ساعت کاریساعت کاری: ۸ تا ۲۰
شماره تماسشماره تماس: ۰۲۱۶۶۷۴۵۴۹۵
محصولات
لوازمات سی ان سی
کلت فشنگی
هلدر تراشکاری
سنگ
فرز اره
ابزارآلات تراشکاری
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • »
کولیس
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • »
میکرومتر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • »
ابزارآلات اندازه گیری
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • »

قلاویز ماشینی NPT

Rating:
( 0 Rating )

hand taps npt 2

قلاویز ماشینی NPT،پخش کننده قلاویز ماشینی NPT،بورس قلاویز ماشینی NPT،قلاویز ماشینی NPTالمان،قلاویز ماشینی NPTیوگسلاوی،قلاویز ماشینی NPTچینی،قلاویز ماشینی،قلاویز ماشینی اینچی،قلاویز ماشینی میلیمتر،قلاویز ماشینی باکالیت ،قلاویز ماشینی دنده ریز،قلاویز ماشینی اینچ،قلاویز ماشینی الماسه ،قلاویز ماشینی المان ،قلاویز ماشینی کبریتی،قلاویز ماشینی لوله ،قلاویز ماشینی مارپیچ،قلاویز ماشینی مستقیم،قلاویز،قلاویز ماشینی npt،پخش قلاویز npt،بورس قلاویز npt،انواع قلاویز npt،پخش قلاویز npt،انواع قلاویز npt،بورس قلاویز npt،قلاویز دستی NPT،قلاویز ماشینی NPT،پخش قلاویز دستی NPT،بورس قلاویز ماشینی NPTقلاویز ماشینی NPThand taps nptphoto 2017 10 04 10 04 29 300x300

 قلاویز NPTقلاویز ماشینی NPT،پخش کننده قلاویز ماشینی NPT،بورس قلاویز ماشینی NPT،قلاویز ماشینی NPTالمان،قلاویز ماشینی NPTیوگسلاوی،قلاویز ماشینی NPTچینی
قلاویز ماشینی NPT
قلاویز ماشینی گورینگ*قلاویز ماشینی مستقیم گورینگ*قلاویز ماشینی مارپیچ گورینگ*قلاویز ماشینی تی تکس*قلاویز ماشینی
لولھ*قلاویز ماشینی فرا*قلاویز ماشینی G*قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی گورینگ*قلاویز ماشینی مارپیچ سفید گورینگ
قلاویز NPT معمولا در رزوه کردن لولھ ھای اب و گاز و لولھ ھای بخار بھ کار می رود و کاربرد دارد .قلاویز NPT،پخش قلاویز NPT
USED FOR STEAM ،GAS AND WATER PIPES
قلاویز ماشینی
NPT 1/16-27
قلاویز ماشینی7
قلاویز ماشینی
NPT 1/4-18
قلاویز ماشینی
NPT 3/8-18
قلاویز ماشینی
NPT 1/2-14
قلاویز ماشینی
NPT 3/4-14
قلاویز ماشینی
NPT 1-1/2
ابزار الات تراشکاری و لوازم تراشکاری*انواع مختلف قلاویزھای ماشینی
قلاویز ابزاری برای ایجاد کردن رزوه(دندانھ) مارپیچ در درون قطعھ بھ کار می رود و کابرد دارد.روی سطح قلاویز دندانھ ھایی با دقت تراشیده شده و شیارھایی
در امتداد طولی ان ایجاد شده . این شیارھا کھ در ناحیھ ی دندانھ دار قلاویز وجود دارند بھ عنوان لبھ ی برنده ی قلاویز عمل می کنند .
جنس قلاویزھا از جنس فولاد کربن دار یا فولاد تند بر می باشد .
قلاویزھای ساختھ شده از جنس فولاد کربن دار برای قلاویز کاری دستی چدن و یا سایر موارد عمومی کھ جنس قطعھ چندان سخت نباشد بھ کار می روند
و قلاویزھای ساختھ شده از جنس فولاد تند بر برای قلاویز کاری دستی یا ماشینی مواد سخت یا ساینده نظیر فولاد ھای خیلی سخت و یا استیل و استنلس استیل
*الومینیوم*برنج*باکلیت*اھن چکشخوار*مواد ریختھ گری شده تحت فشار*فیبر*لاستیک سخت*فولادھای کم کربن و سایر مواد با ویژگی ھایی مشابھ نمونھ ھایی از این مواد
ھستند.
دندانھ ھای قلاویزھا،تراشیده یا سنگ زده می شوند .قلاویز ماشینی NPT،پخش کننده قلاویز ماشینی NPT،بورس قلاویز ماشینی NPT،قلاویز ماشینی NPTالمان،قلاویز ماشینی NPTیوگسلاوی،قلاویز ماشینی NPTچینی،قلاویز ماشینیقلاویز ماشینی NPT،پخش کننده قلاویز ماشینی NPT،بورس قلاویز ماشینی NPT،قلاویز ماشینی NPTالمان،قلاویز ماشینی NPTیوگسلاوی،قلاویز ماشینی NPTچینی،قلاویز ماشینیقلاویز ماشینی NPT،پخش کننده قلاویز ماشینی NPT،بورس قلاویز ماشینی NPT،قلاویز ماشینی NPTالمان،قلاویز ماشینی NPTیوگسلاوی،قلاویز ماشینی NPTچینی،قلاویز ماشینیقلاویز ماشینی NPT،پخش کننده قلاویز ماشینی NPT،بورس قلاویز ماشینی NPT،قلاویز ماشینی NPTالمان،قلاویز ماشینی NPTیوگسلاوی،قلاویز ماشینی NPTچینی،قلاویز ماشینیقلاویز ماشینی NPT،پخش کننده قلاویز ماشینی NPT،بورس قلاویز ماشینی NPT،قلاویز ماشینی NPTالمان،قلاویز ماشینی NPTیوگسلاوی،قلاویز ماشینی NPTچینی،قلاویز ماشینیقلاویز ماشینی NPT،پخش کننده قلاویز ماشینی NPT،بورس قلاویز ماشینی NPT،قلاویز ماشینی NPTالمان،قلاویز ماشینی NPTیوگسلاوی،قلاویز ماشینی NPTچینی،قلاویز ماشینی
برای کارھای دقیق نوع دوم بھ کار می رود
قلاویزھا دارای گونھ ھای دو ،سھ و یا چھار شیاره ھستند این شیارھا ممکن است راست ،شیب دار، مستقیم و یا مارپیچ باشند .
تکنو استیل نماینده ی انواع قلاویزھای دستی و ماشینی با انواع مختلف برندھا چینی،المان شرقی،المانی و بھترین برندھای مطرح اروپایی
انواع قلاویز ھای مختلف با مناسبترین قیمت ھا موجود می باشد.
سفارش ساخت انواع قلاویز ھای مخصوص استاندارد و غیر استاندارد در انواع مختلف اندازه ھا و رزوه ھای خاص
در تکنو استیل صورت می پذیرد.

قلاویز ماشینی NPT

آدرس ما :

تهران - میدان حسن آباد - جنب بازارچه حسن آباد - پلاک 2

تلفن تماس :  ۹۵ ۵۴ ۷۴ ۶۶ ۰۲۱

تلفن همراه : ۵۴ ۲۴ ۴۱۲ ۰۹۱۲

موقعیت ما

weblog

کلیه حقوق محفوظ است.ابزارآلات حیدرزاده1397©

طراحی سایت و اجرا توسط افرا