ساعت کاریساعت کاری: ۸ تا ۲۰
شماره تماسشماره تماس: ۰۲۱۶۶۷۴۵۴۹۵
محصولات
لوازمات سی ان سی
کلت فشنگی
هلدر تراشکاری
سنگ
فرز اره
ابزارآلات تراشکاری
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • »
کولیس
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • »
میکرومتر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • »
ابزارآلات اندازه گیری
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • »

سه نظام دستگاه تراش 250

Rating:
( 3 Ratings )

422cdc8e 0cca 47d4 85fd 76398527e384سه نظام یکی از قطعات مهم در دستگاه تراش است که وظیفه‌ی گرفتن قطعه‌ی کار را بر عهده دارد. البته سه نظام در دستگاه ها و ابزارهای دیگری مانند دریل هم به کار می رود، اما نوع کاربرد آن در دستگاه تراش و دریل متفاوت است،سه نظام در مارک و اندازه های مختلف میباشد ،سه نظام 250،سه نظام دستگاه تراش 250

سه نظام دستگاه چیست :
سه قطعه دندانه دار روی سه نظام فک نام دارند و به مجموع فک ها پارچه می گویند . فک ها با گیر کردن به قطعه باعث نگهداری قطعه بر روی گلویی ماشین تراش می شوند . این فک ها در نگه داشتن مقاطع مدور یا شش ظلعی بهتر عمل می کنند . برای ساخت فک های سه نظام از فولاد سخت با کیفیت بالا استفاده می شود . سه نظام دستگاه تراش 250،پخش سه نظام دستگاه 250،پخش سه نظام 2505 min 2

6090730 1563344555 6391536813707 4007422سه نظام دستگاه تراش 250،سه نظام دستگاه تراش 250 لنگر،سه نظام دستگاه تراش 250 کره نشان،سه نظام دستگاه تراش 250 چینی،سه نظام دستگاه تراش 250 رهم،سه نظام دستگکاه تراش 250 لهستان،سه نظام دستگاه تراش 250 بلغار،سه نظام دستگاه تراش 250 لهستان،سه نظام دستگاه تراش 250 چک،سه نظام دستگاه تراش 250 لهستان،پخش کننده سه نظام دستگاه تراش 250 ،بورس انواع سه نظام دستگاه تراش،سه نظام خراطی،فروش انواع سه نظام دستگاه،سه نظام دستگاه تراش 250،فروش سه نظام دستگاه تراش 250،پخش کننده سه نظام دستگاه تراش 250،سه نظام 250،بورس سه نظام دستگاه 250،قیمت مناسب سه نظام دستگاه 250،پخش کننده سه نظام دستگاه250،فروش انواع سه نظام دستگاه 250،سه نظام دستگاه تراش 250 لنگر،سه نظام دستگاه تراش 250 لهستان،سه نظام دستگاه تراش 250 چک،فروش سه نظام دستگاه تراش،

