ای
80 الماس * فرز اره ای HSS شیار زن * فرز اره ای ۸۰ * فرز ارهفرز اره ای 100 * فرز اره ای 50 کارباید * فرز اره ای 80
الماس * فرز اره ای HSS شیار زن * فرز ار�
)tvc hvi hd(
فرز اره ای 100 * فرز اره ای 50 کارباید * فرز اره ای 80 الماس *
فرز اره ای HSS شیار زن * فرز اره ای ۸۰ * فرز اره ای االتا *
فرز اره ای برانکو * فرز اره ای کوبالت دار * فرز اره ای 80
استیل * قیمت انواع فرز اره ای * مرکز فروش فرز اره ای
جنسخوب * فرز اره ای درس dres المان
کاربرد : برای شیار زدن و چاک زدن قطعه از فرز اره ای
استفاده میشود
سایز : فرز اره ای 100 * فرز اره ای 50 کارباید * فرز اره ای 80
الماس * فرز اره ای HSS شیار زن * فرز اره ای ۸۰ * فرز اره ای
االتا * فرز اره ای برانکو * فرز اره ای �
دستگاه : فرز اره ای 100 * فرز اره ای 50 کارباید * فرز اره ای
80 الماس * فرز اره ای HSS شیار زن * فرز اره ای ۸۰ * فرز اره
ای االتا * فرز اره ای برانکو * فرز اره ای �
ای االتا * فرز اره ای برانکو * فرز اره ای �

 

مشخصات کالا

سایز

(سوراخ×ضخامت×قطر)

MM

قیمت

(تومان)

فرز اره ای ۸×۵×۲۵ ۵۱۰۰۰تومان
فرز اره ای ۸×۶×۲۵ ۵۹۵۰۰تومان
فرز اره ای ۸×۰,۶×۳۲ ۳۱۰۰۰تومان
فرز اره ای ۸×۰,۸×۳۲ ۳۱۰۰۰تومان
فرز اره ای ۸×۱×۳۲ ۳۱۰۰۰تومان
فرز اره ای ۸×۱,۲×۳۲ ۳۱۰۰۰تومان
فرز اره ای ۸×۱,۶×۳۲ ۳۵۰۰۰تومان
فرز اره ای ۸×۲×۳۲ ۳۸۰۰۰تومان
فرز اره ای ۸×۲,۵×۳۲ ۳۸۰۰۰تومان

 

مشخصات کالا

سایز

(سوراخ×ضخامت×قطر)

MM

قیمت

(تومان)

فرز اره ای ۸×۳×۳۲ ۴۴۵۰۰تومان
فرز اره ای ۸×۴×۳۲ ۴۷۵۰۰تومان
فرز اره ای ۸×۵×۳۲ ۵۹۵۰۰تومان
فرز اره ای ۸×۶×۳۲ ۶۷۵۰۰تومان
فرز اره ای ۱۰×۱,۲×۴۰ ۳۱۰۰۰تومان
فرز اره ای ۱۰×۱,۵×۴۰ ۳۵۰۰۰تومان
فرز اره ای ۱۰×۱,۶×۴۰ ۳۵۰۰۰تومان
فرز اره ای ۱۰×۲×۴۰ ۳۸۰۰۰تومان
فرز اره ای ۱۰×۲,۵×۴۰ ۳۸۰۰۰تومان

 

مشخصات کالا

سایز

(سوراخ×ضخامت×قطر)

MM

قیمت

(تومان)

فرز اره ای ۱۰×۳×۴۰ ۴۷۵۰۰تومان
فرز اره ای ۱۰×۴×۴۰ ۵۱۵۰۰تومان
فرز اره ای ۱۰×۵×۴۰ ۵۹۵۰۰تومان
فرز اره ای ۱۰×۶×۴۰ ۶۴۵۰۰تومان
فرز اره ای ۱۳×۰,۳×۵۰ ۳۸۰۰۰تومان
فرز اره ای ۱۳×۰,۴×۵۰ ۳۸۰۰۰تومان
فرز اره ای ۱۳×۰,۵×۵۰ ۳۸۰۰۰تومان
فرز اره ای ۱۳×۰,۶×۵۰ ۳۸۰۰۰تومان
فرز اره ای ۱۳×۰,۸×۵۰ ۳۸۰۰۰تومان

 

مشخصات کالا

سایز

(سوراخ×ضخامت×قطر)

MM

قیمت

(تومان)

