ساعت کاریساعت کاری: ۸ تا ۲۰
شماره تماسشماره تماس: ۰۲۱۶۶۷۴۵۴۹۵
محصولات
لوازمات سی ان سی
کلت فشنگی
هلدر تراشکاری
سنگ
فرز اره
ابزارآلات تراشکاری
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • »
کولیس
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • »
میکرومتر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • »
ابزارآلات اندازه گیری
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • »

الماسDCMT

Rating:
( 0 Rating )

5489

ZCC inserts

OKE inserts

الماسDCMT،الماسMT،قیمت الماسDCMT،پخش کننده الماسDCMT،الماسDCMT لامیناDCMT،پخش کننده الماسDCMT،بورس الماسDCMT،انواع الماسDC،الماسDCMT کرولای،الماسDCMT ZCC،الماسDCMT ،الماسDCMT سندویک،

الماس DCMT 11T304 VP150
الماس DCMT 11T304 VP150 وندوریت ساخت کشور ایتالیا میباشد.الماس DCMT،الماس تراشکاری،الماس DCMT چینی،الماس DCMT المان ،الماس DCMT ،فروش الماس DCMT،پخش کننده الماس DCMT

الماس DCMT 11T304 وندوریت ایتالیا با گرید VP150جهت تراش فولاد عرضه میگردد.

الماس DCMT 11T304 VP150 وندوریت ساخت کشور ایتالیا میباشد.

الماس DCMT 11T304 وندوریت ایتالیا با گرید VP150جهت تراش فولاد عرضه میگردد.

الماس DCMT انو شرکت وندوریت ارائه میگردد.الماس تراشکاری،الماس DCMT،پخش الماس تراشکاری،انواع الماس DCMT،ّبورس الماس 

الماس DCMT 11T304 VP150
الماس DCMT 11T304 VP150 وندوریت ساخت کشور ایتالیا میباشد.

الماس DCMT 11T304 وندوریت ایتالیا با گرید VP150 جهت تراش فولاد عرضه میگردد.

الماس DCMT انواع الماس های وندوریت در فروشکاه های انلاین ابزار فروشان به قیمت شرکت وندوریت ارائه میگردد.

شناسه محصول: Ab almas DCMT 11T304 دسته: اینسرت / Inserts, تراشکاری / Turning, فرزکاری / Milling برچسب: DCMT, vandurit, الماس, الماس DCMT 11T304 VP150, الماس تراشکاری, الماس جوشی, اینسرت تراشکاری،فروش اینسرت DCMT،پخش کننده اینسرت DCMT،بورس اینسرت DCMT

اینسرت مثبت و منفی
اینسرت منفی دارای زاویه ۹۰ درجه (زاویه خلاصی ۰ درجه) است و اینسرت مثبت دارای زاویه کمتر از ۹۰ درجه (برای مثال زاویه خلاصی ۷ درجه) می باشد.
شکل زیر یک اینسرت با زاویه منفی را نشان می دهد که اینسرت به چه صورت در هولدر قرار می گیرد.
بعضی از مشخصات این دو نوع اینسرت در زیر نوشته شده است:،ابزار الات تراشکاری،انواع ابزار الات تراشکاری،اینسرت تراشکاری،پخش کننده اینسرت ،بورس اینسرت تراشکاری،فروش اینسرت تراشکاری
مثبت
یک جهته
نیروی برشی پایین
زاویه خلاصی جانبی
انتخاب اول برای داخل تراشی و بیرون تراشی قطعات باریک
منفی

یک جهته یا دو جهته
لبه برشی مستحکم
زاویه خلاصی صفر
گزینه اول برای بیرون در تراشی
شرایط برشی مستحکم
سایز اینسرت
بسته به نوع کاربرد، سایز اینسرت نیز باید متناسب با آن انتخاب شود.
هنگام ماشین کاری فینیش، سایز اینسرت می تواند کوچک انتخاب شود.
هرچه اندازه اینسرت کوچک تر انتخاب شود، استحکام آن بهتر است؛
برای مثال برای ماشین کاری های سنگین، سایز اینسرت معمولا باید بالای iC 25mm باشد.
چگونگی انتخاب سایز مناسب اینسرت
بزرگترین عمق برش را مشخص کنید ((ap
طول برش مناسب (LE) را مشخص کنید درصورتی که زاویه ورود نگهدارنده ابزار و عمق برش(ap) تحت کنترل باشد.
بر اساس LE و apمورد نظر، طول برش مناسب (L) و iC برای اینسرت می تواند انتخاب شود.
این انتخاب در قسمت Choice of application توضیح داده شده است.
فرم اینسرت

