ساعت کاریساعت کاری: ۸ تا ۲۰
شماره تماسشماره تماس: ۰۲۱۶۶۷۴۵۴۹۵
محصولات
لوازمات سی ان سی
کلت فشنگی
هلدر تراشکاری
سنگ
فرز اره
ابزارآلات تراشکاری
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • »
کولیس
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • »
میکرومتر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • »
ابزارآلات اندازه گیری
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • »

فرز اره ای معمولی

Rating:
( 0 Rating )

e468f208484646f4838aa142c2f19ad7فرزاره ای ،فرزاره ای کبالت ،فرزاره ای تمام الماس،فرزاره ای چک،فرزاره ای المان ،فرزاره ای چینی،فرزاره ای بلغار،فرزاره ای روس،فرزاره ای چک،فرزاره معمولی،پخش کننده فرزاره ای،بورس فرزاره ایفانواع فرزاره ای،فرزاره ای،فرز اره ای ،فروش فرزاره ای،فرزاره ای،فرزاره ای چیست ،ابزار برشکاری،قیمت فرزاره ای،فرز،فروش انواع فرزاره ای،تیغ اره 

1130779501

fare2

فرز اره ای ،فرز اره ،فرز اره ای معمولی،فرز اره ای چینی،فرز اره ای چک ،فرز اره ای چینی،فرز اره المان غربی،فرز اره ای ،فرز اره ای در سایزهای مختلف ،فرز اره ای ،فرز اره ای ،فرز برش،فرز اره ای سری،فرز اره ای چوب ،فرز اره ای اهن بر،فرز اره ای کبالت ،فرز اره ای استیل بر،فرز اره ای فولادبر،فرز اره ای الماسه ،فرز اره ای دندانه ریز ،فرز اره ای سریفرز اره ای معمولیفرز اره ای ،فرز اره ای معمولی،فرز اره ای دنده ریز،فرز اره ای دنده درشت ،فرز اره ای اهن ،فرزاره ای چوب،فرز اره ای،پخش کننده فرز اره ای،فروش فرز اره ای،فرز اره ای المان ،فرز اره ای معمولی،فرز اره ای الماسه ،فرز اره ای چینی،فرز اره ای کبالت ،فروش انواع فرز اره ای،پخش فرز اره ای،فرز،فرزط اره ای،فرز اره ای کبالت ،فرز اره ای الماسه،فرز اره ای ،فروش انواع فرز اره ایفپخش کننده فرز اره ایفانواع فرز اره ای،بورس فرز اره ای،فرز اره ای الماسه ،فرز اره ای تنگستن ،فرز اره ای کبالت ،فرز اره ایفرز اره ایفرز اره ای معمولیفرز اره ای معمولی

 فرز اره ای
مشخصات کالا
سایز
(ضخامت×قطر)
MM
قیمت
(تومان)
فرز اره ای ۰,۵×۲۰
فرز اره ای
۰,۶×۲۰
فرز اره ای
۱×۲۰
فرز اره ای
۱,۲×۲۵
فرز اره ای
۱,۶×۲۵
فرز اره ای
۲×۲۵
فرز اره ای
۲,۵×۲۵
فرز اره ای
۳×۲۵
فرز اره ای
۴×۲۵

مشخصات کالا
سایز
(ضخامت×قطر)
MM
قیمت
(تومان)
فرز اره ای
۵×۲۵
فرز اره ای
۶×۲۵
فرز اره ای
۰,۶×۳۲
فرز اره ای
۰,۸×۳۲
فرز اره ای
۱×۳۲
فرز اره ای
۱,۲×۳۲
فرز اره ای
۱,۶×۳۲
فرز اره ای
۲×۳۲
فرز اره ای
۲,۵×۳۲

مشخصات کالا
سایز
(ضخامت×قطر)
MM
قیمت
(تومان)
فرز اره ای
۳×۳۲
فرز اره ای
۴×۳۲
فرز اره ای
۵×۳۲
فرز اره ای
۶×۳۲
فرز اره ای
۱,۲×۴۰
فرز اره ای
۱,۵×۴۰
فرز اره ای
۱,۶×۴۰
فرز اره ای
۲×۴۰
فرز اره ای
۲,۵×۴۰

مشخصات کالا
سایز
(ضخامت×قطر)
MM
قیمت
(تومان)
فرز اره ای
۳×۴۰
فرز اره ای
۴×۴۰
فرز اره ای
۵×۴۰
فرز اره ای
۶×۴۰
فرز اره ای
۰,۳×۵۰
فرز اره ای
۰,۴×۵۰
فرز اره ای
۰,۵×۵۰
فرز اره ای
۰,۶×۵۰
فرز اره ای
۰,۸×۵۰

