ساعت کاریساعت کاری: ۸ تا ۲۰
شماره تماسشماره تماس: ۰۲۱۶۶۷۴۵۴۹۵
محصولات
لوازمات سی ان سی
کلت فشنگی
هلدر تراشکاری
سنگ
فرز اره
ابزارآلات تراشکاری
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • »
کولیس
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • »
میکرومتر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • »
ابزارآلات اندازه گیری
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • »

قلاویز ماشینیUFS

Rating:
( 0 Rating )

5869325

ghalavis

taps 5156 0

قلاویز ماشینی UFC قلاویز ماشینی،قلاویز ماشینی کبالت ،قلاویز ماشینی اینچیفقلاویز ماشینی میلیمتر،پخش کننده قلاویز ماشینیفانواع قلاویز ماشینی Tبورس قلاویز ماشینی،فروش قلاویز ماشینی،پخش قلاویز ماشینی،قلاویز ماشینی المان ،قلاویز ماشینی با کیفیت ،قیمت مناسب قلاویز 

قلاویز ماشینیUFS،قلاویز ماشینیUFSچینی،قلاویز ماشینیUFSالمان،قلاویز ماشینیUFSیوگسلاوی،قلاویز ماشینیUFS،قلاویزھای ماشینی مارپیچUFS*قلاویزھای ماشینی مارپیچ طلاییUFS*قلاویزھای ماشینی مارپیچ روکشدارUFS*قلاویزھای ماشینی مارپیچ
روکش مشکی UFS*قلاویزھای ماشینی مارپیچ کامبو UFS*قلاویزھای ماشینی مارپیچ کمر سبز UFS*قلاویزھای ماشینی مارپیچ کمر قرمز،قلاویز ماشینی UFS،پخش قلاویز ufs،انواع قلاویز ufs،بورس قلاویز ufs،انواع قلاویز ufs،قلاویز ufs،پخش قلاویز UFS،انواع قلاویز UFS،پخش انواع قلاویز الماس UFS،پخش قلاویز ،قلاویز UFS
UFS*قلاویزھای ماشینی مارپیچ سفید UFS*Hand Taps Threading Taps

 قلاویز گورینگ GUHRINGقلاویزھای ماشینی مارپیچUFS*قلاویزھای ماشینی مارپیچ طلاییUFS*قلاویزھای ماشینی مارپیچ روکشدارUFS*قلاویزھای ماشینی مارپیچ
روکش مشکی UFS*قلاویزھای ماشینی مارپیچ کامبو UFS*قلاویزھای ماشینی مارپیچ کمر سبز UFS*قلاویزھای ماشینی مارپیچ کمر قرمز
UFS*قلاویزھای ماشینی مارپیچ سفید UFS*
قلاویز دستی گورینگ GUHRING آلمان
قلاویز ماشینی گورینگ GUHRING آلمان
حدیده گورینگ GUHRING آلمان
برقو گورینگ GUHRING آلمان
فرز گورینگ GUHRING آلمان
قلاویزھای دستی :
این گونھ از قلاویزھا در ابتدا برای رزوه زنی دستی ساختھ شدند.
ولی با گذشت زمان کاربرد وسیعی در تولید ماشینی یافتند.قلاویزھای دستی استانداردکھ از اندازه ی مارپیچ ماشینی(نمره
ی صفر)اغاز می شوند

قلاویز ماشینیUFS

آدرس ما :

تهران - میدان حسن آباد - جنب بازارچه حسن آباد - پلاک 2

تلفن تماس :  ۹۵ ۵۴ ۷۴ ۶۶ ۰۲۱

تلفن همراه : ۵۴ ۲۴ ۴۱۲ ۰۹۱۲

موقعیت ما

weblog

کلیه حقوق محفوظ است.ابزارآلات حیدرزاده1397©

طراحی سایت و اجرا توسط افرا