فرز اره ای ۱۳×۱×۵۰ ۳۸۰۰۰تومان
فرز اره ای ۱۳×۱,۲×۵۰ ۳۸۰۰۰تومان
فرز اره ای ۱۳×۱,۶×۵۰ ۴۴۵۰۰تومان
فرز اره ای ۱۳×۲×۵۰ ۵۱۵۰۰تومان
فرز اره ای ۱۳×۲,۵×۵۰ ۵۶۵۰۰تومان
فرز اره ای ۱۳×۳×۵۰ ۵۶۵۰۰تومان
فرز اره ای ۱۳×۴×۵۰ ۶۷۵۰۰تومان
فرز اره ای ۱۳×۵×۵۰ ۶۷۵۰۰تومان
فرز اره ای ۱۳×۶×۵۰ ۷۴۵۰۰تومان

مشخصات کالا

سایز

(سوراخ×ضخامت×قطر)

MM

قیمت

(تومان)

فرز اره ای ۱۶×۰,۳×۶۳ ۴۸۰۰۰تومان
فرز اره ای ۱۶×۰,۴×۶۳ ۴۸۰۰۰تومان
فرز اره ای ۱۶×۰,۵×۶۳ ۴۸۰۰۰تومان
فرز اره ای ۱۶×۰,۶×۶۳ ۴۸۰۰۰تومان
فرز اره ای ۱۶×۰,۸×۶۳ ۴۸۰۰۰تومان
فرز اره ای ۱۶×۱×۶۳ ۴۸۰۰۰تومان
فرز اره ای ۱۶×۱,۲×۶۳ ۵۱۵۰۰تومان
فرز اره ای ۱۶×۱,۳×۶۳ ناموجود
فرز اره ای ۱۶×۱,۵×۶۳ ۵۶۵۰۰تومان

مشخصات کالا

سایز

(سوراخ×ضخامت×قطر)

MM

قیمت

(تومان)

فرز اره ای ۱۶×۱,۶×۶۳ ۵۶۵۰۰تومان
فرز اره ای ۱۶×۱,۸×۶۳ ناموجود
فرز اره ای ۱۶×۲×۶۳ ۵۹۵۰۰تومان
فرز اره ای ۱۶×۲,۵×۶۳ ۶۴۵۰۰تومان
فرز اره ای ۱۶×۳×۶۳ ۶۷۵۰۰تومان
فرز اره ای ۱۶×۴×۶۳ ۷۴۵۰۰تومان
فرز اره ای ۱۶×۵×۶۳ ۸۸۵۰۰تومان
فرز اره ای ۱۶×۶×۶۳ ۹۹۰۰۰تومان
فرز اره ای ۲۲×۰,۳×۸۰ ۶۵۰۰۰تومان

مشخصات کالا

سایز

(سوراخ×ضخامت×قطر)

MM

قیمت

(تومان)

فرز اره ای ۲۲×۰,۴×۸۰ ۶۵۰۰۰تومان
فرز اره ای ۲۲×۰,۵×۸۰ ۶۵۰۰۰تومان
فرز اره ای ۲۲×۰,۶×۸۰ ۶۵۰۰۰تومان
فرز اره ای ۲۲×۰,۸×۸۰ ۶۵۰۰۰تومان
فرز اره ای ۲۲×۱×۸۰ ۶۵۰۰۰تومان
فرز اره ای ۲۲×۱,۲×۸۰ ۶۷۵۰۰تومان
فرز اره ای ۲۲×۱,۵×۸۰ ۶۹۵۰۰تومان
فرز اره ای ۲۲×۱,۶×۸۰ ۶۹۵۰۰تومان
فرز اره ای ۲۲×۲×۸۰ ۷۳۵۰۰تومان

مشخصات کالا

سایز

(سوراخ×ضخامت×قطر)

MM

قیمت

(تومان)

فرز اره ای ۲۲×۲,۵×۸۰ ۸۰۰۰۰تومان
فرز اره ای ۲۲×۳×۸۰ ۹۱۵۰۰تومان
فرز اره ای ۲۲×۳,۵×۸۰ ناموجود
فرز اره ای ۲۲×۴×۸۰ ۱۱۰۵۰۰تومان
فرز اره ای ۲۲×۵×۸۰ ۱۲۶۰۰۰تومان
فرز اره ای ۲۲×۶×۸۰ ۱۵۳۵۰۰تومان
فرز اره ای ۲۲×۰,۵×۱۰۰ ۱۰۵۰۰۰تومان
فرز اره ای ۲۲×۰,۶×۱۰۰ ۱۰۵۰۰۰تومان
فرز اره ای ۲۲×۰,۸×۱۰۰ ۱۰۵۰۰۰تومان

مشخصات کالا

سایز

(سوراخ×ضخامت×قطر)

MM

قیمت

(تومان)

