ساعت کاریساعت کاری: ۸ تا ۲۰
شماره تماسشماره تماس: ۰۲۱۶۶۷۴۵۴۹۵
محصولات
لوازمات سی ان سی
کلت فشنگی
هلدر تراشکاری
سنگ
فرز اره
ابزارآلات تراشکاری
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • »
کولیس
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • »
میکرومتر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • »
ابزارآلات اندازه گیری
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • »

فرز اره ای

Rating:
( 0 Rating )

dcgj 6

فرز اره

فرز اره ای

مشخصات کالا

سایز

(سوراخ×ضخامت×قطر)

MM

قیمت

(تومان)

فرز اره ای ۸×۰,۵×۲۰ ناموجود
فرز اره ای ۸×۰,۶×۲۰ ناموجود
فرز اره ای ۸×۱×۲۰ ناموجود
فرز اره ای ۸×۱,۲×۲۵ ۲۸۵۰۰تومان
فرز اره ای ۸×۱,۶×۲۵ ۳۱۰۰۰تومان
فرز اره ای ۸×۲×۲۵ ۳۱۰۰۰تومان
فرز اره ای ۸×۲,۵×۲۵ ۳۵۰۰۰تومان
فرز اره ای ۸×۳×۲۵ ۳۸۰۰۰تومان
فرز اره ای ۸×۴×۲۵ ۴۴۵۰۰تومان

فرزاره ای ،فرزاره ای الماسه ،فرزاره ای اب صابون خور،فرز اره ای،فرز اره ای کبالت ،فرز اره ای روکش دار،فرزاره ای روس،فرز اره ای دنده ریز،فرز اره ای چوب،فرز اره ای استیل ،فرز اره ای اهن ،فرز اره ای استیل ،پخش انواع فرز اره ای،فرز اره ای ،فروش انواع فرز اره ای،پخش کننده فرز اره ای،قیمت فرز اره ای،فرزاره ای

 

مشخصات کالا

سایز

(سوراخ×ضخامت×قطر)

MM

قیمت

(تومان)

فرز اره ای ۸×۵×۲۵ ۵۱۰۰۰تومان
فرز اره ای ۸×۶×۲۵ ۵۹۵۰۰تومان
فرز اره ای ۸×۰,۶×۳۲ ۳۱۰۰۰تومان
فرز اره ای ۸×۰,۸×۳۲ ۳۱۰۰۰تومان
فرز اره ای ۸×۱×۳۲ ۳۱۰۰۰تومان
فرز اره ای ۸×۱,۲×۳۲ ۳۱۰۰۰تومان
فرز اره ای ۸×۱,۶×۳۲ ۳۵۰۰۰تومان
فرز اره ای ۸×۲×۳۲ ۳۸۰۰۰تومان
فرز اره ای ۸×۲,۵×۳۲ ۳۸۰۰۰تومان

 

مشخصات کالا

سایز

(سوراخ×ضخامت×قطر)

MM

قیمت

(تومان)

فرز اره ای ۸×۳×۳۲ ۴۴۵۰۰تومان
فرز اره ای ۸×۴×۳۲ ۴۷۵۰۰تومان
فرز اره ای ۸×۵×۳۲ ۵۹۵۰۰تومان
فرز اره ای ۸×۶×۳۲ ۶۷۵۰۰تومان
فرز اره ای ۱۰×۱,۲×۴۰ ۳۱۰۰۰تومان
فرز اره ای ۱۰×۱,۵×۴۰ ۳۵۰۰۰تومان
فرز اره ای ۱۰×۱,۶×۴۰ ۳۵۰۰۰تومان
فرز اره ای ۱۰×۲×۴۰ ۳۸۰۰۰تومان
فرز اره ای ۱۰×۲,۵×۴۰ ۳۸۰۰۰تومان

 

مشخصات کالا

سایز

(سوراخ×ضخامت×قطر)

MM

قیمت

(تومان)

فرز اره ای ۱۰×۳×۴۰ ۴۷۵۰۰تومان
فرز اره ای ۱۰×۴×۴۰ ۵۱۵۰۰تومان
فرز اره ای ۱۰×۵×۴۰ ۵۹۵۰۰تومان
فرز اره ای ۱۰×۶×۴۰ ۶۴۵۰۰تومان
فرز اره ای ۱۳×۰,۳×۵۰ ۳۸۰۰۰تومان
فرز اره ای ۱۳×۰,۴×۵۰ ۳۸۰۰۰تومان
فرز اره ای ۱۳×۰,۵×۵۰ ۳۸۰۰۰تومان
فرز اره ای ۱۳×۰,۶×۵۰ ۳۸۰۰۰تومان
فرز اره ای ۱۳×۰,۸×۵۰ ۳۸۰۰۰تومان

 

مشخصات کالا

سایز

(سوراخ×ضخامت×قطر)

