ساعت کاریساعت کاری: ۸ تا ۲۰
شماره تماسشماره تماس: ۰۲۱۶۶۷۴۵۴۹۵
محصولات
لوازمات سی ان سی
کلت فشنگی
هلدر تراشکاری
سنگ
فرز اره
ابزارآلات تراشکاری
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • »
کولیس
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • »
میکرومتر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • »
ابزارآلات اندازه گیری
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • »

کولیس پایه دار دیجیتال 60

Rating:
( 0 Rating )

510fT2tGicL. SY445

کولیس پایه دار دیجیتال 60،فروش کولیس پایه دار دیجیتال 60،انواع کولیس پایه دار دیجیتال ،پخش کولیس دیجیتال ،کلیس دیجیتال ،فروش انواع کولیس دیجیتال ،پخش کننده کولیس دیجیتال ،ابزار دقیق اندازه گیری،کولیس پایه دار دیجیتال 60 اسیمیتو،کولیس پایه دار دیجیتال 60 اکاد،کولیس پایه دار دیجیتال 60 اینسایز،کولیس پایه دار دیجیتال 60 زاپن ،ارتفاع سنج دیجیتال کولیس پایه دار دیجیتال 60کلیس دیجیتا ل،کلیس دیجیتال 60،عمق سنج دیجیتال 60،کلیس پایه دار دیجیتال 60،فروش کولیس پایه دار دیجیتال 60،پخش کلیس دیجیتال 60،کلیس دیجیتال،کلیس دیجیتال 60،کلیس پایه دار،کلیس پایه دار دیجیتال 60 اسیمیتو،کلیس عمق سنج،عمق سنج دیجیتال ،فروش کلیس پایه دار دیجیتال،پخش کلیس پایه دار دیجیتال  کلیس پایه دار دیجیتال 60،ما مفتخریم بهترین لوازم اندازه گیری را با کیفیت بالا خدمت همکاران و دوستان اراعه دهیم ،کلیس پایه دار دیجیتال 602 ابزاری است جهت اندازه گیری عمق و سطح کار مورد استفاده قرار میگیرد ،کلیس پایه دار دیجیتال در سایزهای مختلف موجود میباشد ،کلیس پایه دار دیجیتال در دقت صدم و هزارم موجود میباشد ،کلیس های پایه دار دیجیتال 60 اینسایز،کلیس پایه دار دیجیتال 60 اکاد ،فروش انواع کلیس های پایه دار دیجیتال 