ابزار حیدرزاده وارد کننده انواع سه نظام و چهارنظام دستگاه تراش با بیش از 20 سال سابقه کاری وخدمات دستگاه تراش در ایران ،بورس سه نظام دستگاه تراش،سه نظام دستگاه تراش 250،پخش کننده سه نظام دستگاه تراش 250،سه نظام دستگاه تراش 250،سه نظام دستگاه تراش 250،فروش سه نظام دستگاه تراش 250،پخش کننده سه نظام دستگاه تراش 250،سه نظام دستگاه تراش 250منظم ،سه نظام دستگاه تراش 250 نامنظم ،سه نظام دستگاه تراش 250 لنگر،سه نظام دستگاه تراش 250 چینی،سه نظام دستگاه تراش 250 بلغار،سه نظام دستگاه تراش 250 چک،سه نظام دستگاه تراش 250 لهستان ،سه نظام دستگاه تراش 250سه نظام دستگاه تراش 250سه نظام دستگاه تراش کره نشان
بورس سه نظام دستگاه تراش کره نشان,بورس سه نظام دستگاه کره نشان,فروش سه نظام
دستگاه تراشکره نشان,سه نظام دستگاه تراش250 کره نشان,سه نظام دستگاه تراش 250 کره
نشان,سه نظام دستگاه تراش 80 کره نشان,سه نظام دستگاه تراش 100 کره نشان,سه نظام،سه نظام دستگاه تراش 250،بورس سه نظام دستگاه تراش 250،سه نظام دستگاه تراش 250،فروش سه نظام 250،پخش کننده سه نظام دستگاه تراش 250،فروش سه نظام دستگاه تراش 250،سه نظام دستگاه تراش 250 لنگر،سه نظام دستگاه تراش 250 چینی،فروش انواع سه نظام 250 بلغار،سه نظام دستگاه تراش 250،سه نظام دستگاه تراش 250 لنگر،سه نظام دستگاه تراش 250 کره نشان ،سه نظام دستگاه تراش 250 ،سه نظام دستگاه تراش 250 چک،سه نظام دستگاه تراش 250 کره ،سه نظام دستگاه تراش 250 ،فروش سهنظام دستگاه تراش 250،سهنظام دستگاه تراش 250،سه نظام دستگاه تراش 250،پخش سهنظام دستگاه تراش ،فروش سه نظام دستگاه تراش 250،سه نظام دستگاه تراش 250 ،سه نظام دستگاه تراش 250 رهم،سه نظام دستگاه تراش 250،پخش سه نظام دستگاه تراش 250،سه نظام دستگاه تراش 250،فروش سه نظام دستگاه تراش 250دستگاه تراش 130 کره نشان,سه نظام دستگاه تراش 160 کره نشان,سه نظام دستگاه تراش2،سه نظام 250،سه نظام دستگاه تراش،سه نظام دستگاه تراش 250،فروش سه نظام دستگاه تراش 250،پخش سه نظام دستگاه تراش 250،فروش سه نظام دستگاه تراش 20،فروش سه نظام دستگاه تراش 250
کره نشان,سه نظام دستگاه تراش 250 کره نشان,سه نظام دستگاه تراش 315 کره نشان,سه
نظام دستگاه تراش 325 کره نشان,سه نظام دستگاه تراش 380 کره نشان,سه نظام دستگاه
تراش 400 کره نشان,سه نظام دستگاه تراش 500 کره نشان,سه نظام دستگاه تراش 630 کره
نشان,چهار نظام منظم دستگاه تراش 80 کره نشان,چهار نظام منظم دستگاه تراش 100 کره
نشان,چهار نظام منظم دستگاه تراش 130 کره نشان,چهار نظام منظم دستگاه تراش 160 کره
نشان,چهار نظام منظم دستگاه تراش 200 کره نشان,چهار نظام منظم دستگاه تراش 250 کره
نشان,چهار نظام منظم دستگاه تراش 315 کره نشان,چهار نظام منظم دستگاه تراش 325 کره
نشان,چهار نظام منظم دستگاه تراش 380 کره نشان,چهار نظام منظم دستگاه تراش 400 کره
نشان,چهار نظام منظم دستگاه تراش 500 کره نشان,چهار نظام منظم دستگاه تراش 630 کره
نشان,چهار نظام نامنظم دستگاه تراش 80 کره نشان,چهار نظام نامنظم دستگاه تراش 100 کره
نشان,چهار نظام نامنظم دستگاه تراش 130 کره نشان,چهار نظام نامنظم دستگاه تراش 160 کره
نشان,چهار نظام نامنظم دستگاه تراش 200 کره نشان,چهار نظام نامنظم دستگاه تراش 250 کره
نشان,چهار نظام نامنظم دستگاه تراش 315 کره نشان,چهار نظام نامنظم دستگاه تراش 325 کره
نشان,چهار نظام نامنظم دستگاه تراش 380 کره نشان,چهار نظام نامنظم دستگاه تراش 400 کره
نشان,چهار نظام نامنظم دستگاه تراش 500 کره نشان,چهار نظام نامنظم دستگاه تراش 630 کره
نشان,چهار نظام نامنظم دستگاه تراش 1 متر کره نشان,چهار نظام نامنظم دستگاه تراش 1200
متر کره نشان,چهار نظام نامنظم دستگاه تراش 1400 متر کره نشان,چهار نظام نامنظم دستگاه
تراش 1600 متر کره نشان,بورسسه نظام و چهار نظام دستگاه تراشکره نشان,فروشسه نظام
کره نشان,پخش سه نظام کره نشان,فروش سه نظام کره نشان,پخش سه نظام
یونیورسال,فروش سه نظام یونیورسال,
سه نظام دستگاه تراش کره نشان 80,سه نظام دستگاه تراش کره نشان 100,سه نظام دستگاه
تراش کره نشان 130,سه نظام دستگاه تراش کره نشان 160,سه نظام دستگاه تراش کره نشان
200,سه نظام دستگاه تراش کره نشان 250,سه نظام دستگاه تراش کره نشان 315,سه نظام
دستگاه تراش کره نشان 325,سه نظام دستگاه تراش کره نشان 380,سه نظام دستگاه تراش کره
نشان 400,سه نظام دستگاه تراش کره نشان 500,سه نظام دستگاه تراش کره نشان 630,چهار
نظام منظم 80 کره نشان,چهار نظام منظم 100 کره نشان,چهار نظام منظم 130 کره نشان,چهار نظام
منظم 160 کره نشان,چهار نظام منظم تراش 200 کره نشان,چهار نظام منظم تراش 250 کره
نشان,چهار نظام منظم تراش 315 کره نشان,چهار نظام منظم تراش325 کره نشان,چهار نظام منظمPBIStdAccChuck

