ساعت کاریساعت کاری: ۸ تا ۲۰
شماره تماسشماره تماس: ۰۲۱۶۶۷۴۵۴۹۵
محصولات
لوازمات سی ان سی
کلت فشنگی
هلدر تراشکاری
سنگ
فرز اره
ابزارآلات تراشکاری
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • »
کولیس
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • »
میکرومتر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • »
ابزارآلات اندازه گیری
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • »

قلاویز چپ گرد

Rating:
( 1 Rating )

screw extractor set 5pcs 06 1024x1024

iROUC9TW7qNl onrچپ گرد المان،چپ گرد تایوان،چپ گرد چینی،چپ گرد ابزاری است که جهت دراوردن قطعه کار مورد استفاده قرار میگیرد،چپ گرد ،هرزه درا،ابزار چپ گرد،فروش چپ گرد در سایز مختلف،ابزار بیرون دراغوردن لوله ،چپ گرد چینی،،چپ گرد ابزاری است که پیچ شکسته شده را از داخل لوله خارج میکند،چپ گرد دیر سایزهای مختلف موجود میباشد ،چپ گرد در برند های مختلف موجود میباشد ،چپ گرد چپ گرد ،2020قلاویز چپ گرد ابزاری است که پیچ های شکسته را از داخل قطعه خارج میکند ،چپ گرد در سایز های مختلف موجود میبالشد ،چپ گرد 5 عددی،چپ گرد 6 عددی ،چپ گرد 8 عددی،چپ گرد در برندهای مختلف موجود میباشد ،چپ گرد در مارک و کیفیت مختلف میباشد ،قلاویز چپ گرد،پخش قلاویز چپ گرد،انواع قلاویز چپ گرد،قلاویز چپ گرد تایوان ،قلاویز چپ گرد چینی،پخش قلاویز چپ گرد المان ،انواع قلاویز چپ گرد،قلاویز چپ گرد چینی،انواع قلاویز چپ گرد،پخش قلاویز چپ گرد،قلاویز چپ گرد،بورس قلاویز چپ گرد،قلاویز چپ گرد

JGAW0501 01قلاویز چپ گرد،قلاویز چپ گرد ابزاری است جهت اینگه پیچی داخل قطعه کار شکسته خارج میشود،قلاویز چپ گرد در سایز های مختلف موجود میباشد،قلاویز چپ گرد 6 عددی،قلاویز چپ گرد 8 عددی،قلاویز چپ گرد 5 عددی،پخش انواع قلاویز چپ گردقلاویز چپ گرد آلاتا

قلاویز چپ گرد،قلاویز چپ گرد المان،قلاویز چپ گرد تایوان،قلاویز چپ گرد چینی،قلاویز چپ گرد 1-5،قلاویز چپ گرد 1-6،قلاویز چپ گرد 1-8،قلاویز چپ گرد ابزاری است جهت در اوردن پیچ شکسته داخل قطعه استفاده میشود،قلاویز چپ گرد ،چپ گرد قلاویز،قلاویز چپ،ابزار دراوردن پیچ،چپ گرد ،قلاویز چپ دستی ،قلاویز چپ ماشینی،پخش کننده قلاویز چپ،بورس قلاویز چپ،فروش قلاویز چپ،قیمت قلاویز چپ گرد ،چپ گرد چیست ،فروش قلاویز ،قلاویز چپ گرد ،قلاویز چپ،چپ گرد تایوان،چپ گرد المان،انواع قلاویز چپ،بورس قلاویز چپ گرد ،پخش قلاویز چپ گرد ،قلاویز چپ قلاویز چپ گرد قلاویز چپابزار دراوردن پیچ

 قلاویز چپ گرد جزء ابزار های تراشکاری به حساب می آید . هنگامی که شی یا پیچی در کار شکسته میشود و دیگر خارج نمیشود با کمک چپ گرد داخل مهره مجداداً پیچ شده و خارج میشود چپ گرد ها در سایز های مختلف تولید می شوند و عموماً در بسته های چند عددی تولید می شوند . بسته های چپ گرد معمولاً دو نوع ۶ عددی و ۸ عددی می باشد که بسته به سایز مورد نیاز برای پیچ کردن ،مورد استفاده قرار می گیرد . بسته های ۶ عددی چپ گرد های از سایز ۱ تا ۶ و بسته های ۸ عددی از سایز ۱ تا ۸ را در داخل خود دارند که همگی در جدولی که در عکس های موجود در این صفحه است با جزئیات سایز کارگیر و طول و … قابل مشاهده استقلاویز دستی چپ ١*٨قلاویز دستی چپ ۵/١*١٨حدیده
ابزاری است كھ بوسیلھ آن روی میلھ ھا دندانھ پیچ ایجاد می كنند.
ساختمان حدیده
از یك دستھ و مھره ای كھ جنس آن از فولاد ابزاری می باشد تشكیل شده است .
اصول كار:
ابتدا میلھ یا لولھ ای كھ باید رزوه شود (دنده ایجاد شود) روی گیره بھ صورت عمود بستھ می شود . سطح بالای آن باید كام ًلا
صاف و تخت باشد تا مھره حدیده بتواند خیلی راحت روی آن قرار بگیرد و دستھ حدیده گردان را موافق عقربھ ھای ساعت
بھ صورت یك دور كامل بھ جلو و نیم دور بھ عقب می چرخانیم تا براده ھا خارج شوند و در ضمن كار نیز از مواد خنك
كننده مثل روغن چربكاری و پارافین استفاده می كنیم تا ھر دو قطعھ خنك و حدیده در كار گیر نكند.
نكتھ : در حدیده كاری قطر میل گرد باید بھ اندازه ٠/۵ میلی متر ، كوچكتر از اندازه اسمی پیچ باشد .
قلاویز كاری:
ابزاری است كھ بوسیلھ آن می توان داخل سوراخھا دنده و شیار ایجاد نمود و ممكن است دستی و یا ماشینی باشد.
قلاویز دارای دندانھ ھای مارپیچ با زاویھ ۵۵ یا ۶٠ درجھ می باشد.
نكتھ : شیارھای موازی با محور قلاویز جھتی ھدایت براده ھا ایجاد شده است
حدیده چپ١*٨
١٠*١/٢۵ چپ حدیده
١٢*١/٢۵ چپ حدیده
١٢*١/۵ چپ حدیده
١۴*١/۵ چپ حدیده
١۶*١/۵ چپ حدیده
١٨*١/۵چپ حدیده
٢٠*١/۵چپ حدیده
قلاویز ماشینی چپ
قلاویز دستی چپ ٢۵/١*١٠
قلاویز دستی چپ٢۵/١*١٢
قلاویز دستی چپ ۵/١*١٢
قلاویز دستی چپ ۵/١*١۴
قلاویز دستی چپ ۵/١*١

قلاویز چپ گرد

آدرس ما :

تهران - میدان حسن آباد - جنب بازارچه حسن آباد - پلاک 2

تلفن تماس :  ۹۵ ۵۴ ۷۴ ۶۶ ۰۲۱

تلفن همراه : ۵۴ ۲۴ ۴۱۲ ۰۹۱۲

موقعیت ما

weblog

کلیه حقوق محفوظ است.ابزارآلات حیدرزاده1397©

طراحی سایت و اجرا توسط افرا