 بورس ابزار اندازه گیری * کولیس پایه داردیجیتال 60* کولیس ارتفاع سنج دیجیتال 60 سانت * کولیس پایه دار 60*کولیس ارتفاع سنج دیجیتال60اسیمتو asimeto * کولیس پایه دار60*کولیس ارتفاع سنج دیجیتال 60میتوتویو ژاپن mitutoyo * کولیس پایه دار60* کولیس ارتفاع سنج دیجیتال60 اینسایز insize*کولیس پایه دار دیجیتال 60*کولیس ارتفاع سنج دیجیتال 60*کولیس پایه دار معمولی 60*کولیس پایه دار ساعتی60*کولیس پایه دار دیجیتال60 *کولیس عمق سنج 60کولیس پایه دار دیجیتال 60،فروش کولیس پایه دار دیجیتال 60،انواع کولیس پایه دار دیجیتال ،پخش کولیس دیجیتال ،کلیس دیجیتال ،فروش انواع کولیس دیجیتال ،پخش کننده کولیس دیجیتال ،ابزار دقیق اندازه گیری،کولیس پایه دار دیجیتال 60 اسیمیتو،کولیس پایه دار دیجیتال 60 اکاد،کولیس پایه دار دیجیتال 60 اینسایز،کولیس پایه دار دیجیتال 60 زاپن ،ارتفاع سنج دیجیتال کولیس پایه دار دیجیتال 60،فروش کولیس پایه دار دیجیتال 60،انواع کولیس پایه دار دیجیتال ،پخش کولیس دیجیتال ،کلیس دیجیتال ،فروش انواع کولیس دیجیتال ،پخش کننده کولیس دیجیتال ،ابزار دقیق اندازه گیری،کولیس پایه دار دیجیتال 60 اسیمیتو،کولیس پایه دار دیجیتال 60 اکاد،کولیس پایه دار دیجیتال 60 اینسایز،کولیس پایه دار دیجیتال 60 زاپن ،ارتفاع سنج دیجیتال کولیس پایه دار دیجیتال 60،فروش کولیس پایه دار دیجیتال 60،انواع کولیس پایه دار دیجیتال ،پخش کولیس دیجیتال ،کلیس دیجیتال ،فروش انواع کولیس دیجیتال ،پخش کننده کولیس دیجیتال ،ابزار دقیق اندازه گیری،کولیس پایه دار دیجیتال 60 اسیمیتو،کولیس پایه دار دیجیتال 60 اکاد،کولیس پایه دار دیجیتال 60 اینسایز،کولیس پایه دار دیجیتال 60 زاپن ،ارتفاع سنج دیجیتال کولیس پایه دار دیجیتال 60،فروش کولیس پایه دار دیجیتال 60،انواع کولیس پایه دار دیجیتال ،پخش کولیس دیجیتال ،کلیس دیجیتال ،فروش انواع کولیس دیجیتال ،پخش کننده کولیس دیجیتال ،ابزار دقیق اندازه گیری،کولیس پایه دار دیجیتال 60 اسیمیتو،کولیس پایه دار دیجیتال 60 اکاد،کولیس پایه دار دیجیتال 60 اینسایز،کولیس پایه دار دیجیتال 60 زاپن ،ارتفاع سنج دیجیتال کولیس پایه دار دیجیتال 60،فروش کولیس پایه دار دیجیتال 60،انواع کولیس پایه دار دیجیتال ،پخش کولیس دیجیتال ،کلیس دیجیتال ،فروش انواع کولیس دیجیتال ،پخش کننده کولیس دیجیتال ،ابزار دقیق اندازه گیری،کولیس پایه دار دیجیتال 60 اسیمیتو،کولیس پایه دار دیجیتال 60 اکاد،کولیس پایه دار دیجیتال 60 اینسایز،کولیس پایه دار دیجیتال 60 زاپن ،ارتفاع سنج دیجیتال کولیس پایه دار دیجیتال 60،فروش کولیس پایه دار دیجیتال 60،انواع کولیس پایه دار دیجیتال ،پخش کولیس دیجیتال ،کلیس دیجیتال ،فروش انواع کولیس دیجیتال ،پخش کننده کولیس دیجیتال ،ابزار دقیق اندازه گیری،کولیس پایه دار دیجیتال 60 اسیمیتو،کولیس پایه دار دیجیتال 60 اکاد،کولیس پایه دار دیجیتال 60 اینسایز،کولیس پایه دار دیجیتال 60 زاپن ،ارتفاع سنج دیجیتال کولیس پایه دار دیجیتال 60،فروش کولیس پایه دار دیجیتال 60،انواع کولیس پایه دار دیجیتال ،پخش کولیس دیجیتال ،کلیس دیجیتال ،فروش انواع کولیس دیجیتال ،پخش کننده کولیس دیجیتال ،ابزار دقیق اندازه گیری،کولیس پایه دار دیجیتال 60 اسیمیتو،کولیس پایه دار دیجیتال 60 اکاد،کولیس پایه دار دیجیتال 60 اینسایز،کولیس پایه دار دیجیتال 60 زاپن ،ارتفاع سنج دیجیتال کولیس پایه دار دیجیتال 60،فروش کولیس پایه دار دیجیتال 60،انواع کولیس پایه دار دیجیتال ،پخش کولیس دیجیتال ،کلیس دیجیتال ،فروش انواع کولیس دیجیتال ،پخش کننده کولیس دیجیتال ،ابزار دقیق اندازه گیری،کولیس پایه دار دیجیتال 60 اسیمیتو،کولیس پایه دار دیجیتال 60 اکاد،کولیس پایه دار دیجیتال 60 اینسایز،کولیس پایه دار دیجیتال 60 زاپن ،ارتفاع سنج دیجیتال کولیس پایه دار دیجیتال 60،فروش کولیس پایه دار دیجیتال 60،انواع کولیس پایه دار دیجیتال ،پخش کولیس دیجیتال ،کلیس دیجیتال ،فروش انواع کولیس دیجیتال ،پخش کننده کولیس دیجیتال ،ابزار دقیق اندازه گیری،کولیس پایه دار دیجیتال 60 اسیمیتو،کولیس پایه دار دیجیتال 60 اکاد،کولیس پایه دار دیجیتال 60 اینسایز،کولیس پایه دار دیجیتال 60 زاپن ،ارتفاع سنج دیجیتال کولیس پایه دار دیجیتال 60،فروش کولیس پایه دار دیجیتال 60،انواع کولیس پایه دار دیجیتال ،پخش کولیس دیجیتال ،کلیس دیجیتال ،فروش انواع کولیس دیجیتال ،پخش کننده کولیس دیجیتال ،ابزار دقیق اندازه گیری،کولیس پایه دار دیجیتال 60 اسیمیتو،کولیس پایه دار دیجیتال 60 اکاد،کولیس پایه دار دیجیتال 60 اینسایز،کولیس پایه دار دیجیتال 60 زاپن ،ارتفاع سنج دیجیتال کولیس پایه دار دیجیتال 60،فروش کولیس پایه دار دیجیتال 60،انواع کولیس پایه دار دیجیتال ،پخش کولیس دیجیتال ،کلیس دیجیتال ،فروش انواع کولیس دیجیتال ،پخش کننده کولیس دیجیتال ،ابزار دقیق اندازه گیری،کولیس پایه دار دیجیتال 60 اسیمیتو،کولیس پایه دار دیجیتال 60 اکاد،کولیس پایه دار دیجیتال 60 اینسایز،کولیس پایه دار دیجیتال 60 زاپن ،ارتفاع سنج دیجیتال کولیس پایه دار دیجیتال 60،فروش کولیس پایه دار دیجیتال 60،انواع کولیس پایه دار دیجیتال ،پخش کولیس دیجیتال ،کلیس دیجیتال ،فروش انواع کولیس دیجیتال ،پخش کننده کولیس دیجیتال ،ابزار دقیق اندازه گیری،کولیس پایه دار دیجیتال 60 اسیمیتو،کولیس پایه دار دیجیتال 60 اکاد،کولیس پایه دار دیجیتال 60 اینسایز،کولیس پایه دار دیجیتال 60 زاپن ،ارتفاع سنج دیجیتال معرفی و مشخصات کولیس پایه دار دیجیتال Insize ( اینسایز ) 60 سانت مدل 1150-600