سه نظام دستگاه تراش،سه نظام دستگاه تراش250منظم،سه نظام دستگاه تراش250 نامنظم،سه نظام دستگاه تراش250 چینی،سه نظام دستگاه تراش250 کره نشان ،سه نظام دستگاه تراش250 ورتکس،سه نظام دستگاه تراش250 رهم،سه نظام دستگاه 250تراش لهستان،سه نظام دستگاه تراش250 چک،سه نظام دستگاه تراش250 سانو،سه نظام دستگاه تراش250 بلغارستان،سه نظام دستگاه تراش250،سه نظام دستگاه تراش 250،ما مفتخریم انواع سه نظام دستگاه تراش را با کیفیت بالا و با قیمت مناسب به مشتریان اراعه دهیم ،فروش انواع سه نظام دستگاه تراش 250،سه نظام دستگاه تراش 250 چینی ،سه نظام دستگاه تراش 250 کره نشان ،سه نظام دستگاه تراش 250 بلغارستان ،سه نظام دستگاه تراش 250 چینی،فروش انواع سه نظام دستگاه تراش با قیمت مناسب و با کیفیت داده میشود خدمت سروران گرامیسه نظام دستگاه تراش 25095fe5a91 40f6 49e1 a4a1 bfe80a751c93سه نظام دستگاه تراش،سه نظام دستگاه تراش رهم ،سه نظام دستگاه تراش چینی،سه نظام دستگاه تراش لنگر،سه نظام دستگاه تراش کره نشان ،سه نظام دستگاه تراش چک،سه نظام دستگاه تراش المان ،سه نظام دستگاه تراش لهستان ،سه نظام دستگاه تراش بلغار،سه نظام دستگاه تراش کره نشان ،سه نظام دستگاه تراش جنس خوب،سه نظام دستگاه تراش 250،سه نظام دستگاه تراش 250 لنگر،سه نظام دستگاه تراش 250 چینی،سه نظام دستگاه تراش 250 لهستان ،سه نظام دستگاه تراش 250 چک،سه نظام دستگاه تراش 250 کره نشان ،سه نظام دستگاه تراش 250 بلغار،سه نظام دستگاه تراش،سه نظام دستگاه تراش 250