فرم اینسرت باید نسبت به زاویه ورود اینسرت و نوع ابزار انتخاب شود.
هرچه زاویه نوک اینسرت بزرگتر باشد استحکام و قابلیت اطمینان اینسرت بیشتر می باشد.
اگرچه این موضوع باید در مقابل تغییرات برشی که باید انجام شود متعادل شود.
زاویه نوک اینسرت هر چه بزرگتر باشد قوی تر است، اما به دستگاه با قدرت بیشتری نیاز دارد و تمایل بیشتری به ارتعاش نیز دارد.
زاویه نوک کوچک ضعیفتر می باشد و درگیری کمتری در هنگام برش دارد که باعث می شود اینسرت نسبت به تغییرات گرمایی حساس تر باشد.
زاویه نوک بزرگ390231 800x600

الماس DCMT انواع الماس های وندوریت در فروشکاه های انلاین ابزار فروشان به قیمت شرکت وندوریت ارائه میگردد.

اینسرت مثبت و منفی
اینسرت منفی دارای زاویه ۹۰ درجه (زاویه خلاصی ۰ درجه) است و اینسرت مثبت دارای زاویه کمتر از ۹۰ درجه (برای مثال زاویه خلاصی ۷ درجه) می باشد.
شکل زیر یک اینسرت با زاویه منفی را نشان می دهد که اینسرت به چه صورت در هولدر قرار می گیرد.
بعضی از مشخصات این دو نوع اینسرت در زیر نوشته شده است:
مثبت
یک جهته
نیروی برشی پایین
زاویه خلاصی جانبی
انتخاب اول برای داخل تراشی و بیرون تراشی قطعات باریک
منفی

یک جهته یا دو جهته
لبه برشی مستحکم
زاویه خلاصی صفر
گزینه اول برای بیرون در تراشی
شرایط برشی مستحکم
سایز اینسرت
بسته به نوع کاربرد، سایز اینسرت نیز باید متناسب با آن انتخاب شود.
هنگام ماشین کاری فینیش، سایز اینسرت می تواند کوچک انتخاب شود.
هرچه اندازه اینسرت کوچک تر انتخاب شود، استحکام آن بهتر است؛
برای مثال برای ماشین کاری های سنگین، سایز اینسرت معمولا باید بالای iC 25mm باشد.
چگونگی انتخاب سایز مناسب اینسرت
بزرگترین عمق برش را مشخص کنید ((ap
طول برش مناسب (LE) را مشخص کنید درصورتی که زاویه ورود نگهدارنده ابزار و عمق برش(ap) تحت کنترل باشد.
بر اساس LE و apمورد نظر، طول برش مناسب (L) و iC برای اینسرت می تواند انتخاب شود.
این انتخاب در قسمت Choice of application توضیح داده شده است.
فرم اینسرت

فرم اینسرت باید نسبت به زاویه ورود اینسرت و نوع ابزار انتخاب شود.
هرچه زاویه نوک اینسرت بزرگتر باشد استحکام و قابلیت اطمینان اینسرت بیشتر می باشد.
اگرچه این موضوع باید در مقابل تغییرات برشی که باید انجام شود متعادل شود.
زاویه نوک اینسرت هر چه بزرگتر باشد قوی تر است، اما به دستگاه با قدرت بیشتری نیاز دارد و تمایل بیشتری به ارتعاش نیز دارد.
زاویه نوک کوچک ضعیفتر می باشد و درگیری کمتری در هنگام برش دارد که باعث می شود اینسرت نسبت به تغییرات گرمایی حساس تر باشد.
زاویه نوک بزرگ:

لبه برشی قوی تر
پیشروی بیشتر
نیروهای برشی بزرگتر
ارتعاش بیشتر

الماسDCMT،الماسDCMT،پخش کننده الماسDCMT،بورس الماسDCMT،انواع الماسDCMT،قیمت الماسDCMT،پخش کننده الماسDCMT،الماسDCMT لامینا،الماسDCMT کرولای،الماسDCMT ZCC،الماسDCMT ،الماسDCMT سندویک

الماسDCMT،الماسDCMT،پخش کننده الماسDCMT،بورس الماسDCMT،انواع الماسDCMT،قیمت الماسDCMT،پخش کننده الماسDCMT،الماسDCMT لامینا،الماسDCMT کرولای،الماسDCMT ZCC،الماسDCMT ،الماسDCMT سندویک

الماسDCMT،الماسDCMT،پخش کننده الماسDCMT،بورس الماسDCMT،انواع الماسDCMT،قیمت الماسDCMT،پخش کننده الماسDCMT،الماسDCMT لامینا،الماسDCMT کرولای،الماسDCMT ZCC،الماسDCMT ،الماسDCMT سندویک
الماسDCMT،الماسDCMT،پخش کننده الماسDCMT،بورس الماسDCMT،انواع الماسDCMT،قیمت الماسDCMT،پخش کننده الماسDCMT،الماسDCMT لامینا،الماسDCMT کرولای،الماسDCMT ZCC،الماسDCMT ،الماسDCMT سندویک

 

الماسDCMT،فرش انواع الماس DCMT مخصوص تراش فولاد,چدن,آلومینیوم,استیل,سوپر آلیاژ

ماس DCMT 11T304 VP150 وندوریت ساخت کشور ایتالیا میباشد.

