ساعت کاریساعت کاری: ۸ تا ۲۰
شماره تماسشماره تماس: ۰۲۱۶۶۷۴۵۴۹۵
محصولات
لوازمات سی ان سی
کلت فشنگی
هلدر تراشکاری
سنگ
فرز اره
ابزارآلات تراشکاری
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • »
کولیس
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • »
میکرومتر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • »
ابزارآلات اندازه گیری
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • »

مته اهن SUS

Rating:
( 0 Rating )

مته اهن  کره ایفمته اهن کونیک کره ایفمته کبالت کره ایفمته کونیک کره ای،مته کبالت ،مته اهن ،مته تایوان ،متھ SUs متھ ای با برند ناشناختھ و ساخت کشور تایوان و با کیفیت عالی و در سطح اجناس اروپایی مقرون بھ صرفھ
متھ ھای روکش دار اس یو اس
متھ ھای روکش دار SUS
متھ ھای طلایی اس یو اس
متھ ھای طلایی SUS
متھ ھای بلند و سوپر بلند اس یو اس
متھ ھای بلند و کوتاه SUS
متھ ھای نیم بلند اس یو اسمتھ ھای کوبالت دار اس یو اس
متھ ھای کوبالت SUS– متھ
– متھ کبالت دار
– متھ مرغک
– متھ فرز
– متھ مخصوص آھن و فولاد HSS
– متھ فرز توخالي گردبر HSS
– متھ فرز توخالي گردبر HSS معمولي
– کبالت و الماسھ
– فروش متھ کبالت دار HSSCO
– متھ ھاي فرز توخالي الماسھ TCT گردبر
– متھ راست ساقھ سھ شیاره
– متھ راست ساقھ چھار شیاره
– متھ کم پیچ
– متھ مارپیچ راست ساقھ با طول ماشین قلاویز
– متھ مرغک (متھ خزینھ)
– متھ راھنما
– متھ پرپیچ با شیب برش
– متھ ھاي مارپیچ روغن خور
– متھ مارپیچ راست ساقھ ھمھ کاره
– متھ مارپیچ مخروط زبانھ دار
– متھ ۴ شیار و ۵ شیار
(FEIDA -TG-EMOGE)متھ–
– متھ ھاي توخالي الماسھ TCT گردبر
– HSS معمولي و کبالت
– متھ فرز سر الماسھ TCT گردبر توخالي مخصوص فلزات سخت
– متھ آھن
– متھ چوب
– فروش متھ آھنمتھ چیني
– متھ آلماني
– متھ کبالتدار
– الماسھ
– مرغک
– کبالت دار
– قلاویز
– حدیدهمته اهن SUSSUS twist drill aluminum 500x500watermark 300x300مته اهن ،مته کبالت ،مته ته کونیک،بورس مته ،فروش مته ،پخش کننده مته ،قیمت مته کبالت ،مته اهن ،مته ته کونیک،مته استیل ،مته ،مته اهن SUS،قیمت مته اهن SUS،فروش مته اهن SUS،پخش کننده مته اهن SUS،قیمت مته اهن SUS،پخش انواع مته اهن SUS،نمایندگی مته اهن SUS،مته اهن ،مته کبالت ،مته جنس خوب،مته

مته اهن SUS

آدرس ما :

تهران خیابان امام خمینی ، جنب ابزار یراق پاساژ موسویان ، طبقه اول ، پلاک ۱۱۷/۱

تلفن تماس :  ۹۵ ۵۴ ۷۴ ۶۶ ۰۲۱

تلفن همراه : ۵۴ ۲۴ ۴۱۲ ۰۹۱۲

موقعیت ما

weblog

کلیه حقوق محفوظ است.ابزارآلات حیدرزاده1397©

طراحی سایت و اجرا توسط افرا