 2191994 NhSgsg r m

در ماشین تراش سه نظام را توسط چهار پیچ روی صفحه ای که روی گلویی ماشین تراش بسته میشود؛ سوار میکنند. . در تراشکاری از سه‌نظام برای بستن قطعات گرد یا چندضلعی بر روی ماشین تراش استفاده می‌شود. وسایل بستن قطعهٔ کار بر روی ماشین تراش عبارت‌اند از: سه‌نظام، چهار نظام، صفحه نظام، فشنگی، مرغک، دُرن، نوک‌گیر و لینت.،سه نظام دستگاه تراش،سه نظام 250 دستگاه تراش،سه نظام تراشکاری چیست؟
همانطور که گفتیم از سه نظام در دستگاه تراش، برای گرفتن قطعه کار استفاده می شود. سه نظام به شما این اجازه را خواهد داد تا قطعه مورد نظر را روی دستگاه ببندید و پس از آن شروع به تراشکاری بر روی قطعه مورد نظر کنید. برای انجام عملیات تراش بر روی یک قطعه، شما علاوه بر دستگاه تراشکاری، به ابزارهای مختلفی مانند هولدر، اینسرت تراش و از این دست موارد نیاز خواهید داشت. سه نظام در این زمینه به شما کمک می کند و با دقت بالای خود باعث ظرافت بیشتر در تراشکاری می شود.

عملیات تراشکاری به این شکل است که ابزار حرکتی خطی دارد، در حالی که قطعه‌ی کار دارای حرکت دورانی است. با این اوصاف باید به وسیله دستگاهی این ابزار و قطعات برای برش، به شکل محکم و پایدار در جای خود قرار گیرند. برای این قرارگیری و محکم ایستادن قطعه کار بر روی دستگاه، از ابزارهای سه نظام و چهارنظام استفاده می شود.

سه نظام های دستگاه تراش با دقت فوق العاده بالایی ساخته می شوند و چون از جنس فولاد هستند، توانایی تحمل بار زیاد، و در نتیجه عمر طولانی دارند. با توجه به کار و قطعه ای که دارید، باید از بین سه نظام و چهار نظام یک مورد را انتخاب کنید. سه نظام دارای سه فک است که با استفاده از آچار باز و بسته می شوند.

کاربردهای سه نظام
اگر بخواهیم از کاربردهای سه نظام بگوییم، باید به دستگاه های دیگری به جز دستگاه تراش هم اشاره کنیم. از جمله دستگاه هایی که سه نظام در آنها کاربرد دارد می توان موارد زیر را نام برد:

دستگاه‌های CNC پنج محور
میز‌های جوشکاری
دستگاه‌های فرز
اجزای تشکیل دهنده سه نظام تراشکاری چیست
در این قسمت از مقاله شما را با اجزای تشکیل دهنده سه نظام دستگاه تراش آشنا می کنیم:

پارچه یا فک نگهدارنده
پارچه ها همان فک های نگهدارنده ای هستند که وظیفه نگهداری قطعه کار در مرکز سه نظام را بر عهده دارند. پارچه ها در دو نوع “رو” و “وارو” هستند. پارچه های رو برای بستن قطعه های با قطر کم و پارچه های وارو برای بستن قطعه های قطور استفاده می شوند.

حلزونی
قطعه دیگری که در اجزای تشکیل دهنده سه نظام است، حلزونی نام دارد. حلزونی در واقع یک نوع چرخ دنده است که با چرخیدن باعث جمع و یا باز شدن پارچه ها در سه نظام می شود.

قرقری
نوعی چرخ دنده مخروطی شکل را در سه نظام مشاهده می کنید که به آنها قرقری گفته می شود. قرقری با دنده حلزونی درگیر شده و باعث چرخش حلزونی می شود.

نحوه عملکرد سه نظام چیست در دستگاه تراش
اگر به پشت فک های سه نظام ماشین تراش نگاهی بیندازید متوجه می شوید که شیارهایی بر روی آن وجود دارد. این شیارها بر روی یک قسمت مارپیچ شکل به نام مارپیچ ارشمیدس قرار می گیرند. برای باز و بسته که این ابزار هم نیاز به آچار خواهید داشت و کار سختی نخواهد بود. آچار را باید در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا بتوانید فک ها را از سه نظام باز کنید.