MM

قیمت

(تومان)

فرز اره ای ۱۳×۱×۵۰ ۳۸۰۰۰تومان
فرز اره ای ۱۳×۱,۲×۵۰ ۳۸۰۰۰تومان
فرز اره ای ۱۳×۱,۶×۵۰ ۴۴۵۰۰تومان
فرز اره ای ۱۳×۲×۵۰ ۵۱۵۰۰تومان
فرز اره ای ۱۳×۲,۵×۵۰ ۵۶۵۰۰تومان
فرز اره ای ۱۳×۳×۵۰ ۵۶۵۰۰تومان
فرز اره ای ۱۳×۴×۵۰ ۶۷۵۰۰تومان
فرز اره ای ۱۳×۵×۵۰ ۶۷۵۰۰تومان
فرز اره ای ۱۳×۶×۵۰ ۷۴۵۰۰تومان

مشخصات کالا

سایز

(سوراخ×ضخامت×قطر)

MM

قیمت

(تومان)

فرز اره ای ۱۶×۰,۳×۶۳ ۴۸۰۰۰تومان
فرز اره ای ۱۶×۰,۴×۶۳ ۴۸۰۰۰تومان
فرز اره ای ۱۶×۰,۵×۶۳ ۴۸۰۰۰تومان
فرز اره ای ۱۶×۰,۶×۶۳ ۴۸۰۰۰تومان
فرز اره ای ۱۶×۰,۸×۶۳ ۴۸۰۰۰تومان
فرز اره ای ۱۶×۱×۶۳ ۴۸۰۰۰تومان
فرز اره ای ۱۶×۱,۲×۶۳ ۵۱۵۰۰تومان
فرز اره ای ۱۶×۱,۳×۶۳ ناموجود
فرز اره ای ۱۶×۱,۵×۶۳ ۵۶۵۰۰تومان

مشخصات کالا

سایز

(سوراخ×ضخامت×قطر)

MM

قیمت

(تومان)

فرز اره ای ۱۶×۱,۶×۶۳ ۵۶۵۰۰تومان
فرز اره ای ۱۶×۱,۸×۶۳ ناموجود
فرز اره ای ۱۶×۲×۶۳ ۵۹۵۰۰تومان
فرز اره ای ۱۶×۲,۵×۶۳ ۶۴۵۰۰تومان
فرز اره ای ۱۶×۳×۶۳ ۶۷۵۰۰تومان
فرز اره ای ۱۶×۴×۶۳ ۷۴۵۰۰تومان
فرز اره ای ۱۶×۵×۶۳ ۸۸۵۰۰تومان
فرز اره ای ۱۶×۶×۶۳ ۹۹۰۰۰تومان
فرز اره ای ۲۲×۰,۳×۸۰ ۶۵۰۰۰تومان

مشخصات کالا

سایز

(سوراخ×ضخامت×قطر)

MM

قیمت

(تومان)

فرز اره ای ۲۲×۰,۴×۸۰ ۶۵۰۰۰تومان
فرز اره ای ۲۲×۰,۵×۸۰ ۶۵۰۰۰تومان
فرز اره ای ۲۲×۰,۶×۸۰ ۶۵۰۰۰تومان
فرز اره ای ۲۲×۰,۸×۸۰ ۶۵۰۰۰تومان
فرز اره ای ۲۲×۱×۸۰ ۶۵۰۰۰تومان
فرز اره ای ۲۲×۱,۲×۸۰ ۶۷۵۰۰تومان
فرز اره ای ۲۲×۱,۵×۸۰ ۶۹۵۰۰تومان
فرز اره ای ۲۲×۱,۶×۸۰ ۶۹۵۰۰تومان
فرز اره ای ۲۲×۲×۸۰ ۷۳۵۰۰تومان

مشخصات کالا

سایز

(سوراخ×ضخامت×قطر)

MM

قیمت

(تومان)

فرز اره ای ۲۲×۲,۵×۸۰ ۸۰۰۰۰تومان
فرز اره ای ۲۲×۳×۸۰ ۹۱۵۰۰تومان
فرز اره ای ۲۲×۳,۵×۸۰ ناموجود
فرز اره ای ۲۲×۴×۸۰ ۱۱۰۵۰۰تومان
فرز اره ای ۲۲×۵×۸۰ ۱۲۶۰۰۰تومان
فرز اره ای ۲۲×۶×۸۰ ۱۵۳۵۰۰تومان
فرز اره ای ۲۲×۰,۵×۱۰۰ ۱۰۵۰۰۰تومان
فرز اره ای ۲۲×۰,۶×۱۰۰ ۱۰۵۰۰۰تومان
فرز اره ای ۲۲×۰,۸×۱۰۰ ۱۰۵۰۰۰تومان

مشخصات کالا

سایز

(سوراخ×ضخامت×قطر)