انسان از روزهای نخستین پیدایش صنعت وتولید نیاز به توانایی درست اندازه گیری کردن را در خود حس نمود. با گذشت زمان این نیاز باعث پیدایش علمی نوین به نام ابزار دقیق گردید. ابزار دقیق با ارائه موارد بسیار به این امر کمک فراوانی کرد، اما وجود ابزاری بسیار پرکاربرد در این میان نظر تمامی اهل فن را به خود جلب نمود. پیدایش کولیس ها برای سنجش اندازه ها با بیشترین میزان دقت کمک فراوانی برای متخصصان گردید. بعد از این امر، ورود علم دیجیتال به این صنعت وسرعت بخشیدن به کاربرد کولیس ها قدم مهم دیگری بوده است. امروزه کولیس دیجیتال به دستگاهی مفید و موجود در بیشتر کارگاه ها و صنایع تبدیل گردیده است.

مزیت های کولیس پایه دار دیجیتال Insize مدل 600-1150

کولیس دیجیتال پایه دار اینسایز با وجود توانایی اندازه گیری تا 600 میلی متر می تواند دقتی برابر با یک صدم میلی متر را به کاربر خود ارائه نماید. دارا بودن دقتی اینچنینی و معادل با 5 ده هزارم اینج موجب راحت شدن انتخاب و خرید کولیس دیجیتال پایه دار اینسایز از سوی اکثر حرفه‌ ای ها می‌گردد. دارا بودن پایه‌ ای مقاوم باعث ایجاد توانایی اندازه گیری از حداقل اندازه یعنی عدد صفر می‌شود.

 

6 علت برای خرید کولیس پایه دار دیجیتال Insize ( اینسایز ) 50 سانت مدل 600-1150

1. داشتن پوشش ضد گرد و خاک برای قسمت دیجیتال ابزار
2. اضافه شدن قسمتی به شاخص اندازه گیری برای نگه داری این شاخص و بهبود در سنجش و بالا بردن دقت در کار
3. توانایی اندازه گیری افزایشی و مطلق در کولیس دیجیتال اینسایز با داشتن ABS/INC
4. استفاده از استنلیس استیل در ساخت تمامی قسمت های کولیس
5. ایجاد توانایی منتقل نمودن اطلاعات قسمت دیجیتال کولیس توسط درگاه مناسب وکابل موجود
6. ضمانت تعویض دستگاه در صورت عدم کالیبراسون کولیس

192 630 1015116690 2019 7 7 10 14 42

کولیس پایه دار دیجیتال 60

آدرس ما :

تهران خیابان امام خمینی ، جنب ابزار یراق پاساژ موسویان ، طبقه اول ، پلاک ۱۱۷/۱

تلفن تماس :  ۹۵ ۵۴ ۷۴ ۶۶ ۰۲۱

تلفن همراه : ۵۴ ۲۴ ۴۱۲ ۰۹۱۲

موقعیت ما

weblog

کلیه حقوق محفوظ است.ابزارآلات حیدرزاده1397©

طراحی سایت و اجرا توسط افرا