فرز اره ای ۲۲×۱×۱۰۰ ۱۰۵۰۰۰تومان
فرز اره ای ۲۲×۱,۲×۱۰۰ ۱۰۵۰۰۰تومان
فرز اره ای ۲۲×۱,۵×۱۰۰ ۱۱۵۵۰۰تومان
فرز اره ای ۲۲×۱,۶×۱۰۰ ۱۱۵۵۰۰تومان
فرز اره ای ۲۲×۲×۱۰۰ ۱۲۴۰۰۰تومان
فرز اره ای ۲۲×۲,۵×۱۰۰ ۱۳۶۵۰۰تومان
فرز اره ای ۲۲×۳×۱۰۰ ۱۴۲۰۰۰تومان
فرز اره ای ۲۲×۳,۵×۱۰۰ ناموجود
فرز اره ای ۲۲×۴×۱۰۰ ۱۹۹۵۰۰تومان

مشخصات کالا

سایز

(سوراخ×ضخامت×قطر)

MM

قیمت

(تومان)

فرز اره ای ۲۲×۵×۱۰۰ ۲۲۰۵۰۰تومان
فرز اره ای ۲۲×۶×۱۰۰ ۲۳۱۰۰۰تومان
فرز اره ای ۲۲×۰,۶×۱۲۵ ۱۲۶۰۰۰تومان
فرز اره ای ۲۲×۰,۸×۱۲۵ ۱۲۶۰۰۰تومان
فرز اره ای ۲۲×۱×۱۲۵ ۱۲۶۰۰۰تومان
فرز اره ای ۲۲×۱,۲×۱۲۵ ۱۲۶۰۰۰تومان
فرز اره ای ۲۲×۱,۵×۱۲۵ ۱۴۰۰۰۰تومان
فرز اره ای ۲۲×۱,۶×۱۲۵ ۱۴۰۰۰۰تومان
فرز اره ای ۲۲×۲×۱۲۵ ۱۷۵۵۰۰تومان

مشخصات کالا

سایز

(سوراخ×ضخامت×قطر)

MM

قیمت

(تومان)

فرز اره ای ۲۲×۲,۵×۱۲۵ ۱۹۷۵۰۰تومان
فرز اره ای ۲۲×۳×۱۲۵ ۲۳۱۰۰۰تومان
فرز اره ای ۲۲×۴×۱۲۵ ۲۴۸۰۰۰تومان
فرز اره ای ۲۲×۵×۱۲۵ ۲۷۶۵۰۰تومان
فرز اره ای ۲۲×۶×۱۲۵ ۳۱۰۰۰۰تومان
فرز اره ای ۳۲×۱×۱۶۰ ۲۲۹۰۰۰تومان
فرز اره ای ۳۲×۱,۲×۱۶۰ ۲۴۷۰۰۰تومان
فرز اره ای ۳۲×۱,۵×۱۶۰ ۲۵۳۰۰۰تومان
فرز اره ای ۳۲×۱,۶×۱۶۰ ۲۵۳۰۰۰تومان

مشخصات کالا

سایز

(سوراخ×ضخامت×قطر)

MM

قیمت

(تومان)

فرز اره ای ۳۲×۲×۱۶۰ ۲۸۳۵۰۰تومان
فرز اره ای ۳۲×۲,۵×۱۶۰ ۲۸۳۵۰۰تومان
فرز اره ای ۳۲×۳×۱۶۰ ۳۰۹۰۰۰تومان
فرز اره ای ۳۲×۴×۱۶۰ ۳۴۶۵۰۰تومان
فرز اره ای ۳۲×۵×۱۶۰ ۳۶۳۵۰۰تومان
فرز اره ای ۳۲×۶×۱۶۰ ۳۹۵۰۰۰تومان

فرز اره ای

فرز اره ای

۳۲×۱×۲۰۰

۳۲×۱,۲×۲۰۰

۵۱۱۵۰۰تومان

۵۲۳۰۰۰تومان

فرز اره ای ۳۲×۱,۶×۲۰۰ ۵۶۵۳۵۵۰۰تومان
فرز اره ای ۳۲×۲×۲۰۰ ۳۰۰۰تومانفرزاره ایunnamed 19تیغ اره دیسکی hss آبصابونی برش استیل1130779501469704 500x421

آدرس ما :

تهران - میدان حسن آباد - جنب بازارچه حسن آباد - پلاک 2

تلفن تماس :  ۹۵ ۵۴ ۷۴ ۶۶ ۰۲۱

تلفن همراه : ۵۴ ۲۴ ۴۱۲ ۰۹۱۲

موقعیت ما

weblog

کلیه حقوق محفوظ است.ابزارآلات حیدرزاده1397©

طراحی سایت و اجرا توسط افرا