مشخصات کالا
سایز
(ضخامت×قطر)
MM
قیمت
(تومان)
فرز اره ای
۱×۵۰
فرز اره ای
۱,۲×۵۰
فرز اره ای
۱,۶×۵۰
فرز اره ای
۲×۵۰
فرز اره ای
۲,۵×۵۰
فرز اره ای
۳×۵۰
فرز اره ای
۴×۵۰
فرز اره ای
۵×۵۰
فرز اره ای
۶×۵۰
مشخصات کالا
سایز
(ضخامت×قطر)
MM
قیمت
(تومان)
فرز اره ای
۰,۳×۶۳
فرز اره ای
۰,۴×۶۳
فرز اره ای
۰,۵×۶۳
فرز اره ای
۰,۶×۶۳
فرز اره ای
۰,۸×۶۳
فرز اره ای
۱×۶۳
فرز اره ای
۱,۲×۶۳
فرز اره ای
۱,۳×۶۳
فرز اره ای
۱,۵×۶۳
مشخصات کالا
سایز
(ضخامت×قطر)
MM
قیمت
(تومان)
فرز اره ای
۱,۶×۶۳
فرز اره ای
۱,۸×۶۳
فرز اره ای
۲×۶۳
فرز اره ای
۲,۵×۶۳
فرز اره ای
۳×۶۳
فرز اره ای
۴×۶۳
فرز اره ای
۵×۶۳
فرز اره ای
۶×۶۳
فرز اره ای
۰,۳×۸۰
مشخصات کالا
سایز
(ضخامت×قطر)
MM
قیمت
(تومان)
فرز اره ای
۰,۴×۸۰
فرز اره ای
۰,۵×۸۰
فرز اره ای
۰,۶×۸۰
فرز اره ای
۰,۸×۸۰
فرز اره ای
۱×۸۰
فرز اره ای
۱,۲×۸۰
فرز اره ای
۱,۵×۸۰
فرز اره ای
۱,۶×۸۰
فرز اره ای
۲×۸۰
مشخصات کالا
سایز
(ضخامت×قطر)
MM
قیمت
(تومان)
فرز اره ای
۲,۵×۸۰
فرز اره ای
۳×۸۰
فرز اره ای
۳,۵×۸۰
فرز اره ای
۴×۸۰
فرز اره ای
۵×۸۰
فرز اره ای
۶×۸۰
فرز اره ای
۰,۵×۱۰۰
فرز اره ای
۰,۶×۱۰۰
فرز اره ای
۰,۸×۱۰۰
مشخصات کالا
سایز
(ضخامت×قطر)
MM
قیمت
(تومان)
فرز اره ای
۱×۱۰۰
فرز اره ای
۱,۲×۱۰۰
فرز اره ای
۱,۵×۱۰۰
فرز اره ای
۱,۶×۱۰۰
فرز اره ای
۲×۱۰۰
فرز اره ای
۲,۵×۱۰۰
فرز اره ای
۳×۱۰۰
فرز اره ای
۳,۵×۱۰۰
فرز اره ای
۴×۱۰۰
مشخصات کالا
سایز
(ضخامت×قطر)
MM
قیمت
(تومان)
فرز اره ای
۵×۱۰۰
فرز اره ای
۶×۱۰۰
فرز اره ای
۰,۶×۱۲۵
فرز اره ای
۰,۸×۱۲۵
فرز اره ای
۱×۱۲۵
فرز اره ای
۱,۲×۱۲۵
فرز اره ای
۱,۵×۱۲۵
فرز اره ای
۱,۶×۱۲۵
فرز اره ای
۲×۱۲۵
مشخصات کالا
سایز
(ضخامت×قطر)
MM
قیمت
(تومان)
فرز اره ای
۲,۵×۱۲۵
فرز اره ای
۳×۱۲۵
فرز اره ای
۴×۱۲۵
فرز اره ای
۵×۱۲۵
فرز اره ای
۶×۱۲۵
فرز اره ای
۱×۱۶۰
فرز اره ای
۱,۲×۱۶۰
فرز اره ای
۱,۵×۱۶۰
فرز اره ای
۱,۶×۱۶۰
مشخصات کالا
سایز
(ضخامت×قطر)
MM
قیمت
(تومان)
فرز اره ای
۲×۱۶۰
فرز اره ای
۲,۵×۱۶۰
فرز اره ای
۳×۱۶۰
فرز اره ای
۴×۱۶۰
فرز اره ای
۵×۱۶۰
فرز اره ای
۶×۱۶۰
فرز اره ای
۱,۲×۲۰۰ _ ۱×۲۰۰
فرز اره ای
۱,۶×۲۰۰
فرز اره ای
۲×۲۰۰

فرز اره ای معمولی

آدرس ما :

تهران خیابان امام خمینی ، جنب ابزار یراق پاساژ موسویان ، طبقه اول ، پلاک ۱۱۷/۱

تلفن تماس :  ۹۵ ۵۴ ۷۴ ۶۶ ۰۲۱

تلفن همراه : ۵۴ ۲۴ ۴۱۲ ۰۹۱۲

موقعیت ما

weblog

کلیه حقوق محفوظ است.ابزارآلات حیدرزاده1397©

طراحی سایت و اجرا توسط افرا