ساعت کاریساعت کاری: ۸ تا ۲۰
شماره تماسشماره تماس: ۰۲۱۶۶۷۴۵۴۹۵
محصولات
لوازمات سی ان سی
کلت فشنگی
هلدر تراشکاری
سنگ
فرز اره
ابزارآلات تراشکاری
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • »
کولیس
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • »
میکرومتر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • »
ابزارآلات اندازه گیری
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • »

فرزدم چل چله

Rating:
( 0 Rating )

فرزدم چل چله ،فرز دم چل چله المان ،فرز دم چل چله چینی،فرز دم چل چله زاویه مختلف ،فرز ،فرز چل چله ،فرز پولکی،فرز دم چله شیار مختلف ،فرز دم چل چله ،فرز دم چل چله ،فرز ،فرز الماسه ،تیغ فرز دم چل چله dovetail cutters 500x500images Copy فرز دم چل چله ،فرز دم چل چله المان،فرزدم چل چله ترکیه ،قیمت فرز دم چل چله،پخش کننده فرز دم چل چله،انواع فرز دم چل چله،بورس فرز دم چل چله،فرز دم چل چله،فروش فرز دم چل چله،قیمت مناسب فرز شیار زنیchatribimages6photo 2015 11 03 21 20 07

 فرز دم چلچله
مشخصات کالا
قطر
MM
کارگیر
MM
طول کل
MM
زاویه
شفت(دنباله)
MM
قیمت
(تومان)
فرز دم چلچله ۱۶ ۴ ۶۰ ۴۵درجه ۱۲
فرز دم چلچله
۲۰ ۵ ۶۳ ۴۵درجه
۱۲
فرز دم چلچله
۲۵ ۶,۳ ۶۷ ۴۵درجه
۱۲
فرز دم چلچله
۳۲ ۸ ۷۱ ۴۵درجه
۱۶
فرز دم چلچله
۳۶ ۸ ۸۰ ۴۵درجه
۱۶
فرز دم چلچله
۴۰ ۱۰ ۸۰ ۴۵درجه
۱۶

مشخصات کالا
قطر
MM
کارگیر
MM
طول کل
MM
زاویه
شفت(دنباله)
MM
قیمت
(تومان)
فرز دم چلچله
۱۶ ۵ ۶۰ ۵۰درجه ۱۲
فرز دم چلچله
۲۰ ۶,۳ ۶۳ ۵۰درجه ۱۲

فرز دم چلچله
۲۵ ۸ ۶۷ ۵۰درجه ۱۲

فرز دم چلچله
۱۶ ۵,۶ ۶۰ ۵۵درجه ۱۲

فرز دم چلچله
۲۰ ۷,۱ ۶۳ ۵۵درجه ۱۲

فرز دم چلچله
۲۵ ۹ ۶۷ ۵۵درجه ۱۲

فرز دم چلچله
۱۶ ۶,۳ ۶۰ ۶۰درجه ۱۲

فرز دم چلچله
۲۰ ۸ ۶۳ ۶۰درجه
۱۲

فرز دم چلچله
۲۵ ۱۰ ۶۷ ۶۰درجه
۱۲

مشخصات کالا
قطر
MM
کارگیر
MM
طول کل
MM
زاویه
شفت(دنباله)
MM
قیمت
(تومان)
فرز دم چلچله
۳۲ ۱۲,۵ ۷۱ ۶۰درجه
۱۲

فرز دم چلچله
۴۰ ۱۶ ۸۰ ۶۰درجه
۱۲

فرز دم چلچله
۱۶ ۶,۳ ۶۰ ۶۵درجه ۱۲

فرز دم چلچله
۲۵ ۱۰ ۶۷ ۶۵درجه ۱۲فرزکاري شکلھاي مرکب را مي توان به کمك کوپله کردن (کنار ھم چیدن)
زمان و ھزینه
ً
رن) انجام داد. مسلما
ُ
تیغه فرزھاي مختلف روي یك محور (د
ساخت کاھش خواھد یافت و از به کار بردن تیغه فرزھاي فرم گران قیمت نیز
مي توان صرف نظر کرد.
تعداد دندانه و زاویه برنده در تیغه فرزھا به جنس قطعه کار و قطر تیغه فرز
تولید مي کنند H,N,W بستگي دارد. به طور کلي تیغه فرزھا را در سه تیپ
که تفاوت آن ھا در تعداد دندانه، زاویه آزاد و جنس قطعه کار مي باشد
فرز ھای دم چلچله در زاویه ھای مخلف از جمله 45درجه،60درجه و 90 درجه میباشد
فرز دم چلچله از سایز 16 تا سایز32 موجود میباشد
فرز دم چلچله درجه45*16
فرز دم چلچله درجه45*20
فرز دم چلچله درجه45*25
فرز دم چلچله درجه45*32
فرز دم چلچله درجه60*16
فرز دم چلچله درجه60*20
فرز دم چلچله درجه60*25
فرز دم چلچله درجه60*32
فروش فرز دم چلچله ای،قیمت فرز دم چلچله،فرز دم چلچله گورینگ،فرز دم چلچله
فته،فرز دم چلچله والورب سوئیس،فرز دم چلچله فرز دم چلچله 45درجه،فرز دم چلچله
60درجه،فرز دم چلچله 90درجه،فروش فرز دم چلچله گورینگ،فروش فرز دم چلچله
فته آلمان،فروش فرز دم چلچله تیتکس آلمان،فرز دم چلچله 20،فرز دم چلچله 25،فرزفرز دم چل چله

فرز دم چلچله
۱۶ ۷ ۶۰ ۷۰درجه ۱۲

فرز دم چلچله
۲۰ ۹ ۶۳ ۷۰درجه ۱۲

فرز دم چلچله
۲۵ ۱۱ ۶۷ ۷۰درجه ۱۲

فرز دم چلچله
۱۶ ۸ ۶۰ ۷۵درجه ۱۶
فرز دم چلچله
۲۵ ۱۰ ۶۷ ۷۵درجه ۱۶

فرزدم چل چله

آدرس ما :

تهران خیابان امام خمینی ، جنب ابزار یراق پاساژ موسویان ، طبقه اول ، پلاک ۱۱۷/۱

تلفن تماس :  ۹۵ ۵۴ ۷۴ ۶۶ ۰۲۱

تلفن همراه : ۵۴ ۲۴ ۴۱۲ ۰۹۱۲

موقعیت ما

weblog

کلیه حقوق محفوظ است.ابزارآلات حیدرزاده1397©

طراحی سایت و اجرا توسط افرا