سرویس سه نظام دستگاه تراش
توجه داشته باشید که دستگاه تراش هم مانند دیگر دستگاه ها و ابزارآلات صنعتی نیاز به سرویس و نگهداری درست دارد. اگر به موقع و به درستی دستگاه تراش را سرویس نکنید، مطمئنا با جرم گرفتگی در بخش های مختلف از جمله سه نظام روبرو خواهید شد که باعث کاهش عمر دستگاه خواهد شد. به طور کلی به مرور زمان و با استفاده زیاد از دستگاه تراش، سه نظام دچار جرم گرفتگی می شود که این مسئله باعث عدم حرکت روان در چرخ دنده ها خواهد شد.

انواع سه نظام در دستگاه تراش CNC
اگر قصد خرید سه نظام برای دستگاه تراش CNC را دارید، فقط دو گزینه پیش روی شما خواهد بود. سه نظام های هیدرولیک و پنوماتیک، دو مدل از سه نظام برای دستگاه تراش سی ان سی هستند که می توانید برای خرید آنها اقدام کنید.

راهنمای خرید سه نظام تراشکاری
قبل از اقدام برای خرید سه نظام دستگاه تراش بهتر است اطلاعات کاملی را در مورد این محصول بدست آورید.

سه نظام جمع رو یا تک رو
از جمله مهمترین نکات قبل از خرید سه نظام تراشکاری، توجه به شکل باز و بسته شدن فک های سه نظام است. شکل باز و بسته شدن این فک ها به دو نوع منظم (جمع رو) و نامنظم (تک رو) است. تفاوت این دو مدل هم در تعداد فک هایی است که باز و بسته می شود. در واقع در سه نظام جمع رو، تمام فک ها همزمان باز و بسته می شوند، اما در سه نظام تک رو، این قابلیت وجود دارد که به صورت جداگانه فک ها را باز و بسته کنید.

اندازه سه نظام
یکی دیگر از نکاتی که می تواند در قیمت سه نظام تراشکاری تاثیر زیادی داشته باشد، اندازه‌ی ابزار گیر سه نظام است. همانطور که مشخص است شما باید با توجه به قطعات تراشکاری خود، دستگاه مورد نظر را از بین اندازه های مختلف 60 تا 800 میلیمتر انتخاب کنید.

حداکثر بازدهی دستگاه تراش
شما برای کسب بازدهی بیشتر از دستگاه تراش، به جز سه نظام باکیفیت به دستگاه ها و ابزارهای دیگری هم نیاز دارید. بهتر است در استفاده از ماشین تراش، از ابزارهایی مانند اینسرت تراشکاری، هولدر اینسرت تراشکاری و … استفاده کنید.

مقاله دستگاه تراش CNC چیست | ماشین تراش سی ان سی و انواع آن را از دست ندهید.

عمق برش در سه نظام چیست
از نکات مهمی که می تواند تاثیر زیادی در کیفیت برشکاری داشته باشد، عمق برش است. در مواردی که تراشکارها نیاز به عمق بیشتری دارند، بهتر است به سراغ چهار نظام بروند، چون سه نظام عمق نسبتا کمتری را ایجاد می کند.

برند تولید کننده سه نظام چیست
قطعا در خرید هر محصول و ابزار صنعتی، برند تولید کننده می تواند تاثیر زیادی در قیمت، کیفیت و عمر دستگاه داشته باشد. بهترین برندهایی که می تواند برای سه نظام تراشکاری عنوان کرد عبارتند از:

محک
پروکسون
سانو
برند چینی کره نشان (Yan Tai)
لنگر نشان (Yuan Pai)
کلام آخر در مقاله سه نظام چیست

برای خرید بهترین سه نظام تراشکاری بهتر است قبل از خرید اطلاعات کاملی را در مورد این محصول بدست آورید. سه نظام یکی از قطعات مهم در دستگاه تراش محسوب می شود

6090730 1563344555 639YP 3 CHUCKS A

سه نظام دستگاه تراش 250

آدرس ما :

تهران - میدان حسن آباد - جنب بازارچه حسن آباد - پلاک 2

تلفن تماس :  ۹۵ ۵۴ ۷۴ ۶۶ ۰۲۱

تلفن همراه : ۵۴ ۲۴ ۴۱۲ ۰۹۱۲

موقعیت ما

weblog

کلیه حقوق محفوظ است.ابزارآلات حیدرزاده1397©

طراحی سایت و اجرا توسط افرا