الماس DCMT 11T304 وندوریت ایتالیا با گرید VP150جهت تراش فولاد عرضه میگردد.

الماس DCMT انواع الماس های وندوریت در فروشکاه های انلاین ابزار فروشان به قیمت شرکت وندوریت ارائه میگردد.

اینسرت مثبت و منفی
اینسرت منفی دارای زاویه ۹۰ درجه (زاویه خلاصی ۰ درجه) است و اینسرت مثبت دارای زاویه کمتر از ۹۰ درجه (برای مثال زاویه خلاصی ۷ درجه) می باشد.
شکل زیر یک اینسرت با زاویه منفی را نشان می دهد که اینسرت به چه صورت در هولدر قرار می گیرد.
بعضی از مشخصات این دو نوع اینسرت در زیر نوشته شده است:
مثبت
یک جهته
نیروی برشی پایین
زاویه خلاصی جانبی
انتخاب اول برای داخل تراشی و بیرون تراشی قطعات باریک
منفی

یک جهته یا دو جهته
لبه برشی مستحکم
زاویه خلاصی صفر
گزینه اول برای بیرون در تراشی
شرایط برشی مستحکم
سایز اینسرت
بسته به نوع کاربرد، سایز اینسرت نیز باید متناسب با آن انتخاب شود.
هنگام ماشین کاری فینیش، سایز اینسرت می تواند کوچک انتخاب شود.
هرچه اندازه اینسرت کوچک تر انتخاب شود، استحکام آن بهتر است؛
برای مثال برای ماشین کاری های سنگین، سایز اینسرت معمولا باید بالای iC 25mm باشد.
چگونگی انتخاب سایز مناسب اینسرت
بزرگترین عمق برش را مشخص کنید ((ap
طول برش مناسب (LE) را مشخص کنید درصورتی که زاویه ورود نگهدارنده ابزار و عمق برش(ap) تحت کنترل باشد.
بر اساس LE و apمورد نظر، طول برش مناسب (L) و iC برای اینسرت می تواند انتخاب شود.
این انتخاب در قسمت Choice of application توضیح داده شده است.
فرم اینسرت

فرم اینسرت باید نسبت به زاویه ورود اینسرت و نوع ابزار انتخاب شود.
هرچه زاویه نوک اینسرت بزرگتر باشد استحکام و قابلیت اطمینان اینسرت بیشتر می باشد.
اگرچه این موضوع باید در مقابل تغییرات برشی که باید انجام شود متعادل شود.
زاویه نوک اینسرت هر چه بزرگتر باشد قوی تر است، اما به دستگاه با قدرت بیشتری نیاز دارد و تمایل بیشتری به ارتعاش نیز دارد.
زاویه نوک کوچک ضعیفتر می باشد و درگیری کمتری در هنگام برش دارد که باعث می شود اینسرت نسبت به تغییرات گرمایی حساس تر باشد.
زاویه نوک بزرگ:

لبه برشی قوی تر
پیشروی بیشتر
نیروهای برشی بزرگتر
ارتعاش بیشتر

الماس DCMT,الماس DCMT سندویک,الماس DCMT لامینا,الماس DCMT سکو,الماس DCMT ویدیا,الماس DCMT کنمتال,الماس DCMT ایسکار,الماس DCMT والتر,الماس DCMT زد سی سیZCCT,الماس DCMT میتسوبیشی,الماس DCMT کیوسرا,الماس DCMT کرولای,الماس DCMT تونگولای,الماس DCMT تگوتگ,الماس DCMT پرامت,الماس DCMT تیزیت,الماس DCMT آرنو,الماس DCMT کرون,الماس DCMT دوراکارب,الماس DCMT هرتل,الماس DCMT دوراکارب,الماس DCMT مکس کات,الماس DCMT وین استار,الماس DCMT,الماس DCMT 07,الماس DCMT 11,الماس DCMT 15,پخش الماس تراشکاری,پخش اینسرت تراشکاری,فروش الماس تراشکاری,فروش تیغچه تراشکاری,الماس های تراشکاری,#الماس تراشکاری112005 180x180

الماسDCMT

آدرس ما :

تهران - میدان حسن آباد - جنب بازارچه حسن آباد - پلاک 2

تلفن تماس :  ۹۵ ۵۴ ۷۴ ۶۶ ۰۲۱

تلفن همراه : ۵۴ ۲۴ ۴۱۲ ۰۹۱۲

موقعیت ما

weblog

کلیه حقوق محفوظ است.ابزارآلات حیدرزاده1397©

طراحی سایت و اجرا توسط افرا