MM

قیمت

(تومان)

فرز اره ای ۲۲×۱×۱۰۰ ۱۰۵۰۰۰تومان
فرز اره ای ۲۲×۱,۲×۱۰۰ ۱۰۵۰۰۰تومان
فرز اره ای ۲۲×۱,۵×۱۰۰ ۱۱۵۵۰۰تومان
فرز اره ای ۲۲×۱,۶×۱۰۰ ۱۱۵۵۰۰تومان
فرز اره ای ۲۲×۲×۱۰۰ ۱۲۴۰۰۰تومان
فرز اره ای ۲۲×۲,۵×۱۰۰ ۱۳۶۵۰۰تومان
فرز اره ای ۲۲×۳×۱۰۰ ۱۴۲۰۰۰تومان
فرز اره ای ۲۲×۳,۵×۱۰۰ ناموجود
فرز اره ای ۲۲×۴×۱۰۰ ۱۹۹۵۰۰تومان

مشخصات کالا

سایز

(سوراخ×ضخامت×قطر)

MM

قیمت

(تومان)

فرز اره ای ۲۲×۵×۱۰۰ ۲۲۰۵۰۰تومان
فرز اره ای ۲۲×۶×۱۰۰ ۲۳۱۰۰۰تومان
فرز اره ای ۲۲×۰,۶×۱۲۵ ۱۲۶۰۰۰تومان
فرز اره ای ۲۲×۰,۸×۱۲۵ ۱۲۶۰۰۰تومان
فرز اره ای ۲۲×۱×۱۲۵ ۱۲۶۰۰۰تومان
فرز اره ای ۲۲×۱,۲×۱۲۵ ۱۲۶۰۰۰تومان
فرز اره ای ۲۲×۱,۵×۱۲۵ ۱۴۰۰۰۰تومان
فرز اره ای ۲۲×۱,۶×۱۲۵ ۱۴۰۰۰۰تومان
فرز اره ای ۲۲×۲×۱۲۵ ۱۷۵۵۰۰تومان

مشخصات کالا

سایز

(سوراخ×ضخامت×قطر)

MM

قیمت

(تومان)

فرز اره ای ۲۲×۲,۵×۱۲۵ ۱۹۷۵۰۰تومان
فرز اره ای ۲۲×۳×۱۲۵ ۲۳۱۰۰۰تومان
فرز اره ای ۲۲×۴×۱۲۵ ۲۴۸۰۰۰تومان
فرز اره ای ۲۲×۵×۱۲۵ ۲۷۶۵۰۰تومان
فرز اره ای ۲۲×۶×۱۲۵ ۳۱۰۰۰۰تومان
فرز اره ای ۳۲×۱×۱۶۰ ۲۲۹۰۰۰تومان
فرز اره ای ۳۲×۱,۲×۱۶۰ ۲۴۷۰۰۰تومان
فرز اره ای ۳۲×۱,۵×۱۶۰ ۲۵۳۰۰۰تومان
فرز اره ای ۳۲×۱,۶×۱۶۰ ۲۵۳۰۰۰تومان

مشخصات کالا

سایز

(سوراخ×ضخامت×قطر)

MM

قیمت

(تومان)

فرز اره ای ۳۲×۲×۱۶۰ ۲۸۳۵۰۰تومان
فرز اره ای ۳۲×۲,۵×۱۶۰ ۲۸۳۵۰۰تومان
فرز اره ای ۳۲×۳×۱۶۰ ۳۰۹۰۰۰تومان
فرز اره ای ۳۲×۴×۱۶۰ ۳۴۶۵۰۰تومان
فرز اره ای ۳۲×۵×۱۶۰ ۳۶۳۵۰۰تومان
فرز اره ای ۳۲×۶×۱۶۰ ۳۹۵۰۰۰تومان

فرز اره ای

فرز اره ای

۳۲×۱×۲۰۰

۳۲×۱,۲×۲۰۰

۵۱۱۵۰۰تومان

۵۲۳۰۰۰تومان

فرز اره ای ۳۲×۱,۶×۲۰۰ ۵۶۵۳۵۵۰۰تومان
فرز اره ای ۳۲×۲×۲۰۰ ۳۰۰۰تومانفرزاره ایunnamed 19تیغ اره دیسکی hss آبصابونی برش استیل1130779501469704 500x421

فرز اره ای

آدرس ما :

تهران خیابان امام خمینی ، جنب ابزار یراق پاساژ موسویان ، طبقه اول ، پلاک ۱۱۷/۱

تلفن تماس :  ۹۵ ۵۴ ۷۴ ۶۶ ۰۲۱

تلفن همراه : ۵۴ ۲۴ ۴۱۲ ۰۹۱۲

موقعیت ما

weblog

کلیه حقوق محفوظ است.ابزارآلات حیدرزاده1397©

طراحی سایت و اجرا توسط افرا